آی آر بار

لیست باربری های ارومیه

لیست باربری های ارومیه

اگر به دنبال لیست باربری های ارومیه هستید در ارومیه، شهرستان مرکزی استان آذربایجان غربی، باربری‌های مختلفی وجود دارند که ارائه خدمات حمل و نقل بسته‌ها و کالاها را بر عهده دارند. برخی از باربری‌های معروف و فعال در ارومیه عبارتند از:

  • باربری پیشتاز زاگرس
  • باربری خاوران
  • باربری پیشتاز سفر آذربایجان
  • باربری زمزم
  • باربری ایران زمین
  • باربری ماهان
  • باربری ترابران آذر

همچنین، بسیاری از شرکت‌های حمل و نقل بزرگ مانند باربری‌های بین‌المللی نیز خدمات خود را در ارومیه ارائه می‌دهند. برای مشاهده لیست کامل باربری‌های ارومیه بهتر است به دفاتر باربری در شهرستان مراجعه کنید یا با استفاده از ابزارهای جستجوی اینترنتی اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورید.

لیست باربری های ارومیه

نام شركتشماره تلفنآدرس شركتنام مدير عامل
اتوبار فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶
۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲
پایانه بار حمل بار سبک و سنگین به تمام نقاط کشور
اعتماد بار۰۴۴۳۲۷۲۳۳۱۶كيلومتر۹ ج شهيد كلانتري پايانه بار اروميه غرفه ۳فرهاد داداشپور قوشچي
گندم بار بوكان۰۴۴۴۶۲۳۷۲۳۶بوكان_كيلومتر۱جاده مياندوآب_ خ نيروگاه برقافشين معروفي
نگين ترابر چي چست۰۹۱۴۱۴۵۰۵۲۳اروميه كيلومتر۱۹جاده شهيدكلانتري چهارراه اوصالو به طرف پادگان المهدي جنب شن و ماسه ياقوت قرمزصالح حسن نژاد
نيما آذين بازرگان۳۴۳۷۳۴۷۹تير پارك پايانه اختصاصي بازرگاننيما محمدزاده
سيمين بار مياندوآب۰۴۴۳۲۵۱۵۷۱۴كيلومتر ۳۵ جاده مهاباد پايانه كارخانه سيمان اروميه غرفه شماره ۲ شركت حمل و نقل سيمين بار اروميهجاويد كريم پور ناي بين
شهرام ترابر اشنويه۰۴۴۴۴۴۳۶۶۴۰اشنويه . شهرك صنعتيسليمان ميرخسرو
خوبان ترابر۰۴۴۳۲۷۲۳۸۵۸جاده شهيد كلانتري مجتمع پايانه بار اروميه مجتمع شركتهاي حمل ونقل غرفهB۳سعيد باقريان عليار
فرآورده نفتي تانكرداران خوي۰۴۴۳۶۲۶۶۴۰۵آ.غ-شهرستان خوي-بلوار وليعصر-ميدان ولايت فقيه-اول جاده قطور-انبار شركت نفت ناحيه خويحبيب قهرمان پور
سعيد بار اروميه۰۴۴۳۲۵۱۵۶۰۳اروميه-كيلومتر۳۵اروميه مهاباد-مجتمع پايانه سيمان اروميهمحمدسعيد عباسي
مسعودبارخوي۰۴۴۳۶۵۲۳۳۱۵اذربايجانغربي - خوي - شهرك صنعتيجواد پناهدوست
اروم بار رشكان۰۴۴۳۲۷۲۳۸۶۸اروميه جاده شهيدكلانتريلطفعلي فتاحي
ابريشم بار بازرگان۳۴۳۷۲۰۳۴بازرگان جاده ترانزيت تير پارك سابق غرفه ۵ شركت حمل ونقل ابريشم بار بازرگانحبيب حسين نژاد
نوين متحداروميه (شعبه )۰۴۴۳۲۵۱۵۲۹۳اروميه -كيلومتر۳۵جاده اروميه مهاباد-مجتمع پايانه سيمان اروميهعليرضا اشرفي ساربيگلو
فرآورده هاي نفتي تانكرداران۴۵۳۵۷۲۵۵مياندوآب خيابان جهادگران پاركينگ شركت نفتسيفعلي فكوريان
ايلقابار سحر۰۴۴۵۸۳۷۰۸۷۹نقده جاده حيدرآبادروبروي كارخانه قندسعيد صفدري
داغلار بار بازرگان۰۴۴۳۴۳۷۴۶۱۱بازرگان بلوار امام خمينيبهمن ولي زاده
خوي بار۳۶۴۴۱۲۷۱آغ.شهرستان خوي.بلوار مطهري.گاراژ صمصاميخسرو صمصامي
تندربار هادي۰۴۴۳۲۷۲۳۳۱۵اروميه جاده شهيد كلانتري مجتمع پايانه باراروميه غرفه ۴كاظم مرندي خانشان
ساسان بار اروميهاروميه-كيلومتر۹جاده شهيدكلانتري -مجتمع پايانه باراروميهصابر يوسفي
حاضر بار اروميه۹۱۴۱۴۳۵۵۳۲جاده شهيد كلانتري پايانه بار اروميهتيمور مرادي گجلار
اسكان تره بار خوي۳۶۳۲۴۱۶۷آغ.شهر فيرورق.آخر بلوار شماليعباس فرهودي نيا
پيمان بار۳۴۳۷۶۵۵۵-۷بازرگان -شركت سرانجام بازرگاننصير قاسم پور
سامان بار سيمينه۰۴۴۴۶۴۶۴۶۶۸آذربايجان غربي- شهرستان بوكان- شهر سيمينه- كيلومتر۲۸ جاده مياندوآب بوكان روبروي پمپ بنزين سيمينهسامان رضايي
آذر صحراي اروميه۰۴۴-۳۳۷۴۶۷۰۱اروميه جاده سلماس بعد از كارخانه سيمان سفيد جنب شهرك صنعتي فاز۳ شركت حمل و نقل آذر صحرامجيد ملكي قوشچي
سپيد بار اروميه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۲۱ازوميه جاده شهيد كلانتري مجتمع پايانه بار ساختمان اداري غرفه ۱۷اسمعلي پاشايي
سحر بار چايپاره۰۴۴۵۸۲۳۱۰۱۱قره ضيالدين كيلومتر۳سه راهي جاده ترانزيتي ماكو تبريزاكرم بايرام لو
بازرگان ترابر اروميه۱۱۱۱۱۱۱۱۱اروميه كمربندي خاتم الانبيا روبروي خ علامه مجلسيغلامرضا نجارزاده
راه بران ترابر خوي۳۶۴۵۴۹۶۵-۷كيلومتر۳ جاده مرند اول سعيد آبادتيمور گلواني
كيان بار بازرگان۰۴۴۳۴۳۷۳۴۱۵بازرگان - كيلومتر ۵ بازرگان به ماكو - پايانه - غرفه ۱۰جليل صادقي بازرگاني
سريع ترابراروميه۰۴۴۳۲۷۲۳۸۶۹آغ اروميه-كيلومتر۳۵جاده مهابادكارخانه سيمان(رشكان)مهدي يكاني مطلق
ت ك خودراننده اروميه (شعبه۰۴۴۳۲۵۱۵۴۳۱كيلومتر۳۵ جاده مهاباد - مجتمع پايانه سيمان اروميه - غرفه ۱۳
رخش امين۴۴۱۲۵۴۳۲۳كيلومتر ۳۰ جاده مهاباد - نرسيده به سه رايوسف كياني الاصل
اسكوسيمان۰۴۴۳۲۵۱۵۵۸۸اروميه-كيلومتر۳۵جاده اروميه مهاباد-مجتمع پايانه سيمان اروميهرحيم نادري
حامل پربار۰۴۴۳۲۷۲۳۳۲۷مجتمع پايانه بار اروميهاسماعيل نيتي قره باغ
بارسراي خادم مهاباد۰۴۴۴۲۵۳۵۶۰۰آذربايجانغربي مهاباد كيلومتر ۱۵ جاده اروميه نرسيده به سه راه دارلك بعداز پتروشيمي جنب سردخانه فرزادرحيم خادم
كالا بار شاهين آذربايجان۳۳۶۸۶۵۱۵جاده ي مهاباد پايانه هاي سيمانجعفر محمدي تقليد آباد
وقاربار۳۲۵۱۵۲۱۳۳۵ كيلومتري جاده مهاباد-روبروي پاسگاه انتظامي رشكانمحمدرضا وليزاده
ميلاد كوثر مرگنلر۰۴۴۳۴۳۵۳۵۰۶آذربايجان غربي- شهرستان شوط- شهر مرگنلرسعيد بايرامي
سهيل بار آذربايجان۰۴۴۳۲۷۲۳۶۳۵اروميه جاده شهيد كلانتري پايانه بار اروميه غرفه ب ۱۶افشين حميدي گلدانلو
لاله بازرگان۰۴۴۳۴۳۷۲۲۸۸بازرگان تيرپارك پايانه غرفه شماره ۲لطيف بابانژاد تازه كندي
ايران سمنت۰۴۴۳۲۵۱۵۴۲۷اروميه -كيلومتر۳۵جاده اروميه مهاباد-مجتمع پايانه سيمان اروميهزكيه خان احمدپور
ياقوت بار۰۴۴۳۴۳۷۳۴۲۰بازرگان كيلومتر ۳ تير پارك سرانجام غرفه سهاسرافيل محمد پور
انديش بار اروميه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۲۶اروميه -كيلومتر۱۲جاده شهيدكلانتري -مجتمع پايانه باراروميهاكبر شكوري
گل برگ بار۰۴۴۳۲۷۲۳۳۱۷كيلومتر ۹ ج شهيد كلانتري پايانه بار اروميه غرفه ۱۴مجيد نصيرزاده
گوهربار سيمينه۰۴۴۵۸۵۴۴۶۰۴كيلومتر ۲۵ جاده بوكان مياندواب شهر سيمينه شركت گوهر بارمحمد حشمتي
سالار بار مهاباد۰۴۴۴۵۸۴۰۱۱۲۹مهابادكيلومتر ۱۷جاده اروميه سه راهي دارلك جنب بازرسيجمال ماوتي
سنگين بار وحدت كار نمونه۰۴۴۳۵۴۳۲۴۴۲آذربايجان غربي نقده بخش محمديار خيابان امام بغل سپاهعبدالناصر سرتيپي
افشار بار تكاب۰۴۴۴۵۵۲۹۵۱۰تكاب - جاده بيجار جنب اداره راه و ترابريامين كريمي
اعتماد ترابر چايپاره۰۴۴۳۶۷۲۲۵۳۲قره ضياالدين- يك كيلومتري سه راهي قره ضياالدين به طرف خوي -روبروي جايگاه CNGشهرداري - شركت اعتماد ترابرچايپارهعماد چمني
فرآورده نفتي تنديس ماكو۰۴۴۳۴۲۲۶۶۷۱خوي ميدان ولايت فقيه بلوار شهيد غروبيطوبي مختاري
قولنجي ترابر۳۲۷۲۳۸۴۰اروميه كيلومتر۹جاده شهيد كلانتري مجتمع پايانه بار اروميهحسين عبادي
اعتماد بار بازرگان۰۴۴۳۴۳۷۲۰۰۷كيلومتر ۵ جاده بازرگان به ماكو تير پارك سرانجاماسماعيل زينالپور گجوتي
امين سلدوز۰۴۴۳۵۶۲۲۵۱۸نقده كيلومتر۲ جاده محمديارامين عليزاده
آرارات بازرگان۰۳۴۲۲۸۰۹۹بازرگان_ تير پارك سرانجام ِغرفه ۷رحمت اله وليزاده
ايمن كالا۰۴۴۳۴۳۷۳۶۵۰بازرگان بلوارامام خميني جنب شركت بهامين ترابرعلي حسن زاده
ستاره آبي ماكو۰۹۱۴۳۱۷۳۶۷۴ماكو-روستاي حسو كره سيعلي رحماني رضائيه
متين بار مهاباد۰۹۱۴۴۴۲۲۲۳۴آذربايجانغربي-شهرستان مهاباد-كيلومتر۲۰جاده مياندوآب-بالاتر ازسه راهي ترشكان -جنب پمپ بنزين قاضيعبدالكريم ماوتي
لوان تور اروميه۰۴۴۳۲۷۷۷۷۷۱-۳بلوار خاتم النبيا پشت سيلوقادر يوسفي آذر
ندابار مياندوآب۰۴۴۴۵۲۲۰۱۹۲مياندوآب-فلكه آشورا-اول جاده مهابادشاهرخ مانوسي
آرين بار مياندوآب۰۴۴۴۵۲۲۸۹۳۷آذربايجان غربي -مياندوآب- كيلومتر۳ جاده مهاباد- جنب كشتارگاه سيمين بالاميد پژدم
فرآورده نفتي تانكرداران سلما۰۴۴۳۶۲۵۴۳۶۶خوي بلوار ولايت فقيه خيابان سردار شهيد ابوالفضل حسنلو پاركينگ شركت نفت ناحيه خويتوحيد سروري
دل آرام ترابر۰۴۴۴۵۳۵۱۶۵۰مياندوآب-كيلومتر۲جاده شاهين دژ-شركت دل آرام ترابرمياندوآبحسين آقائي
كوثر بار اروميه۰۴۴۳۲۵۱۵۵۸۲كيلومتر ۳۵ جاده مهاباد پايانه سيمان اروميهيعقوب وكيلي تازه كندي
آمانج بار مهاباد۰۹۱۴۶۰۰۰۱۲۶آ.غ -مهاباد -كيلومتر ۱۵ جاده مهاباد اروميه جنب پتروشيميابراهيم حسن پور
شركت حمل و نقل آتاترابر اروميه(صرفا وانت بار)۰۴۴۳۲۷۷۴۰۴۱شهرك انديشه خيابان گل رز ۳ پلاك ۲۰۶حامد مرادي
مياندوآب بار۴۵۳۵۳۴۷۴مياندوآب جاده تبريز جنب ميدان تره بارسلطانعلي حاجي فام
ستاره بار بازرگان۰۴۴۳۴۳۷۳۴۱۸بازرگان تير پارك پايانه غرفه شماره ۹عليرضا الهورني
آذربار مياندوآب۴۵۳۳۳۷۷۱مياندوآب اول جاده مهاباد نرسيده به پليس راهسيامك حيدرزاده
ثمين بار اروميه۰۴۴۳۳۲۵۷۳۶اروميه -كيلومتر۳۵جاده اروميه مهباد-مجتمع پايانه سيمان اروميهمهدي رضازاده
عليلوبار خوي۰۴۴۳۶۴۴۳۲۲۸كيلومتر ۱۲جاده خوي تبريز جاده كارخانه سيمانعلي كاظم عليلو
پيرانبار۰۴۴۴۴۲۲۲۷۵۳پيرانشهر-ابتداي ورودي جاده نقده جنب نمايندگي سايپااله ويردي بهزاد
نسيم بار شمس۰۴۴۳۶۲۴۲۸۳۸آذربايجان غربي، خوي، خيابان جانبازان، روبروي ميدان خشكبارجواد علي ميرزائي
باران سيه باز۰۹۱۴۳۶۳۱۱۴۱۱۵ كيلو متري جاده تبريز كيلومتر ۲ جاده كارخانه سيمان شهرك حمل و نقل آذر كوهسارجبار محمدزاده
امانت بار اروميه۳۲۷۲۳۳۰۶كيلومتر ۱۰ جاده شهيد كلانتريعسگر قنبرنژاد
ميهن كاروان۰۴۴۳۶۷۲۴۶۸۷قره ضيالدين ورودي شهر جنب اداره جهادابراهيم قنبري
سعادت بار بوكان۰۴۴۴۶۲۳۳۲۷۰خ ۲۴ متري روبه روي دانشگاه پيام نور شركت حمل و نقل سعادت بار بوكانيوسف بهرام پور
ايمن بار مهاباد۰۴۴۴۲۳۲۲۵۰۰مهاباد- شهرك صنعتي - بلوار صنعتي ۲ - نبش خيابان ياس ۲سيران مصطفوي
ميثم بار بوكان۰۴۴۵۸۵۴۴۴۸۸كيلومتر۱۵جاده مياندوآب-بوكان قريه حاجي آباد-نرسيده به بلوارشركت سيمان كاوان بوكانايرج مهراجي
ت كاميونداران بوكان۰۴۴۴۶۲۸۲۲۰۱بوكان اول جاده سقز بعد از ايست و بازرسيصلاح الدين عثماني
قيزيل بار ايواغلي۰۴۴۳۶۵۱۳۷۸۶ا.غ- خوي-جاده خوي ماكو-اوغليمرضيه گرگري
ت ك خودراننده خوي۰۴۴-۳۶۴۴۴۷۹۳اذر بايجان غربي- خوي - كيلومتر يك بلوار شهيد مهدي كريمينقي محمدزاده
ديلان بارمهاباد۰۴۴۴۲۳۲۲۴۰۰كيليومتر۱۷جاده مهابادمياندوآب ابتداي شهرك صنعتي بلوارصنعت ۱هيمن نبوي
خليج فارس (اروميه )۱۱۱۱۱۱اروميه ابتداي جاده سلماس شركت حمل و نقل خليج فارس
نوين متحد اروميه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۱۹اروميه - كيلومتر۱۲جاده شهيد كلانتري مجتمع پايانه بار- غرفه ۱۲پرويز داداشي تقليدآباد
آبادان (اروميه )۴۴۱۴۳۴۳۳۲اروميه جاده شهيد كلانتري پايانه بار اروميه
اروم مهاجر۰۴۴۳۲۵۱۵۴۲۶اروميه -كيلومتر ۳۵جاده مهاباد -پايانه سيمان اروميه -شركت حمل ونقل اروم مهاجراميد سيدصالحي
هدايت بار وطن سلماس۳۵۲۲۸۵۳۵سلماس كيلومتر ۱ جاده تبريزمحرم اسمعيل زاده
ت كاميونداران سلماس۰۴۴۳۵۲۲۲۱۳۰سلماس فلكه آذربايجان كمربندي اول جاده تبريزحجت بذرافشاني
احسان بار مهاباد۰۴۴۴۲۵۱۸۶۳۷مهاباد كيلومتر۷جاده مياندوآب نرسيده به سه راهي برهان جنب بوتان گازامير كريمي
هما بار مياندوآب۰۴۴۴۵۴۳۸۸۱۸آذربايجان غربي-كيلومتر ۷جاده مياندوآب به بوكانداريوش يقيني
جوان بار شهرك۰۴۴۳۳۷۴۶۰۷۵جاده سلماس ،شهرك صنعتي فاز ۳ جنب كارخانه زاب سان حمل و نقل جوان بار شهرككامران دونوقزلباش
شيران شب اروميه۳۲۵۱۵۴۳۲رشكان پايانه سيمان غرفه۴كيان پاشاپور
آرمين (بازرگان )۰۴۴۳۴۳۷۴۳۱۶بازرگان تيرپارك پايانه ره ۴اسماعيل جعفر پور
ت كاميونداران مهاباد۰۴۴-۴۲۵۱۸۸۸كيلومتر ه جاده مهاباد به مياندوآبيوسف ياهو
خادم بار نقده۰۴۴۳۵۴۳۳۹۹۰سه راهي محمد يار پشت پاسگاه انتظاميحسن خادم
كالا غرب اروميه۳۲۵۴۳۴۴۰اروميه جاده مهاباد مجتمع پايانه بار سيمانبهرام اميرمحمدي
توان بار اروميه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۳۵اروميه جاده شهيدكلانتري مجتمع چايانه باراروميه غرفه۵روح اله آهنگري مقدم كافي
سيمان توان گستر بوكان۰۴۴-۴۶۴۳۷۶۱۲اذربايجان غربي -شهرستان بوكان -كيلومتر ۳۷جاده مياندواب به بوكانسام نجف زاده اروميه
ظفر كاران خوي۰۴۴۳۶۵۱۲۷۹۹خوي - ايواوغلي - ۱۰۰ متري جاده ماكومهدي طالبي
وحيدبارشاهين كشاورز۰۴۴۴۶۳۶۴۹۹۸آذربايجان غربي-كشاورزايوب طارم
توشه بار پويان اروميه۰۴۴۳۲۵۴۳۷۷۷اروميه - پايانه حمل و نقل اروميهسامان اصلاني مياوقي
ساميار بار غرب۰۹۱۴۴۴۲۲۴۳۹].غ-مهاباد-كمربندي دارلك(جنب سه راهي روستاي قزلقوبي)عبداله حسن پور
آذراسپوتاميهن اروميه۳۲۷۲۳۸۷۲كيلومتر۹جاده شهيدكلانتري پايانه حمل ونقل كالا غرفهB۱۲شركت حمل ونقل آذراسپوتاميهنسجاد خضرلو
فرآورده نفتي شكوفان ترابرارومي۳۲۷۵۴۳۳۰جاده شهيد كلانتري جاده المهدي روبروي انبار نفت اروميهاميد قربانعليزاده
قزل بوك اروميه۳۲۷۳۳۲۴جاده شهيد كلانتري پايانه بار غرفه ۱۰سعيد باقري علي آباد
سريع باربازرگان۰۴۴۳۴۳۷۶۲۲۰ماكو تيرپارك بازرگاناسماعيل سليماني
حافط بار نوشين شهر۰۹۱۴۱۴۱۹۶۷۱نوشين شهر بعداز كارخانه سيمان سفيد جنب سيلوي جديدياسر ملكي قوشچي
بازرگان ترابر بازرگان۰۴۴۳۳۳۷۲۲۹۲بازرگان-كيلومتر۳بازرگان ماكو-روبروي كاميونداران-شركت حمل ونقل بازرگان ترابرليلا نجارزاده
رشكان باراروميه۰۴۴۳۲۵۱۵۴۲۱اروميه كيلوتر۳۳جاده مهابادنادر مهراجي
فرآورده نفتي تانكرداران مهاباد۰۴۴۴۲۲۴۴۷۵۵مهاباد خيابان شهريكندي پشت شركت نفت ناحيه مهابادداود غلام زاده
هميشه بار مياندوآب۴۵۳۵۵۸۸۸مياندوآب جاده تبريز جنب كمپوت سازي زرينسيروس عليزاده
ت ك خودراننده (اروميه )۳۲۷۲۳۲۷۸كيلومتر ۱۰ جاده شهيد كلانتري -مجتمع پايانه بار اروميهنادر ملكي قوشچي
صدف كالاي غرب۰۹۱۴۴۴۷۳۵۶۴كيلومتر ۳۵ جاده مهاباد پايانه بار سيمانمحمدرضا زرگران
آذربونكر(اروميه )۰۴۴۳۲۵۱۵۴۳۶اروميه-كيلومتر۳۵جاده اروميه به مهاباد-پايانه سيمان اروميه-غرفه ۱۴حسن فتحي زاده
آذرسير شيوا۰۴۴۳۲۷۲۳۵۳۵اروميه - جاده شهيد كلانتري پايانه بار اروميهحسن محمدي ريشكاني
واحد بار راهنما اروميه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۱۴ج شهيد كلانتري ك ۹ پايانه بار اروميه غرفه ۲شاهين اميني
ناصربار مياندوآب۰۴۴-۴۵۳۵۴۸۸۵مياندوآب-ابتداي جاده تبريز-جنب ليلان چايسياوش قرباني
سامرندبار اروميه۰۴۴۳۲۵۱۵۴۳۵اروميه-كيلومتر۳۵جاده اروميه مهاباد-مجتمع پايانه سيمان اروميهرحيم احمدي
تندر ترابر سلماس۰۴۴۳۵۲۳۸۴۷۴آذربايجانغربي-سلماس- شهرك صنعتي خيابان كارآفرينان۱خيابان صنعت۹پلاك۲۰۵ابراهيم خليل ابوطالب زاده
بستان ترابر آذربايجان۰۴۴۳۶۴۶۰۱۷۱خوي كيلومتر ۲۰ جاده تبريز جنب معاينه فني خودرو سنگينخليل مرادخاني
اولدوز بار ايرانيان مياندواب۰۹۳۶۲۸۸۶۳۹۲مياندوآب- كيلومتر ۷ جاده ي سرچم (مياندوآب- ميانه)اصغر كنعاني مياندوآب
اتحاد(تازه شهر)۰۴۴۳۵۲۶۲۴۰۹سلماس - تازه شهر بلوار آزادي روبروي كلانتري ۱۴امير جبارزاده كهنه شهري
ابريشم اروميه۰۴۴۳۲۵۱۵۴۳۴جاده مهاباد پايانه بارغرفه شماره ۱۸ايرج رضائي قراگوزايل
پوياربط سردشت۰۹۱۴۴۴۴۵۹۲۱اذربايجان غربي سردشت شهر ربط اول جاده مهاباد شركت پويا ربط سردشتجلال فيروزي
بستان بار۳۴۳۴۳۹۲۵بازرگان پايانه سر انجام بازرگان غرفه شمارهارشد علي پور اقدم
شهر صبا۰۴۴۴۳۶۸۱۱-۲اشنويه-جاده اشنويه به نقده-جنب اداره هواشناسي-روبروي روستاي علي آبادبابك احمدي
تقي آباد۰۴۴۴۵۳۵۲۱۴۸مياندوآب جاده تبريزروبروي ميدان بارمهراب تيموري تابيه
آغري بار ماكو۰۴۴۳۴۳۷۵۱۵۸استان آذربايجان غربي- منطقه آزاد تجاري صنعتي ماكو- بالاتر از ساختمان اداري سازمان منطقه آزادابراهيم رشيدي
كمال۰۴۴۴۶۲۳۹۷۷۷بوكان انتهاي بلوار دانشگاه جنب ميدان فلسطينيحيي قاسمي
كاروان بار مهاباد۰۴۴۴۲۵۲۴۵۲۲آذربايجانغربي مهاباد سه راه ترشكان روبروي پمپ بنزين قاضيگله باغ قريشي
يكتا بار رشكان۰۴۴۳۲۵۱۵۶۰۶اروميكيلومتر۳۵جاده اروميه مهاباد-مجتمع پايانه سيمان اروميهتوحيد رضايي
ت كاميونداران نقده۳۵۶۲۴۸۴۷-۳۵۶۲۲۸كيلومتر۲ جاده محمديار روبروي پمپ بنزين (روستاي كاروانسرا)جليل اللهياري ينكي كند
طوفان (حسين زاده )۰۴۴۳۴۳۷۲۹۱۴بازرگانحسين جليل زاده
خادم بار نقده (پيرانشهر)۰۴۴۴۴۴۱۲۵۸۸آذربايجان غربي پيرانشهر كيلومتر ۶ جاده نقده
امين بوكان۴۶۲۷۰۲۰۰اول جاده بوكان مياندواب روبه روي پاسگاه ناچيتعزيز پهلواني
معين بار ايواغلي۰۴۴۳۶۵۱۲۰۱۰آ.غ خوي سه راهي ايواوغلي ۵۰۰متري اول جاده ماكو روبروي پايگاه هلال احمرميرجليل سيدانوري
شاهيندژ بار سوغاتي رهبر۰۴۴۴۶۴۴۳۲۹۰آذربايجان غربي- شاهين دژ- خيابان جهادمجيد اسماعيل پور
سامان بار خوي۳۶۵۱۲۸۸۴خوي سه راه ايواغلي ۲۰۰ متر به طرف مرند دست راستصمد عارف خواه
سالارباربوكان۰۴۴۴۶۴۳۳۶۳۷شهرستان بوكان، شهرك صنعتي اوچ تپهقاسم لطف الهي دوكچي
ره تازان آذربايجان۰۴۴۳۲۷۲۳۳۸۳جاده كلانتري پايانه بار اروميهرامين رشتبر
برنا باراشنويه۰۴۴۴۴۴۳۶۳۹۰اشنويه سه راهي نليوان جاده نقده جنب اشنو باسكولفرهاد زرزا
امير۰۴۴۳۲۷۷۷۷۷۴اروميه-كيلومتر۱۳جاده شهيدكلانتري-مجتمع پايانه باراروميهامير قندفروش
سالار صحراي اروميه۰۴۴۳۳۷۴۶۶۲۸كيلومتر ۲۵ جاده سلماسعزيز فتحي زاده
زود بار اروميه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۳۷جاده شهيد كلانتريعبداله علي رضايي
ارسلان ترابر اروميه۰۴۴۳۲۷۲۳۵۱۸اروميه بزرگراه شهيد كلانتري ـ كيلومتر۹ مجتمع پايانه با ر ساختمان اداري غرفه۲۷جواد قليزاده ساراجوق
فولادترابر آذربايجان۳۳۷۴۴۷۰۷ااروميه جاده ريحان آبادروبروي شهرك صنعتي فاز۲داخل محوطه شركت چي چستجاويد رضايي
تعاوني تانكرداران خودراننده اروميه۰۴۴۳۲۷۷۲۸۹۸اروميه سه راه دخانيات جنب بانك ملت كوي ۲۵ شهدا پ ۱۳يعقوب ايران نژادبي صفر
فرآورده نفتي هميشه بهار قلندري۱۱۱۱۱۱۱مياندوآب بلوار شهيد باكري روبروي شركت نفت منطقه مياندوآبنادر قلندري
مرواريد بار رشكان۳۲۵۴۳۷۵۹كيلومتر ۳۵ جاده مهاباد پايانه بار سيمان
شركت پخش سايه سمن نمايندگي اروميه۰۴۴-۳۳۳۸۶۸۰۳اروميه كيلومتر ۷ جاده مهاباد روبروي تالار اروس كوچه سرماساز
حمل ونقل آذربايجان غربي
هدايت كشور اروميه
طلا بارمياندوآب
توحيد
پهلواني بوكان
فرآورده نفتي اديب سيرآسيا
چايپاره۰۴۴۳۶۷۲۳۱۷۷قره ضياءالدين ورودي شهرحسن اميني
سمندر ترابر۰۴۴۵۸۳۰۴۳۶۵اروميه كيلومتر ۵ جاده شهيد كلانتري پايانه اختصاصي سمندر ترابرغلامرضا رشتبر
مهران ترابر اروميه۳۲۷۲۳۸۵۴كيلومتر ۱۰ جاده شهيد كلانتري پيانه بار اروميهامير جوادزاده
كالادشت سرسبز پيرانشهر۰۹۱۲۳۴۵۷۴۳۷پيرانشهر - روستاي كوپرسعيد پوزش
روژهه لات۰۹۱۴۴۱۷۵۶۱۵بوكان-كيلومتر۱۲جاده مياندوآب بوكان-شركت حمل ونقل روژهه لات بوكانسالار منصورقاضي
شمس آزاد بوكان
وحدت محمديار
اروم افق صبا ترابر۰۹۱۴۴۴۱۷۹۵۱مجتمع پايانه بار اروميه
نمايندگي شركت بوتان ران (اروميه)۰۴۴۳۲۳۵۳۱۱۴اروميه - كيلومتر ۵ جاده شهيد كلانتري . روبروي فر بتن
صمصامي
هدايت كشور سلماس
نمايندگي شركت بوتان ران (اروميه)۰۴۴۳۲۳۵۳۱۱۴اروميه، كيلومتر ۵ جاده دريا
تعاوني كاميونداران خودراننده ماكو۴۴۳۴۳۷۴۴۸۰بازرگان كيلومتر ۳ جاده بازرگان ماكوابراهيم صادفي بازرگاني
اخوان ترابر اروميه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۳۰اروميه-كيلومتر۱۲جاده شهيدكلانتري -مجتمع پايانه باراروميهيداله اخوان شريف
نيكان كالا بران وكيلي۰۹۱۴۳۴۱۳۷۴۱كيلومتر ۳۵ جاده اروميه-مهاباد,پايانه عمومي سيمان اروميهرحيم وكيلي تازه كند
برق
چالدران بارميهن
واحد مياندوآب
جمهورئ اسلامي (تكاب )
جمهورئ اسلامي (بازرگان )
اتحاد(تكاب )
اميدربط (باري )
زرين سفر شاهين دژ۰۴۴۴۶۳۲۲۱۰۳اول ورودي شهرك صنعتي شاهين دژمسعود تقي زاده
پخش رازي۰۴۴۳۲۷۷۶۸۰۰اروميه ابتداي جاده سلماس خ ناحيه انتظامينادر ون آبادي
رهرو چهار برج۰۴۴۴۵۳۲۴۶۵۹آذربايجان غربي مياندوآب چهاربرج خيابان امام جنب پمپ بنزين باربري رهرو چهاربرجصبرعلي ايران نژاد
مهياترابرغرب۰۹۱۴۹۳۸۶۰۱۳جاده ترانزيتي بين المللي ماكو - جنب سيلوي اران دشت ماكو - مهيا ترابر غربابراهيم رحيمي چچكلو
فرآورده نفتي مرزبان ترابر۰۴۴۳۵۲۲۰۳۲۴خوي پاركينگ شركت نفتسعيد جديري حياتي
اروم سيمان (نيك سيمان )۰۴۴۳۲۵۱۵۴۳۸كيلومتر۳۵ جاده مهاباد مجتمع پايانه سيمان اروميه غرفه ۱۳منيژه غني زاده
پاكديس
قدس اروميه
اتحاد تكاب
زاگرس بار افشار۰۹۱۴۴۸۲۸۳۰۰ارميه -تكاب-كيلومتر ۳ جاده شاهيندژروح اله قراخاني
گسترش شاهد (اروميه)۰۴۴۳۲۷۲۳۸۳۰اروميه -كيلومتر۱۲جاده شهيدكلانتري -مجتمع پايانه باراروميه
ترمينال كاميونداران خوي۳۶۴۴۰۴۸۳خوي بلوار مطهري جنب جاده شورابمنوچهر حلاوت
شركت حمل و نقل ايمن زيست ترابراروميه۰۹۱۴۳۴۰۷۵۹۱اروميه -كيلومتر۳۵جاده اروميه مهاباد-مجتمع پايانه سيمان اروميهمرتضي اماني
سپاهان چايپاره۰۴۴۵۸۲۳۰۹۰۳قره ضياالدين جاده ي ترانزيتي روبروي كارخانه ي آجرسفال گرگينفرشاد امينلوي
سبز كاج خوي۰۴۴۳۶۴۵۹۱۳۳خوي كيلومتر ۵ جاده تبريز نرسيده به پل سعيدآبادرضا تركمن
اورين شمس افق خوي۰۴۴۳۶۵۲۳۷۴۷خوي شهرك صنعتيعلي حسين علي لو
سلماس راه۳۵۲۲۶۶۵۵آغ-سلماس-ميدان آذربايجان اول جاده تبريزجلال اسدي اهرنجاني
اروم تنديس آسيا۰۹۱۲۰۳۳۴۴۹۳اروميه ابتداي جاده اروميه - سلماس پشت اداره استاندارد جنب انجمن صنفي رانندگانسيما اسمعيلي وحدتي
اكبر زاده
قاسملووشركاء شاهين دژ
مكريان بارمهاباد۰۹۱۴۴۴۲۱۶۷۶مهاباد جاده اروميه بعدازپتروشيمي مهابادجليل محمدرش آذر
جهش ترابر جنوب(آذربايجان غربي)نداردندارد
فرآورده نفتي سبلان آذران تراب
شمس سردشت۴۴۴۳۲۲۲۶۶سردشت - خ پيروزي - ابتداي خ شهيد كاظمي
فيرورق
سيمان آذربايجان۰۴۴۳۲۵۱۵۴۲۹اروميه -كيلومتر۳۵جاده اروميه به مهاباد-مجتمع پايانه سيمان اروميهبيوك حسيني قوشچي
ت.۳۰۴سامان بارشمس خوي۰۹۱۴۴۶۱۲۵۰۱آ.غ-ايواوغلي-۳۰كيلومتر به طرف مرند روبروي شهرك صنعتي ايواوغليعادل افشين
راوك بار۰۴۴۳۳۴۱۰۰۶اروميه كيلومتر ۲۵ جاده سلماس جنب شهرك صنعتي فاز ۳رضا جم
ماهان ترابر پويا۰۹۱۴۳۶۳۶۹۵۸جاده ماكو بازرگان پايانه سرانجامسميه علي محمدلو
واحد اروميه
واحد اشنويه
ميهن سيه چشمه
شعبه شركت حمل و نقل بين المللي هاگ بار۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱اروميه سيلوي اروميه
قدس شاهين دژ
جمهورئ اسلامي (اروميه )
اتحاديه ت عشايري استان۱۱۱۱۱۱۱۱
آرد فردوس۱۱۱۱۱۱۱
ميهن قره ضياءالدين (بار)۴۶۲۲۷۲۴۶۸قره ضياءالدين خ جهاد
يوسف۴۴۴۴۲۲۴۵۵كيلومتر ۳ جاده نقده روبروي كارخانه قند
احسان بار اروميه۰۹۱۴۱۴۱۶۰۷۲اروميه - ميدان تره بار پشت باسكول شهيد باكري
شمالغرب كشاورز
اروم تيز بار۰۹۱۴۴۴۱۹۳۳۹اروميه جاده شهيد كلانتري پايانه بار اروميه

باربری ارومیه به تهران

برای انتقال بار از ارومیه به تهران، می‌توانید از خدمات باربری استفاده کنید. برای این منظور می‌توانید از شرکت‌های باربری زیر استفاده کنید:

  • شرکت باربری پارسان: این شرکت دارای خدمات باربری از ارومیه به تهران می باشد و می‌توانید با شماره تلفن ۱۱۱۱ با آنها تماس بگیرید.
  • سامانه باربری حابار: این شرکت نیز خدمات باربری از ارومیه به تهران را ارائه می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب سایت این شرکت به آدرس habar.ir مراجعه کنید.
  • شرکت باربری بین‌المللی زاگرس: این شرکت نیز خدمات باربری از ارومیه به تهران را ارائه می‌دهد و

همچنین می‌توانید با استفاده از سایت‌های باربری آنلاین مانند باربری حابار و یا آی آر بار، خدمات باربری را به راحتی و با قیمت مناسب تر دریافت کنید.

باربری یکی از خدمات حمل و نقل کالا است که برای انتقال انواع بارها از یک مکان به مکان دیگر استفاده می‌شود. امروزه با توسعه فناوری و ارتباطات، باربری به صورت آنلاین نیز ارائه می‌شود و مشتریان می‌توانند با استفاده از وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف، محصولات خود را به راحتی به مقصد برسانند.

خدمات باربری شامل انواع حمل و نقل مانند حمل بارهای سنگین و سبک، بارهای حساس، بارهای پر و نیمه پر، بارهای خطرناک و بار حیوانات و… می‌باشد. در بسیاری از موارد، شرکت‌های باربری خدمات بسته‌بندی و بارگیری را نیز ارائه می‌دهند.

همچنین برای انتقال بار از ارومیه به تهران، شما می‌توانید از خدمات باربری سنگین تریلی و کمرشکن استفاده کنید که برای حمل بارهای سنگین و حجیم از بوژی استفاده می‌کند و به دلیل هزینه کمتر نسبت به حمل بار با سایر ارسالها، جزو روش‌های محبوب برای حمل بار می‌باشد.

لینک های پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید