آی آر بار

لیست همه باربری های قزوین + استعلام آنلاین کرایه

لیست باربری های قزوین

لیست همه باربری های قزوین شماره اسباب کشی وانت نیسان خاور تک جفت و تریلی گارگر حمل اثاثیه منزل در قزوین تخفیف ویژه در سامانه آی آر بار

لیست باربری های قزوین

نام شركتشماره تلفنآدرس شركتنام مدير عامل
باربری فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶
۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲
پایانه بار قبول حمل بار و اثاثیه به تمام نقاط کشورفرزانه
عمارالبرز۰۲۸۳۲۵۸۰۱۰۶قزوين كيلومتر۱۷ جاده بويين زهرا پايانه حمل و نقل استان قزوينمهدي محمدي
آسمان بار خرمدشت۰۹۱۹۰۴۶۰۰۸۱تاكستان شهرك صنعتي خرمدشت بلوار انديشهمسعود رحماني فتحي
ايران البرز۰۲۸۳۲۵۸۰۰۴۲استان قزوين شهرستان البرز - بخش مركزي دهستان پيريوسفيان - روستاي شهرك صنعتي ليا - پارك صنعتي ليا - جاده بويين زهرا كوچه پايانه غرفه ۲۲ طبقه همكف
كمپرسي داران (قزوين )۰۲۸۳۳۲۲۷۴۴۹قزوين بلوار ميرزا كوچك خان بعداز چهارراه نسيم شمال سمت چپ داخل گاراژ اصلانهامحمد آقاعلي خاني
تاوترابر۰۲۸۳۲۵۸۰۰۵۵كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهراعلي خسروياني
نگين بار صدر۰۲۸۳۴۴۳۵۸۳۲تاكستان-شهرك اك نبش سه راهي اك به اسفرورينالياس قاسمي پاشاكي
تابش ترابرقزوين۰۲۸۳۲۵۸۰۰۲۵ك ۱۷ ج بويين زهرا پايانه كالا قزوين ساختمان موسسات غرفه ۱۲ابراهيم قرباني
شركت حمل و نقل آرامش بار آبيك۰۹۱۲۲۸۲۲۰۵۹آبيك-بلوار خليج فارس جنب تالار نيلوفرابراهيم نجفي
سريع ترابرشال۰۲۸۳۴۴۱۳۶۵۶شال جاده كوره ملي هاپرويز حيدري
كوثربار بويين زهرا۳۴۴۲۸۳۷۷بويين زهرا ك ۱۲ جاده قزوين سه راهي اميرآباد كهناصغر احمدي
شبديزبارنمونه۰۲۸۳۲۵۸۰۰۶۱قزوين كيلومتر ۱۷ جاده بوئين زهراعلي اورنگ
پيروزسرعت (قزوين )۰۲۸۳۲۵۸۰۰۴۷كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهرارضا توكلي
ايليا ترابر كاسپين۰۹۱۲۵۶۳۴۱۲۶قزوين، شهرستان بويين زهراء، شهرك چرمسازي، خيابان چرمسازي، كوچه محمديهعليرضا وحدت
تريلي داران (قزوين )كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهراعلي اكبر سيارمه
گلرنگ ترابر قزوين۰۲۸۳-۲۵۸۰۰۵۰قزوين،كيلومتر ۱۷ جاده بوئين زهرا،پايانه حمل و نقل كالا،طبقه دوم،غرفه ۲۶،شركت گلرنگ ترابر قزوينمسعود جنت صادقي
البرز ترابر كاسپين۳۲۵۸۰۱۱۱قزوين كيلومتر ۱۷ ج بويين زهراابوالفضل احمدي
گلباران (قزوين )۰۲۸۳۲۵۵۰۰۵۸قزوين جاده بوئين زهرا پايانه بار قزوين غرفه ۳۱نيما خوئيني
فروزان ترابر شال۰۲۸۳۴۴۱۵۲۵۴شال جاده ترانزيتفردين محمدخاني
تركيب بار قزوين۳۲۵۸۰۲۰۵قزوين - كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهرا - پايانه حمل و نقل استان قزوينحسن ضابطي شجاع
كوهدشت اميد۰۲۸۳۲۵۸۰۰۶۵قزوين كيلومتر ۱۷ ج بويين زهرا غرفه ۳۵رضا دخش
شاهين تاكستان۰۲۸۳۵۲۲۲۳۰۸شهرستان تاكستان كيلومتر ۳ جاده قزوين نبش خ هفتمحميدرضا طاهرخاني
بهارنفت قزوين۰۲۸۳۳۲۳۶۹۱۰قزوين كيلومتر ۴ جاده قديم قزوين تهران انبار شركت نفتحسن صفردخت نودهي
رهنماي آسان۰۲۸-۳۲۵۸۰۰۵۶قزوين كيلومتر ۱۷ جاده قزوين - بوئين زهرارويا مافي
فرزاد بار نهاوند۰۹۱۲۱۸۲۶۹۱۹خرمدشت روبروي شهرك صنعتيمصطفي غفوري
ك تك واحدي(قزوين)۳۲۵۸۰۰۳۷كيلومتر ۱۷ جاده قزوين -بوئين زهرا پايانه بار قزوينهادي مرندي
تاكستان بار۳۵۲۲۴۰۰۶تاكستان كيلومتر ۲ محور تاكستان قزوينمحمد طاهرخاني
قائم بار تاكستان۰۲۸۳۵۲۷۰۳۴۰تاكستان سه راهي شامي شاپ ك ۱كاظم رشكي
فاخر ترابر قزوين۰۲۸۳۲۵۸۰۰۲۳قزوين ك۱۷ جاده بويين زهرا پايانه حمل و نقل استان قزوينسيدرضا رزازهاشمي
اميدبارضياءآباد۰۲۸۳۵۷۶۴۰۰۸ضياءآباداول سراهي ضياءآبادمحمدرضا لشگري
زاگرس ترابر بوئين۰۲۸۵۸۴۳۴۳۳۳بوئين زهرا كيلومتر ۱۴جاده اشتهارد جنب روستاي فتح ابادمسيب قراگوزلو
خرم صباشال۰۹۱۲۷۸۴۹۱۲۱شال جاده ترانزيترجب محمدرضايي
ابريشم بوئين سير۰۲۸۳۴۲۲۸۰۹۱بويين زهرا بلوارشهيدبهشتي جنب پليس راهمعصومه شيرعلي
خاورداران (قزوين )۰۲۸۳۲۵۸۰۰۱۷كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهرارمضان ميرخوندچگيني
شيشه جام بازسراسركشور۰۲۸۳۳۲۲۹۹۴۰جاده رشت كيلومتر ۳ بلوار ميزا كوچك خان روبروي كارخانه شيشه قزوين تعاوني حمل و نقلداود غفاري اردموس
خروش رعد۴۳۱۳۴۸۰-۰۲قزوين بوئين زهرا بلوار شهيد بهشتي جنب پمپ بنزين شركت حمل ونقل خروش رعدعباس نجفي فرد
كالارسان تندر تاكستان۳۵۲۷۰۰۰۱تاكستان سه راهي شامي شاپعلي طاهرخاني
تات بار ترابر۰۲۸۳۵۲۷۰۵۵۲-۵تاكستان سه راهي شامي شاپ كيلومتر يك جاده همدان سمت چپمحمود طاهرخاني
قزوين ترابر۸-۰۲۸۳۲۵۸۰۱۴۶قزوين ك ۱۷ جاده بوئين زهراء پايانه هاي باربري غرفه ۲۸احمد باقرپور كشاورزي
سيمرغ مهاجر۰۲۸۳۲۸۹۰۲۴۵آبيك - ميدان معلم - ابتداي بلوار خليج فارسعفت اصغران
مهتاب بار زليخا۰۲۸۳۴۲۴۳۴۷۷قزوين كيلومتر ۲۳ جاده بوئين زهرا جنب كربنات البرزابوالفضل دوستي
ابريشم بار قزوين۰۲۸۳۲۳۲۵۴۵۴بيدستان بلوار امام علي روبه روي الكل سازيسيد علي صادقي
لياترابرنوين۳۲۵۸۰۱۲۲كيلومتر ۱۷ جاده بوئين زهرا پايانه بار غرفه ۲۰فريبرز پيروندي
شهاب عدل۰۲۸۳۵۲۲۲۸۳۰تاكستان كمربندي تقاطع جاده قره باغ با نمازخانه- سالن انتظار-استراحتگاهرحمان سوار
قزوين كاميون۰۲۸۳۲۵۸۰۰۴۰قزوين كيلومتر۱۷ جاده بوئين زهرا پايانه هاي باربري ساختمان موسسات غرفه ۲۱سيد مصطفي حسيني
شكوه باران ترابر تاكستان۳۵۲۷۰۰۲۵-۸تاكستان سه راهي شامي شاپ اول جاده زنجانعلي خدابنده
تضمين بار(قزوين )۳۲۵۸۰۰۸۰قزوين ك ۱۷ جاده بوئين زهرا پايانه حمل و نقل كالا غرفه ۴ميثم عليخاني
جهان البرز۰۲۸۳۲۵۸۰۱۱۳كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهرارضا خوئيني
تاك زمين۵۲۲۲۰۰۶-۰۲روبروي اداره راه تاكستاناحمد رحماني
پيوند بار لياء۳۲۸۲۷۷۲۴آبيك- شهرك صنعتي كاسپينالهه صفويه
جامداران۳۲۵۸۰۰۹۸-۱۰۰كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهرا پايانه هاي باربري ساختمان موسسات طبقه همكف غرفه ۱۱مسعود همداني
بهينه جام۰۲۸۳۲۵۸۰۰۲۱قزوين ك ۱۷ جاده بويين زهراء پايانه هاي حمل ونقل كالا غرفه ۹سجاد دست افكن
نويد بار كشاورز (قزوين )۲۵۵۰۵۳۵-۰۲قزوين كيلومتر ۳ جاده بويين زهرا
آرش بار(قزوين )۰۲۸۳۲۵۸۰۰۴۷قزوين كيلومتر ۱۷جاده بوئين زهرا پايانه باربري غرفه ۲۴محمود اله ياري
بهارنخل طلايي۰۲۸۳۲۵۸۰۱۶۱كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهرامحمد حاجي نوروزي
معتمد بار البرز۰۲۸۳۲۵۸۰۰۷۷كيلولومتر ۱۷ جاده بويين زهرا - غرفه ۳بابك كيانفر
تضمين راه۰۲۸۳۲۵۸۰۱۴۳-۵قزوين كيلومتر۱۷ جاده بوئين زهراء پايانه هاي باربري ساختمان موسسات طبقه فوقاني غرفه ۲۷امير منافي نياري
شاهسون بار۰۲۸۳۲۵۸۰۱۶۴قزوين كيلومتر۱۷جاده بوئين زهرا _ پايانه بار غرفه ۳۴مهرداد كاكاوندحميدي
امين شال۰۲۸۳۴۴۱۲۷۴۳قزوين شال انتهاي بلوار امام خميني پايين تر از مسجد جامع سمت چپ شركت حمل نقل امين شاليوسف حيدري
بهمن ترابر شال۰۲۸۳۴۴۱۴۳۴۳شال جاده ترانزيتبهمن همتي راد
فرآورده هاي نفتي قزوين۳۳۵۵۰۰۸۸تالار ،خيابان تهران قديم كوچه شهروند قزوين پلاك ۱طبقه منفي ۱يوسف يعقوبخاني غياثوند
آريان استيل۰۲۸۵۸۴۳۴۳۰۴بوئين زهرا - جاده اشتهارد - كيلومتر ۱۲ - جنب كارخانه نورد آريان فولادهادي جهانخاني
فلاح قزوين۰۲۸۳۲۵۸۰۰۹۲قزوين - كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهرا - پايانه باربريرضا ميرزاخاني
نيكوبار(قزوين )۰۲۸۳۲۵۸۰۰۳۴كيلومتر ۱۷ چاده قزوين - بويين زهراسالار ملكي
صمدبار۰۲۸۳۲۸۲۴۴۶۵آبيك بعد از ميدان معلم بلوار خليج فارس نبش جاده گازرسنگعلي خيل نژاد
جهان بار تاكستان۰۲۸۳۵۲۷۰۰۴۵تاكستان سه راهي شامي شاپ جنب دانشگاه آزادمحمود طاهرخاني
حميدباراطمينان۰۲۸-۳۴۵۳۳۸۳۷دانسفهان جاده تهران همدان حد فاصل دانسفهان و شهرك صنعتياعظم قموشي رامندي
عدالت بارآبيك۰۲۸۳۲۸۲۹۵۲۱آبيك خ طالقاني روبروي كارخانه يخطهماسب زرگر
قافله ترابر۰۲۸۳۲۵۸۰۰۴۵قزوين كيلومتر ۱۷ جاده بويينوحدت چگيني
سعادت ترابر سهند۳۲۵۸۰۰۲۹قزوين كيلومتر ۱۸ جاده بويين زهراميثم كرمي ليايي
آبادان (قزوين )۹-۲۵۵۰۱۳۷-قزوين ك ۱۷ ج بوئين زهرا پايانه حملو نفل
ممتاز ترابر شال۰۲۸۳۵۵۲۰۸۲۳اسفرورين بلوار امام حسين(ع)جنب پمپ بنزينعباس تكاپو
ميعاد ترابر ليا۰۲۸۳۲۵۸۰۱۸۴جاده بوئين زهرا كيلومتر۱۹ سه راهي چيني مرجان سمت چپولي قنبري ليايي
طاووس البرز۰۲۸۳۴۴۲۸۵۶۳امير آباد كهنه روبروي آپادانا سراممحمد انصاري
كارانه ترابر۳۲۵۸۰۰۸۳قزوين كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهرا پايانه هاي استان قزوينامير رضائي
نسيم بهاران رامند۰۲۸۳۴۵۳۵۲۶۶قزوين بوين زهرا چهارراه دانسفهان فرعي سوراوجيمحسن قموشي
فرآورده هاي نفتي مبتكران سر۳۳۲۳۰۲۵۸جاده قديم تهران داخل انبار نفتسيد فرهام موسوي
آرمان بار خرمدشت۰۹۳۸۸۱۸۶۰۲۲خرمدشت كيلومتر ۵ جاده همدان مقابل شهرك صنعتيمجيد حاجي زاده
كورش پيماي كاسپين۰۲۸۳۵۷۶۲۲۹۳شهرك فارسجين خيابان ۱۲متري شهيدخلفيهرمز دست افكن
رهنورد ياران۰۲۸۳۵۷۶۲۹۹۸تاكستان فارسجين كيلومتر ۲۵ جاده قديم ابهر روبروي كارخانه شيشه فلوت فارسجينتيمور گروسي
آيدين بارآبگرم۳۴۷۶۲۴۰۵شهرستان آوج بخش آبگرم شهر آبگرم محله مهرآباد خيابان سرداران آجورلو بلوار امام خمينيفاطمه دمرچلي
شاهين بارحيدريه۳۵۷۶۴۰۰۰تاكستان_ نرسيده به سه راهي ضياءآباد _ ضلع شمالي جاده ترانزيترضا گروسي
شيشه فلوت كاسپين۰۲۸۳۵۷۶۲۸۷۹كيلومتر ۲۵جاده قديم تاكستان ابهر-روبري شهرك فارسجين -شركت حمل و نقل شيشه فلوت كاسپينحسين وكيليان
اطلس بار تاكستان
پرديس سير بوئينبوئين زهرا- بلوار شهيد بهشتي جنب پمپ بنزين حسن پور
هنگل (قزوين )
هاگ بار (قزوين)۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱سيلوي تاكستان
شركت تعاوني وانت داران خود راننده شهرستان البرز۰۲۸۳۳۳۴۰۵۵۴قزوين - دوراه همدان - كوچه صناعت ۵ - بلوار اسد آبادي - پلاك صفر - طبقه همكفسيد تقي محمدي
سنگين بار ماندگار۰۹۱۲۱۴۰۱۸۷۲آبيك-كيلومتر يك جاده هشتگرد
كيهان ترابر اسفرورين۰۹۱۲۲۸۲۴۷۳۷استان قزوين- تاكستان- اسفرورين- جاده ترانزيت- روبروي ناحيه صنعتي
test۱۲۳۴۵۶test
سيمان سبلان
بيدستان
گندم وآرد(قزوين )
شاهين البرز
طرق بار
سحاب سپهربوئين
ساعدباربهاور
لجستيك گلديران نوين كيش۰۹۱۲۳۷۷۶۲۵۰قزوين آبيك شهرك صنعتي كاسپين ابتداي بلوار عبيد زاكاني
عارف بار
اقتصاد قزوين
وليعصرساوجبلاغ
ddd۱۱۱۱
شركت ملي گاز۱۱۱۱۱۱۱۱
شركت حمل و نقل سراسري كالاي شتابان شمال(نمايندگي قزوين)۰۲۸۳۳۴۳۳۷۲۹قزوين - جاده الموت- روستاي كورانه-شهرك صنعتي مينو در جنوبي - جنب شركت كاله - شركت كالاي شتابان شمال
ايران و روسيه (آبيك )
خليج فارس (قزوين )۳۳۳۹۷۵۴-۰۲قزوين- جاده بوئين زهرا- پايانه باربري- طبقه دوم- غرفه ۱۹
عادل تاكستان
قزوين بار
سيمان نوين بونكر
آرمين بار(آبيك )
مهربار
جمهورئ اسلامي (قزوين )
سعادت قزوين
ت ك خودراننده آبيك
وحدت شال
داخلي راه ور
فولاد آريا راه نفيس۰۹۱۲۱۸۱۹۶۶۶تاكستان-كيلومتر ۵۵ اتوبان قزوين-زنجان-شركت پرشين فولاد
پيام تاكستان
فرآورده نفتي بوئين پيشتازبوئين زهرا- بلوار شهيد بهشتي
خورشيد
سيمرغ مهاجرآبيك
شبديزرانان اسفرورين۰۲۸۳۵۲۷۰۵۵۰تاكستان سه راهي شامي شاپ كيلومتر ۲ جاده بويين زهراحسين طاهرخاني
توان گستر بوئين۱۳۹۷/۰۴/۰۱بوئين زهرا جاده روستاي جهان آبادپرويز تقي زاده
نمايندگي شركت حمل و نقل توزيع و پخش سايه سمن۳۲۲۴۹۰۶۵قزوين شهرصنعتي البرز بلوار اميركبيرغربي جنب شركت پلي اورتان
بهاران ترابر بويين۰۲۸۳۴۲۲۴۴۷۷بويي زهرا روبروي پمپ بنزينعليرضا انصاري
امين ترابر خرمدشت۰۹۱۲۱۸۱۹۷۸۷خرمدشت-شهرك صنعتي خرمدشت-ميدان استاندارد-كدپستي ۳۴۸۳۱۴۶۸۷۴
آبگينه ترابرقزوين
جاده رانان هشتگرد
تيزرو
اعظم بار
پرسي گاز ( نمايندگي قزوين)۰۹۱۲۰۹۶۷۴۷۰شهر صنعتي البرز - خيابان حكمت پنچم-شركت پرس سيلندر-۰۲۸۳۲۲۴۷۱۰۲

استعلام آنلاین هزینه باربری

باربری
استعلام هزینه باربری
برای استعلام قیمت و ثبت سفارش لطفا اطلاعات درخواست شده را تکمیل کنید.
قیمت باربری در قزوین ۱۴۰۳

هزینه باربری در قزوین به عوامل مختلفی بستگی دارد

 • شرایط آب و هوایی
 • مسافت ( مبدا تا مقصد هر چقدر نزدیکتر باشد هزینه حمل بار کمتر خواهد بود
 • مقصدهای مرزی قیمت بیشتری نسبت به سایر شهرها دارد.
 • در حمل اثاثیه منزل بستگی به مبدا و مقصد طبقات و حجم وسایل دارد.
 • قیمت های حدودی را در نوشته استعلام هزینه حمل بار مشاهده نمایید

حمل اثاثیه منزل در قزوین

برای حمل اثاثیه در شهر قزوین به صورت شهری و شهرستان با دو اتوبار زیر تماس بگیرید, زیرا اتوبارهای زیر بهترین باربری های قزوین می باشند. و در اسرع وقت برای خدمت رسانی آماده هستند.

اتوبار فرزانه: ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۵

کامیونت داران: ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵ و ۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲

بهترین باربری قزوین

باربری‌های قزوین در استان قزوین با خدمات اسباب‌کشی و حمل بار در این منطقه فعالیت می‌کنند. اگر به دنبال بهترین باربری در قزوین هستید، می‌توانید از میان این باربری‌ها انتخاب کنید:

 1. باربری فرزانه حمل اثاث منزل: این باربری خدمات حمل اثاثیه منزل را با انواع ماشین‌های باربری ارائه می‌دهد.
 2. کامیونت داران: این باربری نیز در قزوین خدمات حمل بار را ارائه می‌دهد.
 3. حابار: این شرکت نیز خدمات حمل بار از قزوین به تمام نقاط کشور ارائه می‌دهد.

برای اطلاعات دقیق‌تر و قیمت‌های مشخص، می‌توانید با شماره‌های تماس این باربری‌ها تماس بگیرید:

 • ۰۹۱۰-۰۹۵-۴۷۸۶
 • ۰۹۱۰-۳۸۲-۴۵۲۵
 • ۰۲۱-۹۱۶۹-۲۰۰۵
بهترین باربری قزوین

باربری‌های قزوین در مناطق مختلف شامل غیاث‌آباد، کجینه‌باف، نظام‌آباد، ظریف، کیهان، البرز، نوروزیان، کاسپین، ترمینال، آسام، مینودر، شهرک صنعتی لیا، و غیره نیز خدمات حمل بار را ارائه می‌دهند. برای جابجایی بار در قزوین، با این باربری‌ها تماس بگیرید.

لیست باربری های زاهدان

باربری آنلاین مشهد

لیست باربری های سمنان

باربری های زنجان

لیست باربری های اهواز

دیدگاهتان را بنویسید