آی آر بار

لیست کامل باربری های خرم آباد + تعرفه آنی همه شهرها

لیست باربری های خرم آباد

سلام چنانچه به دنبال لیست باربری های خرم آباد ( لیست شرکت های جاده ای اتوبار و شماره اسباب کشی ) می گردید در ادامه شماره و آدرس همه باربری های خرم آباد آمده است

لیست باربری های خرم آباد

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
جاويد ترابر خرم آباد۰۶۶۴۲۳۸۷۶۶خرم آباد بلوار بهارستان جنب شركت نفت
شباهنگ بهار۴۲۴۴۱۶۴۱بروجردج خرم ابادنرسيده به ميدان تره بار
حمل و نقل پونه بار امير۰۹۱۶۳۶۷۲۹۸۳كيلومتر ۸ جاده كمربندي پايانه بار
سنگين بار ايرانيان۰۹۱۶۱۶۱۳۱۷۲خرم آباد كيلومتر ۸ جاده كمربندي پايانه بار
ت ك سنگ كش۰۶۶۴۳۲۳۵۶۲۵استان لرستان شهرستان دورود كيلومتر ۵جاده بروجرد
خدمات دريايي آبادان (لرستان)۳۳۴۱۶۲۸۴پايانه بارشهرستان
پيمان بارشايسته۶۳۳۵۲۷۷۷۸۹لرستان- پليس راه الشتر خرم آباد
احسان لرستان۰۹۱۶۳۶۳۱۲۹۶الشتر كيلومتر۱۱ جاده خرم آباد جنب پليس راه
اشكان درود۰۹۱۶۶۶۸۹۹۷۱دورود كمربندي دورود – ازنا
آهوران شهاب۰۶۶-۴۳۳۲۳۹۹۴كليومتر ۳ جاده اصفهان
اميربار الشتر۰۹۱۶۶۶۱۴۰۵۴الشتر كيلومتر ۱۱ جاده خرم آباد قبل از پليس راه
شايان راه فاضل۰۶۶۳۳۱۳۵۶۲۳چغلوندي (بيران شهر) روربروي پاسگاه انتظامي
كاوه كاران بار۰۶۶۴۳۳۲۳۵۶۶جاده اصفهان پايانه بار غرفه شماره ۳
افلاك بار۰۶۶۳۳۴۲۶۶۴۱خرم آباد كيلومتر ۶ جاده خوزستان روبه روي قرارگاه پليس راه بدرآباد پايانه اختصاصي مرتضي محمودوند
ت ك خودراننده بروجرد۴۲۴۴۷۴۱۶بروجرد ميدان آيت العظمي بروجردي كيلومتر ۱جاده خرم آباد روبروي ميدان بارفروشي
دره تخت۰۶۶۴۳۳۴۲۱۵۵اليگودرز- بلوار شهيد روشني- پايانه بار -غرفه شماره۴
مصباح بار۰۶۶۴۳۲۲۲۹۴۳دورود – بلوار خاتم الانبيا روبروي ترمينال كاميون داران
شاهين ترابر۰۹۱۲۶۶۶۳۰۱۵ازنا – مركزي – سيلاخور شرقي
امين سجاد۰۶۶۳۲۶۷۶۲۱۰استان لرستان شهرستان كوهدشت بخش درب گنبد امام زاده محمد روستاي شرشره
مهدا۳۳۴۲۶۶۳۴خرم آباد كيلو متر ۸جاده كمربندي غرفه ۷
تمندر۰۶۶۴۳۳۳۶۰۶۱اول جاده اصفهان- كيلومتر ۲- پايان بار
دلفان بار۰۶۶۳۲۷۵۵۳۵۳ابتداي جاده خرم آباد بعد از كمربندي نرسيده به دو راهي زالي
ت ك خودراننده اليگودرز۰۶۶۴۳۳۲۶۰۲۳كيلومتر ۳ جاده ازنا
امواج كالاي اليگودرز۰۶۶۴۳۳۲۷۷۴۷اليگودرز كليومتر ۸جاده ازنا روبروي پليس راه
قدرت بار بروجرد۰۶۶۴۲۶۲۵۱۹۵بروجرد خرم آباد -بروجرد نبش جاده شيشه
درخشان بارطلوع۰۶۶۴۳۳۴۸۱۵۰ازنا -ك ۶ جاده ازنا به اليگودرز شهرك برناباد
آتيه باربروجرد۰۶۶۴۲۴۶۵۵۰۱ابتداي جاده خرم آباد جنب ميدان ميوه و تره بار
ياران پخش كوهدشت۶۵۴۱۳۶۵۴كوهدشت لرستان كيلومتر ۵جاده خرم آباد
سامان بار كوه سفيد۰۶۶۴۳۴۳۸۶۱۱ازنا سه راهي ازنا دورود جنب پمپ بنزين سالاروند
زاگرس ترابر خرم آباد۰۹۱۶۶۶۳۱۲۲۷خرم آباد كيلومتر ۸ جاده كمربندي پايانه بار
سعيد بار كوهدشت۳۲۶۴۱۵۱۶كوهدشت لرستان كيلومتر ۲ جاده خرم آباد
ت ك نفتكش ازنا۰۶۶۴۳۴۲۰۴۹۳ازنا خيابان امام روبروي درب كارمندي شركت نفت
طرهان۰۹۱۶۶۶۱۵۳۶۰كوهدشت لرستان سه راهي زانوگه
بهران بار۰۶۶۴۳۳۲۲۸۱۸اليگودرز- شهرك صنعتي
ايرانيان بار احسان۰۹۱۶۶۶۴۵۵۰۸ازنا كيلومتر ۴ جاده ازنا – دورود
پريز۰۶۶۴۳۲۲۴۲۳۰دورود سه راهي ترمينال كارخانه سيمان
دهقان ترابر پارس۰۹۱۶۱۶۱۲۶۱۷كيلومتر ۸ جاده كمربندي پايانه بار
ره تاز قاليكوه۰۹۱۶۳۶۴۱۰۳۴اليگودرز پايانه بار
سپيدكوه۰۹۱۶۶۶۷۹۵۱۲كوهدشت تازه آباد غربي جنب پمپ بنزين كوناني فرد
فرآورده هاي نفتي ستاره سبز۰۹۱۶۱۶۲۰۲۳۷بروجرد كيلومتر ۵ جاده خرم آباد پاركينگ انبار نفت ناحيه بروجرد
بهمن لرستان۰۶۶۳۲۲۵۲۴۴۴معمولان خيابان سراسري امام خميني ره روبروي اداره پست
مشتاق بار۰۹۱۶۶۶۴۱۸۳۰اول جاده اصفهان- كيلومتر ۲- پايان بار
سلمان بار۰۶۶۴۲۴۶۶۲۴۶بروجرد جاده خرم آباد
ت ك خودراننده ازنا۰۶۶۴۳۴۳۸۶۱۲ازنا كيلومتر ۳جاده ازنا به دورود جنب پمپ بنزين سالاروند
نيما بار بروجرد۰۶۶۴۲۴۶۶۶۴۶ميدان آيت اله بروجردي جنب پليس راه
كوثر پلدختر۰۶۶۳۲۲۲۰۱۲۵لرستان پلدختر كيلومتر ۲ جاده پلدختر انديمشك
كوشا بار بروجرد۰۶۶۴۲۴۶۶۳۰۰بروجرد روبروي ميدان تره بار
اتحاد(كوهدشت )۰۹۱۶۹۸۵۳۲۱۱كوهدشت لرستان روستايي تازه آباد ملاكه
نور۰۶۶۳۲۷۵۵۰۴۸كيلومتر ۴ جاده خرم آباد روستاي مرادآباد(بهمن)
نويد اشترينان۴۲۵۵۱۱۸۸اشترينان نرسيدده به ميدان بسيج
شهاب سير لرستان۰۹۱۶۶۶۶۳۰۱۵ازنا جاده دورود جنب پل هوايي اراك مجتمع خدمات رفاهي
زاگرس جم بروجرد۰۶۶۴۲۶۲۹۲۰۹بروجرد كيلومتر ۴ جاده خرم آباد روبروي دانشسراي كشاورزي داخل پاركينگ شركت نفت
داود ترابر رومشكان۲۱۸۸-۰۶۶۳۶كوهدشت بخش رومشكان دوراهي بازوند
پدرام اليگودرز۰۶۶-۴۳۳۲۰۱۵۳اليگودرز كيلومتر ۴ جاده اصفهان
مسلم بار۰۶۶۳۳۴۲۶۶۳۷كيلومتر ۸ جاده كمربندي پايانه بار
ت ك خودراننده درود۴۳۲۲۲۵۷۲دورود بلوار خاتم الانبيا
رهگشاي اليگودرز۰۶۶۴۳۳۲۵۲۲۲اليگودرز پايانه بار غرفه ۱۰
كارگران سيمان وفارسيت درود(۴۳۲۲۶۳۶۳دورود بلوار خاتم الانبياء شركت حمل و نقل سيمان و فارسيت دورود
توسن بار ايمن۰۹۳۷۰۹۰۳۴۰۱اليگودرز كيلومتر ۲ جاده قديم اصفهان پايانه بار
سيران بار زاگرس۰۹۱۶۳۶۳۱۱۵۱الشتر فيروزآباد كيلومتر يك جاده الشتر
قائم بروجرد۰۹۱۶۶۶۲۰۶۶۷بروجرد جاده خرم آباد ابتداي شيشه
فرآورده هاي نفتي رخشان ترابرخرم۰۶۶۳۳۴۳۸۷۵۸خرم آباد ماسور انبار شركت نفت
وحدت باركوهدشت۰۹۱۶۳۶۳۰۰۷۹كوهدشت لرستان كيلومتر ۲جاده زانوگه
ت كمپرسي داران اليگودرز۰۶۶۴۳۳۷۳۱۱۱اليگودرز روستاي ززم ابتداي معادن شاقز
تك ترابر زاگرس۰۶۶۴۳۳۶۵۳۳۵لرستان – اليگودرز – چمن سلطان -كمربندي
خورشيد تابان اليگودرز۰۶۶۴۳۲۳۴۹۶۵۰اليگودرز ك ۳ جاده اصفهان
شهرام كوهدشت۰۹۱۸۲۲۹۹۲۱۵كوهدشت لرستان روستايي شرشره
ضميران سير۶۶۴۳۹۱۱۵۹۴لرستان_دورود_كيلومتر ۳جاده بروجرد
وحدت اليگودرز۴۳۳۲۳۹۸۴اليگودرز كيلومتر ۷جاده ازنا شركت حمل ونقل وحدت اليگودرز
بهداد ترابر خرم آباد۴۲۳۸۷۶۶بلوار بهارستان جنب شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
دائم بار۰۹۱۶۶۶۱۸۴۵۵دوره چگني سراب ناوه كش روبروي پادگان تيپ ۲
فرهاد تنگ فني۰۶۶۳۲۲۶۱۲۹۶پلدختر – روستاي تنگ فني
حكمت بار۰۶۶۴۳۲۳۲۲۸۵استان لرستان شهرستان دورود كيلومتر۶جاده بروجرد
ياسر شفق اميد۰۶۶۴۳۳۲۰۲۵۰شهرستان اليگودرز ك ۲ جاده قديم اصفهان پايانه بار غرفه ۹
مخملكوه خرم آباد۰۶۶۳۳۳۱۲۷۳۸خ شريعتي پل كرگانه جنب پمپ بنزين افلاك
فرآورده هاي نفتي سپيدكوهكيلومتر ۸ جاده كمربندي -پايانه بار خرم آباد
آسايش بار كوهدشت۰۶۶۳۲۶۲۵۹۰۹كوهدشت لرستان كيلومتر ۲ جاده كوهدشت به زانوگه
وحدت بروجرد۰۶۶۴۲۴۴۴۷۱۱ابتداي جاده خرم آباد روبروي بارفروشي ميوه و تره بار
همايون دالوند خرم آبادخ شريعتي جنب بانك سپه
قائم سرعت۰۶۶۳۳۴۲۶۶۳۱كيلومتر ۸ جاده كمربندي – پايانه بار غرفه ۵
ايثارگران پلدختر۰۹۱۶۱۶۱۳۷۸۶پلدختر خ امام پايانه بار
آرام بار پلدختر۰۶۶۳۲۲۲۰۲۱۳پلدختر خ امام روبروي پمپ بنزين چاغروند
هاگ بار لرستان۰۹۳۵۳۰۹۶۹۶۹خرم آباد(سيلوي خرم آباد)
آبادان (اليگودرز)اليگودرز كيلومتر ۲ جاده قديم ا
جهانبار گهر۰۹۱۶۶۷۰۱۸۳۱دورود – كيلومتر ۸ جاده ازنا
منديش بار
توكل بروجرد۲۶۲۹۵۶۶بروجرد بلوار امام روبروي ۲۰ مت
سحرسپيد بروجرد۰۶۶۴۲۴۴۴۵۸۴كمربندي ملاير-بروجرد نرسيده به نساجي
جهان بارخرم اباد۳۳۴۲۶۶۲۶-۸خرم اباد كمربندي بروجرد خرم اباد
كوهساران۰۶۶۴۳۳۲۰۱۵۰اول جاده اصفهان- كيلومتر ۲- پايان بار
آبادان (پلدختر)۴۲۰۹۳۲۵خرم آباد كيلومتر ۳ جاده خوزستا
تكاپو بار اليگودرز۰۹۳۹۰۷۶۰۱۱۹پايانه بار كيلومتر دو جاده اصفهان
فولادي خرم اباد
گندم بار قصر طلايي هاوير۰۹۱۶۶۶۴۱۸۳۰اليگودرز جاده قديم اصفهان كيلومتر ۲ پايانه بار
پونه سپهر۰۶۶۴۲۴۴۴۴۱۱ميدان آيت اله بروجردي (ره) ابتداي جاده خرم آباد سمت راست
رهوار۰۶۶۴۳۳۲۰۱۵۱اول جاده اصفهان- كيلومتر ۲- پايان بار
بزرگ لرستانخرم آباد جاده خوزستان روبروي ا
خرم تارا
ت ك نفتكش پيروزرو افلاك۳۲۲۴۸۳۷خرم آباد انبار نفت ماسور
سريع بار
ايمن ترابر اتابك۰۹۳۷۹۵۵۸۰۷۰خرم آباد
اقتصادبروجرد۴۲۴۴۷۶۰۶بروجرد اول جاده خرم آباد سمت چپ جنب نمايشگاه حقيقت
ت ك خودراننده خرم آباد۳۳۴۲۶۶۲۳كيلومتر ۸ جاده كمربندي بعد از شهرك سنگ داخل پاينه بار
دفتر نمايندگي شركت بوتان ران۰۶۶-۳۳۴۳۱۵۶۰-۶خرم آباد – كيلومتر ۱۲ جاده كوهدشت – شهرك صنعتي شماره ۲
اسلامي كوهدشت۲۹۸۵كوهدشت ك ۳۳ جاده بابازير
حجت بار
ساحل حمل۴۶۲۳۵۳۰دورود روستاي چالانچولان جنب كارخانه قند
تكاپو بار اليگودرز۰۹۳۹۰۷۶۰۱۱۹پايانه بار غرفه ۵
حمل و نقل پونه بار امير۰۹۱۶۳۶۷۲۹۸۳پايانه بار شهرستان خرم آباد
سعيد بار لرستان۰۶۶۳۳۱۳۳۲۵۵خرم اباد كيلومتر ۳۵ جاده خرم آباد پلدخترشهر ويسيان بلوار وليعصر
محبت۴۲۴۴۱۳۰۶بروجرد ابتداي جاده خرم آباد بعد از بارفروشي
رومشكان۲۱۸۸-۲۱۸۷-جاده پلدختر به رومشكان روبروي
خوش باراليگودرز پايانه بار بخش خصوصي شهرستان
دزبار
عدالت
گدارمحمودوند
هجرت۴۲۲۳۹۶۹پلدختر ميدان بسيج بالاتر از سپ
عدل خرم آباد
چغابل بازوند۶۶۳۶۵۲۴۵۸رومشكان _ چغابل
شايان ترابر خرم آباد۹۱۶۶۶۹۴۱۹كيلومتر ۱۰ جاده انديمشك روبروي پمپ بنزين
مهرگان ترابر خرمكيلومتر ۸ كمربندي پايانه بار
كوشاكار۰۶۶۳۳۴۲۶۶۵۷خرم آباد كيلومتر ۸ جاده كمربندي پايانه بار
خرم سير لرستان۰۶۶۴۳۲۹۰۸۲۳دورود كيلومتر ۳ جاده دورود – بروجرد جنب كارخانه آرد سپيدكوه
كبيرپويش بروجرد۰۶۶۴۲۴۴۴۴۷۵بروجرد ابتداي جاده خرم آباد
حمل و نقل و خدمات دريايي آبادان۰۹۱۶۳۶۱۶۰۵۸دورود دفتر فروش كارخانه سيمان دورود
سامان بار كوه سفيد۰۹۱۶۳۶۶۰۰۶۹ازنا كيلومتر ۲ جاده ازنا – دورود
شهريار
توحيد كوهدشت
آزادي جنوب۴۴۴۱۳۰۹بروجرد بلوار امام خميني(ره) جن

استانهای همجوار لرستان

تعرفه حمل و نقل از خرم آباد

کرایه باربری از مبدا خرم آباد را با وارد کردن مبدا مقصد نوع ناوگان در پایین می توانید مشاهده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید