آی آر بار

لیست کامل اطلاعات باربری های ساری + کرایه 1403

لیست باربری های ساری

لیست باربری های ساری و استان مازندران همراه
با نام شرکت شماره تماس و آدرس در جدول پایین آمده است

لیست باربری های ساری ( استان مازندران)

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
ميهن بار نوشهر۰۹۳۶۳۸۶۲۱۴۱مازندران شهرستان نوشهر خ شمع جاران شركت توسعه وعمران پايانه بار
خزربار جويبار۰۱۱۴۲۵۴۵۵۲۶جويبار ابتداي جاده كياكلا جنب تعاوني مرغداران
هيرگان ترابر۳۴۷۷۵۳۴۳نكا-پايانه بار عمومي
نكاءزرندين۱۱۳۴۷۵۹۵۵۴پايانه بار نكا
جاده رانان۳۳۳۶۴۴۱۱مازندران ساري جاده جويبار پنجاه متر جلوتر از استخر شنا سمت چپ مجتمع خاورداران
قائم بارگلچين۰۱۱۴۲۲۴۵۶۱۰سر سه راه فيروزكوه
خزر ترابر متين۰۱۱۳۴۶۱۳۹۱۹بندر اميراباد
تعاوني كاميونداران قائمشهر۰۱۱۴۲۲۴۵۵۵۰قائمشهر كمربندي شمالي روبروي خ ۱۶ متري اول
نكاءبونكر۰۱۱۳۴۷۷۵۳۲۹نكا كيلومتر ۶ جاده بهشهر پايانه حمل بار
كمپرسي داران سوادكوه۰۱۱۴۲۴۲۲۱۸۵پل سفيد بعد از پمپ بنزين
دودانگه سنگده۰۱۱-۳۳۶۵۳۱۳۰ساري * دودانگه – سنگده روستاي درزكلا روبروي نهالستان شركت چوب فريم
كندوان نوشهر۰۱۱۵۲۳۷۰۳۳۳نوشهر- كمر بندي شمع جاران – شركت توسعه عمران شمال
درياپشته۰۱۱۵۵۲۵۲۱۴۷رامسر – خيابان ش عباس مفرد
عارف بار بهنمير(بابلسر)۰۱۱۳۵۷۵۲۰۱۸بهنمير كيلومتر يك جاده كياكلا
مديرنكاءكمپرسي داران۳۴۷۷۵۳۴۵نكا كيلو متر ۵ جاده بهشهر پايانه بار نكا غرفه شماره ۱۱
سهيل بار۰۱۱۳۳۳۶۳۸۸۳ساري سه راه جويبار كيلومتر ۱ جاده جويبار شركت حمل ونقل سهيل بار
استوار ترابر متين نوشهر۰۱۱۵۲۳۷۲۳۸۱نوشهر.كمربندي.پايانه حمل نقل.غرفه۷
خدمات دريايي آبادان (نوشهر)۱نوشهر-شركت سرمايه گذاري توسعه عمران شمال-غرفه شركت حمل ونقل آبادان
خليج فارس (نكا)۰۱۱۲۵۴۸۷۶۲۵نكا – ك ۵ جاده بهشهر – پايانه حمل ونقل نكا
صداقت بار متين بندر امير اباد۰۹۳۰۹۵۳۲۳۴۴مازندران – بهشهر-جاده جديد حسين آباد به بندراميرآباد-دهستان ميانكاله
شركت حمل ونقل ممتاز گسترراد۰۹۱۱۹۲۵۵۵۹۶ساري -خيابان شهبند-كوچه ياس-خيابان شهيد غائب دوست
چالوس بار۰۱۱۵۲۳۷۲۱۰۰نوشهر كمربندي نوشهر روبروي مركز اسقاط خودروهاي فرسوده شركت حمل و نقل چالوس بار
وفا ترابر۰۱۱۳۴۶۱۵۰۷۵بهشهر زاغمرز روستاي يكه توت مجتمع وفائيان
دودانگه ترابرنكا۰۱۱۳۴۷۷۵۳۳۰نكا ۵ كيلومتري جاده بهشهر پايانه بار
صبا بارتنكابن۰۱۱۵۴۶۲۲۴۲۰عباس آباد- خ امام- نرسده به پل امرجكلا
عدل قلعه گردان۰۱۱۵۴۲۵۰۷۵۵مازندران تنكابن خرم آباد خيابان ميرزا كوچك خان
ايمان بونكر۱۳۹۳/۰۱/۰۱نكا پايانه نكا
رويان۰۱۱۴۴۵۴۲۸۹۹نور رويان خ شهدا جنب گاراژكجور شركت حمل و نقل باربري علمده (نور رويان)
قارن ترابر نكا۰۱۱۳۴۷۷۵۳۵۲نكا ك ۵ جاده بهشهر پايانه شركت قارن ترابر نكا
هم پيمان اميرآباد۰۱۱۳۴۶۱۵۳۱۱جاده بهشهر زاغمرز مقابل روستاي زينوند شركت حمل و نقل هم پيمان اميرآباد
اطمينان خليل محله۰۱۱۳۴۶۴۶۵۷۰خليل شهر روبروي سي ان جي گاز
كالسكه نيكوساري(كمپرسي)۲۲۳۶۳۵۹ساري – كمربندي شرقي
كمپرسي داران سارئ۳۳۲۷۱۶۳۳_۰۱۱ساري_ كيلومتر ۵ جاده ساري به نكا
قائم تندر۰۱۱-۴۳۲۵۳۵۷۵آمل جاده جديد آمل به بابل ۷۰۰ بالاتر از ميدان هزار سنگر
فدك نكا
بوران بار آمل۰۱۱-۴۳۲۳۳۰۷۷آمل ميدان هزار سنگر بلوار شهيد نعيمي ۵۰۰متر داخل كمربندي آمل به تهران
جهان ترابر نكا۰۱۱۳۴۷۷۵۳۶۰نكا كيلومتر ۶ جاده بهشهر پايانه حمل بار
ت ك بهشهر۰۱۱۳۴۵۳۱۸۵۰بهشهر – كمربندي – كيلومتر۲جاده زاغمرز –
دشت ناز ساري۱۱۳۳۷۲۲۱۸۷ساري كلومتر ۱۵ نكاء به سمت فرودگاه روبه روي روستاي اوليا ء شركت دشت ناز ساري
مازند ترابر نكا۰۱۱۳۴۷۷۵۳۳۳نكا – كيلومتر ۵ جاده بهشهر – پايانه بار
ظفربار بابل۰۹۱۱۱۱۱۴۰۰۵بابل – جاده قائمشهر – كيلومتر هفت- روبروي شاليكوبي عدالت
آرين ترابر تبرستان۰۱۱۳۳۴۲۳۴۶۷كياسر جنب هتل هفت خال
حجت بابلسر۰۱۱۳۵۳۳۴۶۰۰بابلسر خيابان امام جنب پايانه مسافربري شركت حمل نقل حجت
جاويدخليل محله۰۱۱۳۴۶۴۶۵۵۲بهشهر كيلومتر ۷ جاده بهشهر گرگان خليل شهر
آبلونكا۰۱۱۳۴۷۷۵۳۳۹نكا ك۷ جاده بهشهر پايانه بار بزرگ نكا
فجررستم كلا۰۱۱۳۴۶۳۳۱۸۰رستمكلاجاده سراسري بهشهرساري
ك بابل۰۱۱۳۲۲۷۱۰۱۰بابل .جاده آمل موزيرج روبروي كارخانه مازي نور
دوآب ترابر سوادكوه۰۱۱۴۲۴۲۴۸۱۴سوادكوه دوآب ابتداي جاده خطيركوه
پيك ميلادبارآمل۰۱۱۴۳۱۱۶۲۳۲آمل كيلومتر ۵ جاده بابل
آكندبارسارئ۳۳۳۶۱۱۹۰ساري – جاده جويبار – مجتمع خاورداران
شركت حمل ونقل فراورده هاي نفتي كيا دليري۰۱۱۵۲۲۲۰۲۵۶چالوس – بلوار امام رضا – جنب شركت پخش فراورده هاي نفتي چالوس .
خاورداران ساري۰۱۱۳۳۳۶۰۳۲۶ساري .جاده جويبار روبروي استخر داراب
ت ك نوشهر۰۱۱۵۲۰۵۵۴۹۱نوشهر -خيررود جنب هتل صدف
فريدونكنار۰۱۱۳۵۶۵۶۷۰۰مازندارن فريدونكنار خ امام خ ماشين سازي
نوشهر بار۰۱۱۵۲۳۷۳۶۳۷نوشهر -شمع جاران شركت توسعه عمران و شمال
ت خاورداران بهشهر۰۱۱۳۴۵۸۱۲۳۰بهشهر-كيلومتر۱جاده نكا-جنب نمايندگي سايپا
عقاب بهشهر۰۱۱۳۴۶۲۵۲۳۴مازندران شهرستان بهشهر كيليومتر ۳جاده زاغمرز(بندراميرآباد)نبش شهرك صنعتي فاز ۱
ت ك جويبار۴۲۵۳۱۹۴۰جويبارجاده قائمشهرجنب شركت دل انگيز
تعاوني كاميونداران سوادكوه۰۱۱۴۲۴۵۲۹۸۴مازندران – سوادكوه – زيراب – خيابان آزادي – روبروي هنرستان
نشتا شمال۰۱۱۵۴۳۶۳۳۶۶تنكابن – نشتارود روگر محله
نوربار آمل۰۱۱۴۴۲۷۴۰۴۰خ نور روبروي بيمارستان امام علي ع
الماس بار امير آباد۹۱۱۱۱۱۱۸۶۶مازندران -بهشهر-دهستان ميان كاله -ابادي يكه توت-كوچه پيروزي-خيابان اصلي
ت ك آمل۰۱۱-۴۳۱۸۴۰۸۱آمل -ابتداي جاده هراز-مرغداران
تنكابن بار۰۱۱-۵۲۴۲۵۱۱۴۲تنكابن خرم آباد ميدان شهيد ثابت جاده شهيد آباد روبروي كارخانه برنج كوبي حاج مسلمي
تعاوني تانكرداران و پيمانكاران چالوس۵۲۲۵۶۸۹۱چالوس بلوار امام رضا جنب ش نفت
آرام بار بندر اميرآباد۳۴۶۲۷۲۱۵بهشهر -حسين آباد – جنب ريل آهن
خورشيد گلوگاه۰۱۱۳۴۶۶۵۱۷۰گلوگاه جاده سراسري روبروي امامزاده بي بي زينب
آسان ترابراميرآباد۰۱۱۳۴۶۱۴۱۱۶بندراميرآباد
تعاوني حمل ونقل كالا نيك ترابر جانبازان۰۱۱-۳۴۶۱۵۲۰۵-۷بهشهر: زاغمرز : به سمت دريا ۲۰۰متر به از سه راه زاعمرز سمت راست
عصرنور۰۱۱۳۳۳۶۶۴۵۱ساري جاده جويبارپنجاه متر جلوتر از استخر سرژوشيده مجتمع خاورداران
طالب بار۰۱۱۴۴۲۸۰۶۲۲آمل – خيابان طالب آملي (كلاكسر ) جنب باسكول خزر
ت ك نكا۰۱۱۳۴۷۷۵۳۵۰نكا جاده بهشهر پايانه بارنكا
نكاءسير۰۱۱-۳۴۷۷۵۳۴۴نكا كيلومتر ۵ جاده نكا به بهشر پايانه حملو نقل نكا شركت حمل و نقل نكا سير
حامدبار بهنمير۰۱۱۳۵۷۵۲۰۱۸مازندران بهنمير كيلومتر يك جاده كياكلا باربري حامد بار
اطمينان (كياكلا)۱۲۴۳۳۷۲۸۱مازندران – شهرستان سيمرغ – شهر كياكلا شهيدكشوري – ميدان وليعصر (عج) – بلوار شهيد صمصام طور – پلاك۰ همكف ۰
دانيال۰۱۱۴۲۲۴۱۰۵۰قايم شهر ج كياكلا جنب هنرستان شهيد واقفي
تعاوني كاميونداران و تريلي داران ساري۳۳۳۵۳۸۸۱ساري كيلومتر۲ جاده جويبار تعاوني كاميون و تريلي داران ساري
دريابار محمودآباد۰۱۱۴۴۷۸۲۳۲۴محمودآباد ترسياب
ميانكاله ترابر متين اميرآباد۰۱۱۳۴۶۱۵۲۸۲بهشهر – زاغمرز- زينوند- مقابل شاليكوبي صداقت
شمس ترابر نوشهر۵۲۳۷۲۹۲۰-۲نوشهر – شمعجاران – پايانه بار توسعه عمران شمال -غرفه ۴
نكا بندر۰۱۱۳۴۷۷۵۳۲۲نكا:پايانه بارنكا
ت ك فريدونكنار۰۱۱۳۵۶۵۲۴۴۰فريدونكنار -خيابان شهيد نامجو جنب كلانتري مركزي
سبحان بار۰۱۱۳۳۲۸۴۴۳۳مازندران ساري جاده نكا كيلومتر چهار عبور جنگل زارع
شركت تعاوني حمل ونقل وانت داران مازند ترابر ساري۰۱۱-۳۳۳۶۱۶۷۵ساري بلواركشاورز-كوي لساني -جنب كوچه شهيد ملك آرائي
شادان بار آمل۰۱۱۴۳۱۱۶۳۰۶جاده بابل دابودشت
بحر خزر نوشهر۵۲۰۵۳۲۳۷نوشهر اميررود روبروي پادگان حضرت نوح
گل سبز بار۳۲۲۷۴۹۱۵بابل ج جديد امل جنب شركت دقت سازان
شمال ترابر۰۱۱۵۴۲۳۲۳۷۷تنكابن – نشتارود- كترا
مسعود۰۱۱۳۵۶۵۴۰۶۷فريدونكنار روبروي بندر فريدونكنار ۲۰۰ متر داخل كمربندي
حق وعادل۰۱۱۵۵۳۷۲۱۰۵تنكابن-كيلومتر۱۰ جاده رامسر-نرسيده به ميدان بار خزر كنار
سجاد ساري۰۱۱۳۳۸۸۴۲سه راه اسلام آباد جاده فرودگاه آخربلوار سمت چپ
بندركار۰۱۱۳۵۶۵۳۱۶۴فريدونكنار- خ كارگر- روبروي دادگستري- جنب انبارغله-۱۵۰ مترداخل كوچه
فتح بابل۰۱۱۳۲۲۵۲۴۷۷بابل بلوار امام رضا بعد از ترمينال مسافربري جنب نمايشگاه اتومبيل طلوع باربري فتح بابل
تركام ترابر۰۱۱۳۳۱۱۸۸۶۸مازندران -ساري -كياسر جاده كارخانه سيمان
پوياترابر سوادكوه۰۱۱۴۲۴۴۵۵۴۸مازندران كيلومتر ۱۸ قائمشهر به سوادكوه شمالي
ت ح انرژي بار۰۱۱۳۳۲۸۱۰۹۳ساري اول جاده نكاء پاركينگ شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
آبادان (نكا)۱۵۲۵۷۸۲۳۴نكا=ك ۵ جاده بهشهر=پايانه حمل ونقل
خرم آباد۰۱۱۵۴۲۵۱۲۰۰مازندران تنكابن خرم آبادخ انقلاب جنب ميدان بار شركت حمل و نقل خرم آباد تنكابن
دريابار بندراميرآباد۳۴۷۷۵۳۲۴مازندران.كيلومتر ۵جاده نكا ب بهشهر.پايانه حمل ونقل كالا.غرفه۱۷
اسرم ساري۳۳۷۳۲۵۵۴ساري ك۱۵ جاده ساري به نكا شركت حمل ونقل مياندورود اسرم
طبرستان بار۰۱۱۴۴۲۸۰۰۹۹آمل. جاده محمودآباد. ۵۰ متر بالاتر از دوراهي اوجي آباد
ت خاوردارن بابل۲۱۱۳۲۲۷۰۰۴۶جاده آمل كيلو متر ۳ روبروي پمپ بنزين موسويان
هاگ بار (نكا)۰۱۱۳۴۷۷۵۳۴۱پايانه بار شهرستان نكا
نمونه بار بابلسر۰۱۱۳۵۲۵۲۵۱۰بابلسر-ميدان امام حسين-شركت نمونه بار-پلاك ۱۰۰۲
چهاربيدار قائمشهر۰۱۱۴۲۲۹۳۰۵۵-۷قائم شهر كيلومتر۷جاده بابل جنب شركت ساراايران روبروي كاخ زرين
خاورداران قائمشهر۰۱۱۴۲۲۴۴۶۳۷قائمشهر جاده كياكلا جنب ميدان بار بزرگ
آرمين بار(سارئ )۰۱۵۱۳۳۳۷۲۷۱۴ساري جاده جويبار مجتمع خاورداران
تانكرداران منطقه ساري۰۱۱۳۳۲۸۶۶۶۴ساري ابتداي جاده نكاء پاركينگ شركت ملي نفت
نوبخت۰۱۱۳۳۳۹۱۹۹۹ساري جاده جويبار مجتمع خاورداران
هزارسنگر۰۱۱۴۴۲۴۱۰۵۵آمل خيابان هراز روبروي كمربندي
چمستان ـ نور۰۱۱۴۴۶۶۲۳۲۲چمستان خ امام (ره )
كسري ترابر سوادكوه۰۹۱۱۳۲۳۸۶۱۵سوادكوه شمالي -شيرگاه -شهرك صنعتي بشل فاز۲مهارت ۲۴
راهيار ترابر شمال۰نكا پايانه نكا
سياهرودقائمشهر۴۲۲۴۷۵۷۷قائم شهركمربندي جنب اتحاديه دورود گران
آوان گلوگاه۰۱۱۳۴۶۶۳۳۲۴مازندران- كيلومتر يك اتوبان گلوگاه – بهشهر- جنب كارخانه آرد پاكسابان
متين ترابر سوربن۰۱۱۳۴۶۱۴۰۱۲مازندران بهشهر زاغمرز قبل از يكه توت
كالاي شتابان شمال۴۴۲۶۵۰۵۰آمل-كيلومتر ۷ جاده نور-بعد از جايگاه سوخت پاسارگاد
قارن ساري۰۱۱۳۳۴۵۵۲۱۰ساري كيلومتر۱۲جاده ساري كياسر روبروي كجتمع صنايع چوب
حقيقت توانا۵۵۳۷۲۰۹۹رامسر چالكرود اول جاده ميرزاكوچك خان
بهشهر ترابر بهديس۰۹۱۱۱۵۲۳۰۲۵مازندران بهشهر حسين آباد جاده جديد رستم كالا به بندراميراباد
آلاشت ترابركياسر۳۳۴۲۳۳۷۲-۰۱۱ساري-جاده كياسر-روبروي شهرك صنعتي
فريبرز۰۱۱۴۲۴۴۶۱۳۵سوادكوه شمالي شيرگاه روبه روي پمپ بنزين چالي
هومن ترابر نوشهر۵۲۳۷۲۱۹۲كمربندي نوشهر به چالوس
ت كمپرسي داران بهشهر
كاميونداران تنكابن
بين المللي هاگ بار (نمايندگي مازندران)نداردندارد
رضا بابل
نكاء صحرا۱۵۲۵۷۸۳۵۴نكاء پايانه بار نكاء
سجاد بهنمير۰۱۱۸۴۸۴۵۶۴۸آمل -جاده بابل – هفتصد متر بالاتر از ميدان هزار سنگر-جنب باسكول قائم .
بهپاك۱۱۱۱۱۱۱
فولادسازان اميرآباد
برادران موسوي
سروشت بار نوشهر
نيكان ترابرنكا۰۱۱۳۴۷۷۵۳۴۰نكا ك۵جاده بهشهر پايانه بار نكا غرفه ۲۰
آبادان (نوشهر)۰۱۱۵۲۳۷۲۵۰۷نوشهر – تقاطع شمع جاران – شركت سرمايه گذاري توسعه عمران شمال – غرفه شركت حمل و نقل آبادان
سعادت تنكابن۰۱۱۵۴۳۹۲۲۷۰تنكابن جاده چالوس كيلومتر ۳ ولي آباد
تندپروازآمل
نگار ترابر بندراميرآباد۴-۰۱۵۲۵۳۵۴بهشهر روستاي يكه توت
ايران و روسيه (فريدونكنار)
شاهين بار نوشهر
سوربن ترابر خزر (نمايندگي مازندران)نداردندارد
فجرگلوگاه
راه بندبارسارئ
كاظميان
اسلامي (تنكابن )
صالح
شركت تعاوني راستين ترابر نوين ساري۰۹۱۱۱۵۵۲۰۷۷ساري – ابتداي جاده نكا – پايانه شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران – منطقه ساري .
شركت صنعتي ايران صدرا۱۱۱۱۱۱۱
گالشيان (پائين گتاب )
گلستان سبز شمالبهشهر زاغمرز روستاي يكه توت
شعبه خدمات دريايي آبادان نوشهر۰۹۱۱۸۹۱۵۱۵۷نوشهر – پايانه بار عمومي شركت توسعه عمران -روستاي شمع جاران
شركت تعاوني كاميونداران و تريلي داران غرب مازندران۰۱۱۵۲۳۵۶۴۲۴نوشهر محله امام رضا – خيابان پرديس كوچه گلستان ۸
كمندبهشهر
حاجيكلاارزلو
زرين ترابر نكا
شركت توسعه دانه هاي روغني
سيمرغ شمال
لشتوآرياگليجان
ياران بار آمل
سوسنگرد(نوشهر)
شعبه شتابان شمال اصفهان۰۱۱-۴۳۲۸۳۳۹۴-۲اصفهان -شهرك صنعتي جي -كارخانه فراورده هاي لبني كاله شعبه(اصفهان)
سواريراني ساري قايم كياكلا۱۱۱۱۱۱۱
صاحب الزمان
وحدت تنكابن
دوستان بار نوشهر۵۲۳۵۴۵۰۲نوشهر- كمر بندي – شمع جاران -پايانه بار
زرين كمر
جهش ترابر جنوب(نمايندگي مازندران)نداردندارد
تعاوني باغداران
نوبخت (امير آباد)
خزر رامسر
سادات بهنمير
گهرباران۱۵۲۵۷۸۲۳۴نكاء پايانه بار نكاء
آهنگركلانتاج
عدالت خرم آباد
قربان ترابراميرآباد۱۵۲۵۳۵۲۹۹بهشهر-زاغمرز- روستاي يكه توت-جنب باسكول
شركت حمل ونقل سراسري پالايش نفت و گاز پيروزي كويرنكا ، كيلومتر ۵ جاده بهشهر، پايانه بار نكاء
جوله ترابر فروغ كاسپين۰۱۱۳۳۴۵۳۷۷۶مركز اصلي شركت استان مازندران – شهرستان ساري- بخش مركزي – دهستان اسفيوردشواب – آبادي بالامليك-مليك بالا- خيابان راه آهن -خيابان كمربندي سليم بهرامي -پلاك ۰-
نيلو ترابر نكا۳۴۷۷۷۳۳۸نكا كيلومتر ۶ جاده بهشهر
آرين ترابر سعيد۳۳۵۴۳۵۶۱ساري -بلوارفرح آبادخيابان اصلي نرسيده به اسفندان
برادران گرجي
اسلامي (جويبار)
ت حمل ونقل خدمات ادارئ سارئ
ت ك نور۱۲۲۶۲۲۱۴۰نور بعد از پليس راه
بندرنكاء ـ زاغمرز
ايران و روسيه (نوشهر)
اتحاد(رامسر)۱۹۲۵۲۳۲۰۰رامسر ك ۵ جاده رامسر تنكابن
ترافيكي زنجاني
سعيدبار تنكابن
شوارع طرق
خزر زاغمرز(بهشهر)
بربريان
نكاء ساحل
قائم كلارآباد
كاظم بار۱۲۳۲۲۴۵۲۲قائم شهر ميدان امام اول جاده ك
شانيابي
نيلو بار۹۱۱۱۲۴۱۰۹قائم شهر جاده قائم شهر به بابل
ايران و روسيه (اميرآباد)
خطيركوه ترابرسوادكوه
اميركبير نوشهر۰۱۱۵۲۳۷۲۳۰۱نوشهر كمربندي نوشهر محوطه ي شركت توسعه عمران شمال
پوياميلاد۰۱۱۵۴۲۸۰۳۰۰تنكابن جاده زنگشا محله
نمايندگي صدور بارنامه سمند ايرانيان در بابل۰۱۱۳۲۰۷۳۶۱۷بابل – شهرك صنعتي منصوركنده
صداقت كلاردشت۵۲۶۶۲۱۷۵كلاردشت كيلومتر ۵جاده عباس آباد دوراهي اويجدان
شركت صبابار۰۱۱-۵۴۶۲۲۴۲۰عباس آباد – امرج كلا – نرسيده به پمپ بنزين –
راستين ترابر نوين ساري۰۹۱۱۱۵۵۲۰۷۷ساري -خيابان شهبند-كوچه ياس-خيابان شهيد غائب دوست
نمايندگي صدور بارنامه سمند ايرانيان در بابل۰۹۱۲۸۰۲۳۱۶۸شهرستان بابل -شهرك صنعتي رجه -گروه صنعتي ايرانخودرو سايت خزر
خوش نوش ساري۱۱۱۱۱۱۱
ضرغامي بابلسر
ساربان مازندران
بلبل رضوان گلوگاه (كمپرسي دارا
كاميون و خاورداران سجاد
عدالت انارستان
نمايندگي پرسي گاز۰۱۱۴۲۱۹۳۹۸۸قائمشهر به ساري كيلومتر ۵ جنب تالار باران
ساحل تنكابن۰۱۱۵۴۲۷۴۰۹۰تنكابن ابتداي كمربندي پايانه مسافربري
توليدئ تخته فشرده شمال۱۱۱۱۱۱۱
ايران بار(ساري )
شمس بهشهر
تعاوني كاميونداران و خاورداران بابلسر
پيمان رامسر
رستم كلا بهشهر
اباذري (هليدشت )
انصاررستمكلا۳۴۶۱۵۰۸۰بهشهر – زاغمرز – يكه توت – مجتمع وفا – فاز ۲
پيروزبار بابل۰۱۱۳۲۲۸۶۸۲۲بابل كيلومتر ۷ جاده قائم شهر بعداز چمازكلا شركت حمل و نقل باربري پيروزباربابل
مراد۰۱۱۳۴۷۷۵۳۳۲مازندران – نكا -كيلومتر ۵ جاده بهشهر
داخلي صنايع (اميرآباد)۰۱۱۳۴۶۱۵۳۲۹بهشهر روستاي زاغمرز روستاي يكه توت شركت حمل و نقل داخلي صنايع شعبه اميرآباد
نئوپان ۲۲ بهمن۱۱۱۱۱۱۱
اميد نشتارود
شمال كترا
جمهورئ اسلامي (نوشهر)
خدمات دريايي آبادان (اميرآبادبهشهر امير آباد روستاي يكه توت
بتن آماده
باربري شكوه شمال
البرزمعلم كوه
مازند ترابر۰۹۱۱۴۱۰۸۸۰۰نكا- پايانه عمومي بار

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید