آی آر بار

لیست باربری های زاهدان + کرایه آنی 1403

لیست باربری های زاهدان

اگر به دنبال لیست باربری های زاهدان و همچنین شماره باربری زاهدان به تهران هستید لیست همه باربری های مجاز در ادامه جدول آمده است . همچنین برای حمل بار از زاهدان به تهران و خدمات اسباب کشی این مقاله را بخوانید.

باربری در زاهدان

زاهدان یکی از شهرهای بزرگ و مهم استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران است. با وجود اینکه این شهر در منطقه‌ای کویری قرار دارد، اما به دلیل موقعیت جغرافیایی و تردد بین‌المللی، بازار بسیار خوبی برای حمل و نقل بار وجود دارد. برای این منظور، باربری‌های مختلفی در زاهدان وجود دارند که خدمات حمل و نقل بار را ارائه می‌دهند.

باربری‌های زاهدان انواع مختلفی از خدمات حمل بار را ارائه می‌دهند، از جمله حمل بارهای سنگین و بزرگ، حمل کالاهای حساس، حملکالاهای خطرناک و حمل کالاهای خودرویی. برای انجام این کار، این باربری‌ها از انواع مختلفی از وسایل حمل و نقل مانند کامیون‌های باری، تریلی، ون‌ها و اتوبوس‌های باری استفاده می‌کنند.

باربری‌های زاهدان با توجه به مستقر بودن در منطقه‌ای کویری، به نوعی از باربری‌های خاصی هستند که با شرایط محیطی و مسیرهای خاص منطقه آشنایی دارند. برای این منظور، این باربری‌ها با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات خاص برای حمل بار در مناطق سخت الوصول بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

از آنجایی که حمل و نقل بار برای بسیاری از کسب و کارها امر ضروری است، بنابراین وجود باربری‌های مناسب و با تجربه در شهر زاهدان بسیار مهم است. این باربری‌ها با ارائه خدماتی با کیفیت و به موقع، می‌توانند به رشد و توسعه کسب و کارها کمک کنند و در عین حال به ارتقای اقتصاد منطقه نیز کمک می‌کنند.

در نتیجه، باربری‌های زاهدان با توجه به اهمیت حمل و نقل بار در این منطقه، ارائه خدمات باکیفیت و مناسب برای مشتریان خود را به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف خود در نظر دارند. با توجه به اینکه این شهر در مسیر تجاری بین المللی قرار دارد، باربری‌های زاهدان با توجه به تجربه و تخصص خود، به مشتریان خود خدمات حمل و نقل بار با بهترین کیفیت و قیمت را ارائه می‌دهند.

در نهایت، با توجه به اینکه حمل و نقل بار برای بسیاری از کسب و کارها و حتی افرادی که نیاز به انتقال کالاها یا وسایل دارند، امری ضروری است، بنابراین انتخاب یک باربری مناسب و با تجربه در شهر زاهدان بسیار مهم است.

لیست باربری های زاهدان

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
زاهدان بار شرق۳۳۵۱۳۷۶۰زاهدان كيلومتر يك جاده كرمان پايانه عمومي بار زاهدان
فرآورده هاي نفتي فريدترابرجنوب۰۹۰۱۶۴۱۷۷۷۰زابل- پاركينگ شركت نفت( پاركينگ نفت كش ها)
نوركيان بار۰۹۱۵۸۴۱۶۸۱۶پايانه باركيلومتر ۵ جاده زابل غرفه ۷
ساحل بارتفتان ـ كالا۳۳۵۱۵۰۹۸پايانه بار. غرفه شماره۱۴
حميدبار۰۵۴۳۳۷۱۵۴۸۲كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خاش غرفه ۴
سعادت بارخاش۰۹۱۵۱۴۳۲۲۴۳شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش غرفه۱
دستگردبار۰۹۱۵۱۴۱۷۸۸۶زاهدان ابتداي جاده كرمان پايانه بار زاهدان غرفه شماره ۹
كوهساران بار۰۹۱۵۰۴۵۱۴۵۰شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش غرفه ۱۰
توكل بار قائم ـ كالا۰۹۱۳۳۴۴۸۷۶۳زاهدان – بعد از پليس راه – پايانه عمومي بار – شماره غرفه: ۴
آرياترابر خاش۰۹۱۵۳۴۳۱۵۴۵كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خاش
خيبربهاران۰۵۴۳۳۵۱۷۵۱۶كيلومتر۵ جاده بم پايانه بار زاهدان غرفه شماره ۱۵
سيستان حمل۰۹۰۵۱۵۳۷۲۰۶پايانه بار زاهدان غرفه شماره يك
تفتان بار۰۵۴۳۳۷۱۵۴۶۳شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش غرفه۶
بخشان۰۹۱۵۳۴۷۰۲۴۲سيستان بلوچستان شهرستان سراوان-اول جاده اسپيچ
شاهين بار خاش۰۹۱۵۳۴۰۹۰۲۰خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار غرفه ۱۱
زرين بارـ كالا۳۳۵۱۴۲۰۰پايانه بار كيلومتر ۵ جاده مشهد غرفه ۶
نيمروزبار۰۹۱۵۳۴۰۶۴۸۱زاهدان – جاده زابل -پايانه بار- غرفه ۵
گرگين ترابرسيستان۳۳۴۴۱۷۱۸بزرگراه خليج فارس – انبار نفت شماره ۲ زاهدان
كاوه باربلوچ۰۹۱۵۱۴۳۲۰۹۴شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش غرفه۹
احسان بار خاش۰۵۴۳۳۷۱۵۵۱۱خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار
آبادان (زاهدان )۱۱۱۱۱۱زاهدان پايانه عمومي بار
خادم كارـ كالا۰۹۱۵۳۴۱۸۷۸۹زاهدان پايانه با رغرفه شماره ۱۱
زيبا كالاي ميرجاوه۳۳۵۱۴۱۲۸زاهدان پايانه بار غرفه ۱۲
زمردباربلوچستان۳۳۵۰۶۶۱۱زاهدان – پايانه عمومي بار – غرفه ۲۶
قائم بار زابل۳۲۲۲۳۶۳۶بلوار شهيد ميرحسيني
هامون كنار۵۴۳۲۲۲۹۲۲۶زابل: شهيد ميرحسيني
حمل ونقل كالاي صالح بار سوران۰۹۱۵۸۴۸۰۳۶۴شهرستان سوران
تيزرو نسيم۰۹۱۵۱۴۳۴۲۶۷شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش غرفه ۸
افق بار زاهدان۰۵۴۳۳۵۰۳۳۴۹زاهدان بعد از پليس راه زاهدان بم پايانه بار
آزادگان (زاهدان)۱۱زاهدان – پليس راه زاهدان – كرمان – پايانه بار زاهدان- شركت حمل و نقل آزادگان شعبه زاهدان – غرفه ۳۰
فرآورده نفتي پارسيان بارـكالا۰۵۴۳۳۲۳۹۱۸۹بلوار خليج فارس – انبار شركت نفت شماره ۲-پ ۱۷
چكاوك بارزاهدان ـ كالا۳۳۵۲۰۴۰۰پايانه بار زاهدان – غرفه شماره ۱۹
دنيابارـ كالا۰۵۴۳۳۵۱۴۱۵۲زاهدان -بعد از پليس راه جاده ي كرمان -پايانه بار غرفه۱۰
سامان گل بلوچ۳۳۵۰۳۰۶۲پايانه بار عمومي بار غرفه ۳۶
كوهستان بارزاهدان۰۹۱۵۱۹۰۹۵۴۸كيلومتر ۵ جاده بم پايانه بار غرفه ۲۲
فرآورده هاي نفتي فهيم ترابرجن۰۹۱۵۱۴۱۱۰۴۷خاش – جنب انبار شركت نفت خاش
نيمروزبار سيستان۰۹۱۵۱۴۲۴۱۸۹بلوار شهيد ميرحسيني -ميرحسيني ۱۴
ارسلان ترابر زاهدان۰۹۱۵۷۰۰۴۲۴۵زاهدان بعداز پليس راه بم -مشهد ، پايانه بار، غرفه شماره۱۳
سرحد بلوچستان۰۹۱۵۵۴۱۸۶۴۴شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش
فجر سوران۰۹۱۵۱۴۸۵۱۹۲سراوان انتهاي خيابان جمهوري اسلامي نرسيده به محله غفور آباد
فرآورده هاي نفتي رضوان چابهار۰۵۴۳۳۷۲۹۵۲۶خاش بزرگراه خليج فارس اول ورودي شهر جنب ناحيه شركت نفت خاش
آداك ترابر زاهدان۳۳۵۱۳۷۶۵پايانه بار زاهدان – غرفه شماره ۸
فرآورده هاي نفتي سوشيانس هامون ترابر۰۹۱۵۱۴۰۶۰۸۰زاهدان – بلوار خليج فارس – جنب انبار شركت نفت
سعادت بارنيك۳۲۲۲۲۳۳۲بلوار شهيد ميرحسيني روبروي انبار شركت نفت
تضمين بار خاش۰۹۱۵۴۶۴۱۷۶۴شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش غرفه ۵
سعادت كالاي زاهدان۳۳۵۱۷۲۹۶پايانه بار زاهدان-غرفه۳
كوير بلوچ۰۹۱۵۰۲۰۷۰۵۱سيستان بلوچستان شهرستان سراوان-جاده اسپيچ
الياس ترابرشرق زاهدان۰۹۱۵۵۴۱۶۸۳۶زاهدان بعد از پليس راه زاهدان – بم پايانه بار
نبوت سراوان (سيستان وبلوچستان۰۹۱۵۳۴۷۶۵۲۸شهرستان مهرستان بلوار جمهوري – جمهوري ۸
اطلس بار بلوچستان۰۹۹۰۵۷۲۱۶۳۶سيستان و بلوچستان شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خاش
مسلم بار خاش۰۵۴۳۳۷۱۲۶۰۶شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش
آسيابارجنوب۰۹۱۵۰۱۳۲۲۷۱شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش
اتفاق بلوچستان۰۹۱۵۵۴۵۰۰۲۳خاش پايانه عمومي غرفه۷
امير بار خاش۰۹۱۵۳۴۷۱۰۴۱كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خاش پلاك ۱۸
شركت پخش سايه سمن۰۹۱۱۲۳۴۶۶۱۳زاهدان – شهرك صنعتي ميرجاوه
كوير ترابر تفتان۰۹۱۵۹۴۳۰۵۷۵خاش پايانه بارخصوصي
شاهين ـ كالا۰۹۳۵۱۰۶۵۷۲۴زاهدان بعد از پليس راه زاهدان بم پايانه بار غرفه ۱۶ www.shahinzahedan.com
نگين بار خاش۰۵۴۳۳۷۱۵۴۸۶كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار غرفه ۲
عدل ترابر خاش۰۹۱۵۱۹۲۵۴۱۵شهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش غرفه ۱۷
حمل و نقل سراسري پرسي گاز۰۹۱۵۱۹۵۲۶۱۶كيلومتر ۳ جاده كرمان روبروي تعويض پلاك شركت پرسي ايران گاز
تريلرداران خودراننده
مهدئ ايرانشهر
فيروزبار راسك
فرآورده نفتي پارسيان بارـسيمان
بهارزرنج ـسيمان
توكل بار قائم ـ سيمان
كالابر (چابهار)
نويدباركشاورز
توكل زاهدان
گمشادبار
حمل و نقل سراسري پرسي گاز۰۵۴۳۵۳۱۷۶۵۷چابهار-منطقه آزاد چابهار – پشت نمايشگاه بين المللي پيكره هفتم شركت پخش گاز مايع ايرانيان پرسي ايران گاز
جهاد نصر(چابهار)
ساحل بلوچ
شركت حمل و نقل جهش ترابر جنوب – نمايندگي چابهار۰۹۱۲۱۷۵۳۴۰۱چابهار – گلشهر
كاميونداران
شاهين ـسيمان
آريانا چابهار ترابر۰۹۱۲۰۳۹۰۵۰۳خاش- خيابان نيك بخت۱۰
نمايندگي زاهدان شركت حمل و نقل كالاي شتابان شمال۲۲۲۲۲۲۲۲زاهدان- شهرك صنعتي جاده ميرجاوه- انتهاي بلوار صنعت مجتمع كاله
درياي خروشان چابهار۰۹۱۵۳۴۷۰۰۶۹سراوان چهار راه ناهوك
پخش البرز زاهدان۱۱۱۱۱۱زاهدان – بلوار يادگار امام (ره ) – ۲۰ متري آرم
۱۱۱۱۱۱۱۱۱
سعادت سلوكي
شاهين
جهان گشا ترابر۰۹۱۵۹۹۴۹۶۷۲چابهار – خ حافظ – كوچه گل سرخ
تعاوني ۶۴۵۲رهسپار ترابر چابهار۰۹۱۷۱۱۲۷۱۰۰چابهار پايانه بار
شاهين بارطوس
گندم وآرد (چابهار)
سرك بار
پيشتاز كوير۰۹۱۵۱۴۳۰۸۸۰خاش – ابتداي جاده سراوان – پايانه بار خاش – غرفه ۳ -شركت حمل و نقل پيشتاز كوير
حقيقت بار
گندم وآرد(زاهدان )
*۰۹۱۲۱۷۵۳۴۰۱تهران – شهر جديد پرديس – فاز يك – محله ۲ – مجتمع بهاران – بلوك ۱۰ – پلاك ۲
زرين بارـسيمان
خادم كارـسيمان
هامون كاوه زاهدان۰۹۱۵۳۴۰۹۵۴۱زاهدان- پايانه عمومي بار- غرفه شماره ۵
پاسارگاد بار زاهدان۰۵۴۳۳۵۲۳۳۰۲پايانه بار غرفه ۲۱
مل و نقل داخلي كالاي ستاره بلوچستان۰۹۱۵۳۴۰۹۰۲۰خاش
نوركيان بارـسيمان
رخشان ترابر خليج فارس چابهار۰۹۱۵۱۴۹۴۶۸۱زاهدان – خ بهشتي – بهشتني ۷ – مجتمع يگانه – واحد ۱۰
ساحل بارتفتان ـسيمان
شيب
نمايندگي چابهار۰۹۱۲۱۰۷۹۲۰۲چابهار – پشت مجتمع تجاري پرديس – ساختمان اطلس واحد ۹
نيمروزبارـسيمان
اقتصادنو
ناصح
ظريف۰۹۱۵۱۴۸۵۱۶۷سراوان خيابان نبوت رو برو بانك سپه
سوران سيب۰۵۴۳۷۶۹۳۵۳۰سوران كمال آباد خيابان بهشتي روبه روي مدرسه راهنمايي ولايت
حنان بار شرق۳۳۵۲۲۷۵۹پايانه بار زاهدان – غرفه شماره ۲۴
ترابر۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
پرباربلوچ
دنيابارـسيمان
چكاوك بارزاهدان ـ سيمان
سعادت زاهدان
آزمايشي****—-
ميناترابر۰۵۴۳۳۵۰۲۳۴۳زاهدان – پايانه بار زاهدان
سيستان سيمان ترابر۰۵۴۳۳۲۱۹۲۷۷زاهدان – بعد از پليس راه زابل – پايانه عمومي بار زاهدان—غرفه۳۵
نوبنديان
سلمانزاده
سوسنگرد(چابهار)
فجرستاره مكران۰۹۱۵۳۳۱۲۲۳۱مشهد- ملك الشعرا بهار- بين ۵۲ و۵۴
سيستان زاهدان
شركت حمل و نقل داخلي كالاي حاتم بار چابهار۰۹۱۵۵۴۵۰۷۲۸چابهار – پايانه عمومي بار
سعادت خاش

باربری زاهدان به تهران

حمل و نقل بار از زاهدان به تهران یکی از مهمترین خدمات حمل و نقل بار در ایران است. با توجه به فاصله طولانی بین این دو شهر، امکانات حمل و نقل بار از زاهدان به تهران بسیار مهم است. برای این منظور، باربری‌های مختلفی در زاهدان وجود دارند که خدمات حمل و نقل بار از زاهدان به تهران را ارائه می‌دهند.

باربری‌های زاهدان با استفاده از تجهیزات مدرن و وسایل حمل و نقل مختلفی مانند کامیون‌های باری و تریلرها، خدمات حمل و نقل بار از زاهدان به تهران را ارائه میدهند. این باربری‌ها انواع مختلفی از خدمات حمل و نقل بار از زاهدان به تهران ارائه می‌دهند، از جمله حمل بارهای سنگین و بزرگ، حمل کالاهای حساس، حمل کالاهای خطرناک و حمل کالاهای خودرویی. برای انجام این کار، این باربری‌ها با استفاده از بسته‌بندی مخصوص و تجهیزات حمل و نقل متناسب با نوع کالا، امنیت بار را تضمین کرده و به صورت منظم و به موقع، بار را به مقصد خود تحویل می‌دهند.

باربری‌های زاهدان با توجه به فاصله طولانی بین این دو شهر، معمولاً خدماتحمل و نقل بار از زاهدان به تهران را با قیمتی مناسب و رقابتی ارائه می‌دهند. علاوه بر این، باربری‌های زاهدان با داشتن تجربه و تخصص در این زمینه، به مشتریان خود خدماتی با کیفیت و در سریع‌ترین زمان ممکن را ارائه می‌دهند. این باربری‌ها با داشتن شبکه‌ی گسترده‌ی خود، قادر به حمل بار در هر نقطه‌ای از تهران و زاهدان هستند و مشتریان خود را از طریق روش‌های ارتباطی مختلفی مانند تلفن، ایمیل و واتساپ پشتیبانی می‌کنند.

با توجه به اهمیتحمل و نقل بار از زاهدان به تهران و نیازهای مختلف کسب و کارهای مختلف، انتخاب یک باربری معتبر و با تجربه بسیار مهم است. باربری‌های معتبر و با تجربه در زاهدان با داشتن تجهیزات مدرن و وسایل حمل و نقل متنوع، می‌توانند به بهترین شکل خدمات حمل و نقل بار از زاهدان به تهران را ارائه دهند. این باربری‌ها با داشتن تیمی مجرب از رانندگان و کارکنان خدماتی با کیفیت و به موقع را به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

در نتیجه، در انتخاب باربری مناسب برای حمل و نقل بار از زاهدان به تهران، بهتر است به عوامل مختلفی مانند قیمت، کیفیت خدمات، تجربه و تخصص باربری، شبکه پوشش و تجهیزات حمل و نقل توجه کنید. با انتخاب یک باربری با تجربه و با کیفیت، می‌توانید بهترین خدمات حمل و نقل بار از زاهدان به تهران را دریافت کنید و به رشد و توسعه کسب و کار خود کمک کنید.

حمل اثاثیه منزل در زاهدان

حمل اثاثیه منزل از یک شهر به شهر دیگر یکی از خدماتی است که بسیاری از مردم به آن نیاز دارند. با توجه به اینکه زاهدان یکی از شهرهای بزرگ و مهم استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران است، خدمات حمل و نقل اثاثیه منزل در این شهر بسیار مهم است. برای این منظور، بسیاری از باربری‌های موجود در زاهدان خدمات حمل و نقل اثاثیه منزل را ارائه می‌دهند.

باربری‌های زاهدان با استفاده از تجهیزات مدرن و وسایل حمل و نقل مختلفی مانند کامیون‌های باری و تریلرها، خدمات حمل و نقل اثاثیه منزل را ارائه می‌دهند. این باربری‌ها با استفاده از تیمی مجرب از کارگران باربری، اثاثیه منزل را بسته‌بندی و به صورت امن به مقصد خود حمل می‌کنند. همچنین، برای جلوگیری از خرابی و آسیب دیدن اثاثیه منزل، از جعبه‌بندی و بسته‌بندی مناسب استفاده می‌کنند.

باربری‌های زاهدان با توجه به مستقر بودن در منطقه‌ای کویری، با شرایط محیطی و مسیرهای خاص منطقه آشنایی دارند. این باربری‌ها با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات متناسب با نوع اثاثیه منزل، امنیت و سلامتی آن را تضمین می‌کنند. برای جلوگیری از خرابی و آسیب دیدن اثاثیه منزل، از جعبه‌بندی و بسته‌بندی مناسب استفاده می‌کنند و در صورت نیاز، از خدمات باربری برای جابجایی اثاثیه شما با استفاده از بالابر و جابجایی از پنجره‌های بلند نیز استفاده می‌کنند.

برای انتخاب یک باربری مناسب برای حمل و نقل اثاثیه منزل در زاهدان، به عوامل مختلفی مانند قیمت، کیفیت خدمات، تجربه و تخصص باربری، شبکه پوشش و تجهیزات حمل و نقل توجه کنید. با انتخاب یک باربری با تجربه و با کیفیت، می‌توانید بهترین خدمات حمل و نقل اثاثیه منزل در زاهدان را دریافت کنید و به راحتی اثاثیه خود را به مقصد مورد نظر منتقل کنید.

همچنین، بهتر است قبل از انتخاب باربری، نظرات و تجربیات مشتریان قبلی را درباره آن باربری مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید باربری مناسبی را برای حمل اثاثیه منزل خود انتخاب کنید. در نهایت، بهتر است با باربری انتخابی خود تماس گرفته و با آن‌ها درباره جزئات خدمات و نحوه حمل و نقل اثاثیه منزل صحبت کرده و اطمینان حاصل کنید که بهترین خدمات را دریافت خواهید کرد.

لیست باربری های شهری سیستان و بلوچستان

شهرنام باربریتلفنخدمتآدرس
ایرانشهروانت بار مکران۰۵۴۷۰حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)بلوار سرباز ندارد  000
چابهارتخلیه بار امیدخدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهننوبندیان – روستای نگور – نوبندیان  خیابان اصلی – جنب بانک ملی – تخلیه بار امید – طبقه همکف
چابهارکویر بلوچدر حال به روزرسانیخدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنچابهار – شهرک صنعتی – کوچه (مرغ فروشی افضل) – کوچه (بلوک زنی شهریار) – طبقه همکف
زابلتخلیه بارتخلیه و بارگیری بجز در بنادرزابل – بلوار امام رضا(ع) – پایین تر ازپمپ بنزین کردتمندانی – – – طبقه همکف
زابلتخلیه بار آذر نوشتخلیه و بارگیری بجز در بنادرزابل – – – – – کوچه رسالت ۱۴ – داخل کوچه سمت چپ درب دوم  – طبقه همکف
زابلاوشیداحمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)زابل – بلوارآیت الله بختیاری – کوچه بختیاری۷ – – – طبقه اول
زابلآژانس وانت۰۵۴۳۲۲۳۹۹۳۴حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)زابل – بلوار شهید میرحسینی – کوچه میرحسینی ۱۳ – بلوار شهید میرحسینی – طبقه همکف
زابلوانت بار براهوئیحمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)زابل ، بازار ، خیابان فرهنگ ، خیابان شهید رجایی ، طبقه –
زابلوانت بار صالححمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)زابل – خیابان جام جم – روبروی  جام جم ۲۸ – – – طبقه همکف
زاهدانباربری درخشان۰۵۴۳۳۵۱۵۵۷۴تخلیه و بارگیری بجز در بنادرزاهدان – بلوار شهید فاضلی – حد فاصل فاضلی ۵ و ۷ – . – طبقه همکف ( تخلیه بار درخشان بار )
زاهدانتخلیه بار۰۵۴۳۳۵۰۰۰۰۰تخلیه و بارگیری بجز در بنادرزاهدان – بلوار انقلاب – بعد از چهارراه فاضلی  – اولین خیابان سمت راست – طبقه همکف ( تخلیه بار هامون )
زاهدانتخلیه بار۰۵۴۳۳۵۲۷۹۳۴تخلیه و بارگیری بجز در بنادرزاهدان – فلکه راه وترابری – جنب باسکول شاهرخ – . – طبقه همکف ( تخلیه بار آذر بار )
زاهدانتخلیه بار امیر۰۵۴۳۳۵۲۲۳۰۱تخلیه و بارگیری بجز در بنادرزاهدان – خیابان شهید طباطبایی – جنب میلان – طباطبایی ۷ – طبقه همکف ( تخلیه بار امیر ) – واحد ۲
زاهدانتخلیه بار آرینتخلیه و بارگیری بجز در بنادرزاهدان – زیبا شهر – کوچه خوارزمی ۱۰ – خیابان خوارزمی – طبقه همکف ( دفتر تخلیه بار آرین ) – واحد ۵
زاهدانتخلیه بار بار رسان۰۵۴۳۳۳۳۳۳۳۳تخلیه و بارگیری بجز در بنادرزاهدان ، شهرک صنعتی ، بلوار ساعی ، بلوار تلاش ، طبقه همکف ( تخلیه بار باررسان (
زاهدانتخلیه بار خیرخواهتخلیه و بارگیری بجز در بنادرزاهدان – بلوار یادگار امام – روبروی مرکز تعویض پلاک – . – طبقه همکف ( تخلیه بار خیر خواه )
زاهدانتخلیه بار کیان بار۰۵۴۳۳۳۳۳۳۳۳تخلیه و بارگیری بجز در بنادرزاهدان – بلواریادگار امام  – روبروی مسجد چهارده معصوم – . – طبقه همکف ( تخلیه بار کیان بار )
زاهدانتخلیه بار کیمیا۰۵۴۳۳۵۰۶۸۱۸تخلیه و بارگیری بجز در بنادرزاهدان ، بلوار انقلاب ، نرسیده به پمپ بنزین ایران ، سمت راست میلان دوم سمت چپ ، طبقه همکف ( تخلیه بار کیمیا )
زاهدانتخلیه بار همسفرتخلیه و بارگیری بجز در بنادرزاهدان ، بلوار انقلاب ، بلوار سرداران شهید  ، روبروی سرداران شهید ۵ ، طبقه همکف (تخلیه بار همسفر (
زاهدانتخلیه بار وطن شرقتخلیه و بارگیری بجز در بنادرزاهدان – بلوار یادگار امام – ۲۰ متری ایران خودرو – سمت راست قطعه پنجم – طبقه همکف ( تخلیه بار وطن شرق )
زاهدانتیپاکستخلیه و بارگیری بجز در بنادرزاهدان ، خیابان بزرگمهر ، نبش بزرگمهر ۴۱ ، خیابان دانشجو ، طبقه همکف ، ( تخلیه بار تیپاکس (
زاهدانزاهدان بارتخلیه و بارگیری بجز در بنادرزاهدان – بلوار شهید فاضلی – خیابان شهید فاضلی – نبش بیست متری رضوان – طبقه همکف ( تخلیه بار زاهدان بار )
زاهدانکوروش بار۰۵۴۳۳۳۳۳۳۳۳تخلیه و بارگیری بجز در بنادرزاهدان – یادگار امام – بیست متری – ایران خودرو – طبقه همکف ( تخلیه بار کوروش )
زاهدانمدیران بارتخلیه و بارگیری بجز در بنادرزاهدان – بلوار یادگار امام – ۲۰ متری جنب ایران خودرو – سمت راست درب سوم – طبقه همکف ( تخلیه بار مدیران بار )
زاهدانافق بار۰۵۴۳۳۲۱۱۷۲۸حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)خیابان مصطفی خمینی خیابان چمران  *
زاهدانآرش بارحمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)زاهدان ، بلوار دانشگاه ، کوچه میلان ۲ ، دانشگاه ۱۳ ، طبقه همکف ( وانت تلفنی آرش بار (
زاهدانآسان بار۰۵۴۳۳۴۱۳۹۸۱حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)بلوار شهیدفاضلی هیابان رفاه  *
زاهدانوانت تلفنی الیاس۰۵۴۱۴۵۰۹۸۸۸حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)سیستان سیستان  217
زاهدانوانت تلفنی آریا۰۵۴۳۳۴۸۳۳۰۸حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)خیابان دانش روبروی دانش بیست وهشت  0
زاهدانوانت تلفنی بلوچ بار۰۵۴۱۳۲۲۹۱۱۵حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)مصطفی خمینی مصطفی خمینی پنجاه وهشت  1
زاهدانوانت تلفنی تندربارحمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)زاهدان ، شهرک بابائیان ، کوچه کوثر ۳۶ ، خیابان ۳۰متری کوثر ، طبقه همکف ( وانت تلفنی تندر بار (
زاهدانآژانس حمل ونقل ثمر بارخدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنزاهدان ، میدان میوه و تره بار هامون ثمر ، خیابان اول ، کوچه فرخی ۱ ، طبقه همکف ( وانت تلفنی ثمر بار (
زاهدانآژانس رخش ناز (آرن بار)۰۵۴۳۳۴۵۱۸۴۰خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنزاهدان ، بلوار جانبازان ، خیابان هدایت ، جنب هدایت ۱۴ ، طبقه همکف ، آژانس رخش ناز ( آرن بار (
زاهدانزاهدان بار۰۵۴۳۳۳۳۳۳۳۳خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنزاهدان – زیباشهر – خیابان غزالی – نرسیده به غزالی یک – طبقه همکف ( زاهدان بار ) – واحد ۱
زاهدانوانت تلفنی پوریا ولیخدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنزاهدان ، مولوی حسین بر ، خیابان شهید باقری ، تقاطع خیابان مولوی حسین بر ، پلاک ۷۰ ، طبقه همکف ) وانت تلفنی پوریای ولی (
زاهدانوانت تلفنی رفاه بارخدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنزاهدان ، میدان کارگر ، حد فاصل کشاورز ۱  ، و میدان کارگر ، طبقه همکف ) حمل و نقل رفاه بار )
زاهدانآسمان طلاییدفتر حمل و نقل کالای  شهریزاهدان ، عیدگاه ، کوچه خیام ۱۰ ، کوچه خرمشهر ۱۲ ، طبقه همکف ( وانت تلفنی آسمان طلائی )
زاهدانمسلم بار۰۵۴۳۳۴۴۵۱۵۵دفتر حمل و نقل کالای  شهریمدنی مهر۱  1
زاهدانهامون باردفتر حمل و نقل کالای  شهریزاهدان – خیابان فرهاد – نبش – فرهاد ۶ – طبقه همکف ( وانت تلفنی هامون بار (
زاهدانوانت بار شهاب سحردفتر حمل و نقل کالای  شهریزاهدان – معلم – کوچه معلم ۸ – نبش میلان ۳ – طبقه همکف ( وانت تلفنی شهاب سحر (
زاهدانوانت تفتان باردفتر حمل و نقل کالای  شهریزاهدان ، بلوار شهیدمزاری ، خیابان امام موسی کاظم ، خیابان امام موسی کاظم ، پلاک ۳۶ ، طبقه همکف ( وانت تلفنی تفتان بار (
زاهدانوانت تلفنی آپادانا۰۵۴۳۳۴۴۷۲۷۸دفتر حمل و نقل کالای  شهریزاهدان ، بلوار خرمشهر ، روبروی بنیاد شهید ، بلوار کوثر ، پلاک ۵ ، طبقه همکف ( وانت تلفنی آپادانا (
زاهدانوانت تلفنی صداقت بار۰۵۴۳۳۴۸۴۵۹۵دفتر حمل و نقل کالای  شهریزاهدان ، خیابان ثارالله  ، خیابان سیره علوی  ، جنب پیک نیک پرکنی ، طبقه همکف ( وانت تلفنی صداقت بار (
زهکآژانس شبانه روزی شبروخدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنخمک – روستای خمک – خمک۱ – کوچه دهمرده – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
زهکآژانس وانت بار عدالتخدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنسیاسر – روستای زهک – ندارد – خیابان محصور – خیابان اصلی – طبقه همکف
هاموناژانس وانت تلفنیدفتر خدمات ارسال بار و کالای سبک درون شهریمحمدآباد – مرکز آبادی – کوچه مهدی شیبانی – کوچه معلم – طبقه همکف
هامونآژانس وانت بار  تلفنیدفتر خدمات ارسال بار و کالای سبک درون شهریعلی اکبر – شهرک علی اکبر – جاده کوه خواجه – خیابان آیت الله سیستانی – طبقه همکف
هیرمندمیرخدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنشهرستان هیرمند -پایانه مرزی میلک

تعرفه حمل بار زاهدان

برای کرایه وانت نیسان تا انواع ماشین سبک و سنگین استعلام تعرفه حمل بار را مشاهده نمایید و با وارد کردن مبدا و مقصد نوع ماشین از تعرفه حدودی حمل بار مطلع شوید

لینک های پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید