آی آر بار

اطلاعات کامل باربری های کرمانشاه

لیست باربری های کرمانشاه

لیست باربری های کرمانشاه همراه با شماره تماس و آدرس باربری های استان کرمانشاه در جدول پایین آمده است.

لیست باربری های کرمانشاه

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
پهلواني كرمانشاه۰۸۳۳۴۳۲۹۴۸۱كرمانشاه كيلومتر ۹ جاده تهران پايانه حمل ونقل كالا
باربری فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶پایانه حمل و نقل – نیسان تا انواع تریلی
سجادجاده بيستون پايانه بار
شعبه خورشيد بار سپاهان۳۴۳۲۹۵۴۵كرمانشاه – كيلومتر ۵ جاده بيستون –
احسان بار ناصري۴۵۲۳۶۹۰۷اسلام آباد غرب شهرك صنعتي
نادري۰۸۳۴۸۲۲۴۶۹۲كنگاور ناحيه كارگاهي موسسه حمل و نقل نادري
نجوبران۰۸۳۴۵۸۸۲۷۲۷بيستون انتهاي بلوار امام جاده سنقر
سيروان گستركشاورز۰۸۳۳۴۳۲۹۵۳۴كيلومتر ۹ جاده بيستون پايانه بار
روندبنادر۰۸۳۴۸۲۳۶۲۰۹كنگاور كيلومتر ۱ جاده همدان شركت حمل و نقل روند بنادر
روندبار روانسرروانسر شهرك صنعتي شركت حمل ونقل روندبار روانسر
توسن ترابر پرآو۰۸۳۳۴۳۲۹۴۹۲كرمانشاه كيلومتر۱۰جاده همدان
نيك راهان غرب۳۴۳۲۹۵۰۳كرمانشاه كيلومتر ۷ جاده بيستون پايانه بار
پاشا بازرگان۰۸۳۴۴۶۲۲۲۲۷كرمانشاه – كيلومتر ۱۲ جاده ماهيدشت – ابتداي مجتمع صنايع سيمان سامان غرب
بارآوران كرمانشاه۰۹۱۸۹۲۸۴۹۱۴كرمانشاه روستاي ورله از توابع جوانرود
گلچين بار غربكيلومتر ۱۰ جاده كرمانشاه بيستون بعداز پل پايانه جنب انبار طريق القدس اميري وشركا_ كارخانه آردبيگلري
برق (كرمانشاه )۳۴۳۲۹۵۳۱پايانه بار_جاذه بيستون
ستاره غرب كرمانشاه۰۸۳۳۴۶۸۴۴۵۴كرمانشاه سه راهي قزانچي بعد از پمپ بنزين درويشي
فاتح بار۰۸۳۴۲۲۲۳۸۳۷سرپل ذهاب – شهرك صنعتي ريخك بين ايران گاز و شهاب گاز
عدالت۰۹۱۸۱۳۲۸۰۱۱اسلام آباد غرب – كيلومتر ۳ جاده اسلام آباد كرمانشاه روبروي شهرك صنعتي
بوتان رانكيلومتر ۵ جاده كرمانشاه به بيستون – پايانه بار بزرگ كرمانشاه
پيشرو امير بار هرسين۰۹۱۸۸۳۹۱۶۸۴هرسين كيلومتر ۵ جاده كرمانشاه شهرك پريوه
ساسان ترابر پارسكيلومتر ۹ جاده بيستون
آپادانا كنگاور۰۹۱۸۸۳۷۷۵۴۲كنگاور كيلومتر ۴ جاده همدان شركت حمل و نقل آپادانا
نيك راهان زاگرس متين۰۸۳۳۴۳۲۹۵۰۳كرمانشاه پايانه باربري
ستاره باستان۳۴۳۲۹۵۱۵كرمانشاه كليومتر ۸ جاده بيستون پايانه بزرگ كرمانشاه
پرستو چاپار غرب۳۴۳۲۹۵۰۷كرمانشاه كيلومتر ۹ جاده تهران پايانه بار غرفه ۱
بوستان بار غربكيلومتر ۵ جاده كرمانشاه بيستون
سمندركرمانشاه كيلومتر ۸ جاده بيستون پايانه بار
شركت جهان بار فولاد۰۸۳۴۵۸۵۲۵۵۶كرمانشاه ك ۳۵ج هرسين
فرآورده نفتي پيشگامان سوخت كرم۰۸۳۳-۸۳۹۲۵۵۴كرمانشاه-بلوار زن-پاركينگ شركت نفت
دلفين تانكر۰۸۳۳۸۲۶۵۹۰۳كرمانشاه ميدان سپاه بلوار زن پاركينگ شركت نفت دفاتر شركتهاي حمل و نقل مواد نفتي
سنگ سفيدگودين۰۹۱۸۳۸۶۲۲۶۵كنگاور كمربندي گودين ابتداري جاده
آرامش حمل كرمانشاه۴۳۱۰۰۱۷-۰۹كيلومتر ۵ جاده كرمانشاه بيستون پايانه باز بزرگ كرمانشاه
ذهاب كالا۰۸۳۴۲۲۲۶۳۵۳سرپل ذهاب ميدان تره بار شركت حمل و نقل ذهاب كالا
اطلس خسروي۰۸۳۴۲۴۲۲۹۲۷قضرشيرين بلوار راه كربلا جنب اداره تامين اجتماعي
فجر جهاد (كرمانشاه )۰۸۳۳۷۱۰۳۱۲۲كيلومتر ۹ جاده كرمانشاه بيستون – پايانه بار – شركت حمل و نقل فجرجهاد
ناقه بار ناقه چي۰۹۱۸۱۳۲۳۴۲۳اسلام آباد غرب بلوار دكتر شهيد فتاحي
رهپيمايان سنقر۰۸۳۴۸۴۲۹۴۹۱سنقر جاده همدان
حافظ كرمانشاه۳۴۳۲۹۵۴۵كيلومتر ۹ جاده بيستون پايانه بار بزرگ كرمانشاه
سنگين بار كلهر۰۸۳۳۴۶۲۲۳۱۵كيلومتر ۱۶ جاده اسلام آباد مجتمع كشت و صنعت ماهيدشت
عزيزي۳۴۳۲۹۵۰۸كرمانشاه كيلومتر۹ جاده بيستون
آبتين ترابر فرهادياناستان كرمانشاه شهرستان اسلام آبادغرب بلوارشهيد دكترفتاحي روبروي شهرك مشاغل
ماهان بار بيستون۰۸۳۳۴۳۲۹۵۴۵كيلومتر ۹ جاده بيستون
اطاقداران قائم۰۸۳۳۴۳۲۹۵۵۰كرمانشاه جاده بيستون
كشنده هاي واگذاري دولت۳۴۳۲۹۵۴۹كرمانشاه كيلومتر ۹ جاده بيستون پايانه بار
بيدسرخ۰۸۳۴۸۳۲۲۵۱۴صحنه ناحيه كارگاهي شركت حمل و نقل بيد سرخ غرب
عدالت دوستان۰۸۳۴۸۲۲۵۰۶۳كنگاور ناحيه كارگاهي شهرداري فاز ۱ شركت حمل و نقل عدالت دوستان
ياوران غرببيستون جاده همدان جنب پاسگاه نيروي انتظامي
آبادان (كرمانشاه )۸۳۳۷۱۳۰۷۹كرمانشاه كيلومتر۵جاده بيستون پايانه بار شركت حمل ونقل ابادان
طوفان بارشكرمانشاه كيلومتر ۹جاده بيستون پايانه بار
محمدي۰۸۳۳۷۱۰۳۰۶۶كيلومتر ۹ جاده بيستون
پيشروبار ناصري پور۰۹۱۸۱۳۲۳۴۲۳محور حميل بطرف اسلام آباد غرب نرسيده به روستاي كله جوب نبش رستوران اسماعيلي فاصله تا سراه ملاوي ۱۱ كيلومتر
رهسپارغرب۰۸۳۴۸۴۲۲۵۶۳سنقر خيابان شهيد آيت الله مدني مقابل سيلو
شعبه حمل ونقل بين المللي هاگ باركرمانشاه-كيلومتر ۹ جاده كرمانشاه-بيستون-پايانه بار بزرگ كرمانشاه-
كوچه بار كنگاور۰۸۳۴۸۵۶۲۵۲۷كنگاور كيلومتر ۱۰ جاده تويسركان سمت چپ جنب مجتمع خدماتي رفاهي دهكده سبز
پخش رازي كرمانشاه۰۸۳۳۴۲۷۰۴۴۹كرمانشاه – جاده سنندج – شهرك صنعتي – انتهاي خيابان سوم روبروي ايران سوله
آناهيتاغرب۰۸۳۴۸۳۲۶۱۱۱صحنه ناحيه كارگاهي شركت حمل و نقل آناهيتا غرب
چابك۴۳۲۹۵۲۷كيلومتر ۱۸ جاده بيستون به كرمانشاه روبروي شهرك صنعتي بيستون جنب اداره استاندارد مجتمع خدماتي رفاهي مومنه
نصربيستونكرمانشاه -كيلومتر ۹ جاده بيستون پايانه باربري شركت ها ومؤسسات- شركت نصر بيستون
آزادگان (كرمانشاه)۰۸۳۳۴۳۲۹۵۲۱كلومتر ۹ جاده بيستون پايانه خصوصي بار كرمانشاه
ماهان سلامت۰۸۳۴۸۴۲۴۲۴۲سنقر جاده كرمانشاه روبروي اداره دامپزشكي
چغالوند۰۸۳۴۳۲۲۹۰۱۲كرمانشاه – گيلان غرب – كيلومتر ۱ جاده اسلام آباد غرب
فرآورده نفتي راهيان نورالوند۸۳۶۶۰۹۹شركت نفت كرمانشاه
رهنورد بار زاگرس۰۸۳۳۴۳۱۶۱۳۱كرمانشاه جاده قديم تهران بعداز ميدان ظفرجنب شركت ايثار كرمانشاه شركت رهنوردبارزاگرس
سوخت ترابر غرب۰۹۱۸۱۳۲۳۴۲۳كرمانشاه بلوار زن شركت نفت كرمانشاه
پاييزان بار غرب۰۹۱۸۵۵۵۰۳۰۰كرمانشاه ماهيدشت
حكمت كرمانشاه۰۸۳۳۸۲۶۵۱۴۰ديزل آباد خيابان نمايشگاه داران شركت حكمت پلاك ۱۱۰
توانمند ترابر ميهن كرمانشاه۰۸۳۳۴۳۲۹۵۳۲كرمانشاه كيلومتر ۹ جاده بيستون پايانه بار استان كرمانشاه ساختمان شركتها و موسسات طبقه همكف
چرميان گيلانغرب۰۹۱۸۱۲۸۰۸۶۸گيلانغرب روستاي گورسفيد
مهدويانكرمانشاه كيلومتر ۹جاده بيستون پايانه بار
نوروزي۰۸۳۴۵۸۵۲۴۵۳هرسين پل چهر روبروي كارخانه كرپ ناز
بزرگ تانكرداران كرمانشاه۰۸۳۳۸۳۸۲۴۲۰بلوار زن شركت نفت
جانبازان نيلگونكرمانشاه-كيلومتر ۶ جاده سنندج- شهرك صنعتي، محله فاز۳ خيابان اصلي
اصفهان كرمانشاه۰۸۳۳۴۳۲۹۵۳۳كرمانشاه كيلومتر۹جادهبيستون پايانه بزرگ بار
خسروبار غرب۰۹۱۸۱۳۱۶۶۷۴جاده قصر شيرين به خسروي ۳۰۰ متر مانده به خسروي دست راست
توحيد (كرمانشاه )۰۸۳۳۸۲۶۲۷۹۷كرمانشاه منطقه صنعتي ديزل آباد خيابان تاكسيراني جنب معاينه فني ماهان موسسه حمل و نقل توحيد
جاده رانان سرمست۰۸۳۴۳۲۸۲۷۶۱استان كرمانشاه -شهرستان گيلانغرب – شهر سرمست – بلوار اصلي كيلومتر ۳جاده اسلام آباد غرب جنب پمپ بنزين
كاوه غربكرمانشاه پايانه كيلومتر۹ جاده بيستون
آذرخش سوار غرب۰۹۱۸۸۲۸۳۸۷۸اسلام آباد غرب بلوار شهيدفتاحي پشت جايگاه سوخت اسكندري
مهندسي حمل ونقل پتروشيمي۸۸۵۷۶۴۵۸كرمانشاه ، ابتداي جاده تهران ، پايانه خصوصي اعلام بار كرمانشاه ، غرفه شركت مهندسي حمل و نقل پتروشيمي
آرش بار جاويدان۰۸۳۳۴۳۱۸۰۹۰پايانه
پرسي گاز۰۸۳۳۴۲۷۲۵۰۷كرمانشاه كيلومتر ۶ جاده سنندج
والفجركنگاور شهرك صنعتي
كرمي
حيدريان
هوشنگي۴۳۲۹۰۵۰۶و۴كيلومتر ۹جاده بيستون پايانه بار
كاوه كنگاور۰۸۳۴۸۲۲۵۴۴۲كنگاور ناحيه كارگاهي شهرداري شركت حمل و نقل كاوه
شركت وانت باري۳۸۳۳۲۴۰۱ميدان كيهانشهر ابتداي بلوار شيخ فاضل طوسي
خورشيد بار سپاهان۰۹۱۳۳۱۶۸۸۴۳پالايشگاه نفت كرمانشاه
سبقت بار
پرسي گاز
شباب غرب
نجفي
پيروزگاز
لباف
ايران گاز(كرمانشاه )
قبادهرسين۸۳۲۳۲۲۱۰۷هرسين كيلومتر ۱جاده نور اباد
آذرخش۰۹۱۸۸۲۸۳۸۷۸اسلام آبادغرب
پوپك ترابر۰جاده هرسين – شهر سنگ گوهره جنب سنگ بري روشن رخ – شركت حمل و نقل پوپك ترابر
ناقه بار ناقه چي۰۹۱۸۳۳۶۹۱۷۳اسلام آباد غرب
نويد بار
نمايندگي شركت مادر ياورسيربارثاوا خراسان رضوي۰۹۱۸۳۵۵۶۳۲۰كرمانشاه -شهرك صنعتي فرمان – خيابان نصر يك – شهرك پخش وپالايش ماد
خليج فارس (كرمانشاه )كرمانشاه ، بخش مركزي ،دهستان درود فرامان ، روستا سياه بيد عليا ، محله بالاي جاده ، طبقه همكف واحد ۱۲
احسان بار۰۹۱۸۳۳۰۷۲۶۸اسلام آباد غرب – راه كربلا روبروي ايران وليز
ياران دالاهوصحنه باربري ياران دالاهو
كشاورزئ و دامپرورئ روانسر
جهادنصر(كرمانشاه )
گندم و آرد(كرمانشاه )
ايران و روسيه (كرمانشاه )
آناهيتاكنگاور
صنوبر نسيم
ناوگان بار پارس الوند۰۸۳۳۸۳۸۹۷۷۰كرمانشاه قصرشيرين منطقه ويژه اقتصادي
پاوه
جمهورئ اسلامي (كرمانشاه )
شهسوار ترابر هورامانات پاوه۰۹۱۸۵۶۶۲۵۰۶پاوه -شهرك صنعتي سرياس
برادران فرهاديان۰۸۳۴۵۲۲۲۵۴۵استان كرمانشاه شهرستان اسلام آبادغرب بلوارشهيد دكترفتاحي روبروي شهرك مشاغل
شركت پخش سايه سمن۰۸۳-۳۴۳۰۶۲۲۵كرمانشاه شهر صنعتي جاده سنندج خيابان پويا غرب چهار راه سوم خيابان خوارزمي شرقي شركت پخش سايه سمن( سن ايچ)
ناصرئ
زمزم بنياد جانبازان
جهش ترابر جنوب(نمايندگي كرمانشاه)نداردندارد
نظرئ
اصفهان گذرگاه
محمدي باركرمانشاه۰۹۱۸۳۳۱۱۷۲۷كرمانشاه – پايانه بار
ياران ترابر كرمانشاه۸۳۴۲۳۶۲۳۵سرپل ذهاب كيلومتر ۷جاده كرمانشاه
عشاير بار كرمانشاه۰۹۱۸۸۳۰۹۸۱۹كرمانشاه
به پخش (كرمانشاه )۱۱۱
هرسين بار
خدمات حمايتي كشاورزئ
قصر دالاهو
كمپرسي داران شهيدكاوياني
لیست باربری های کرمانشاه

دیدگاهتان را بنویسید