آی آر بار

لیست بهترین باربری های همدان + کرایه آنلاین 1403

لیست باربری های همدان

چنانچه به دنبال لیست باربری های همدان اتوبارهای حمل اثاثیه منزل و شرکت های حمل و نقل و خرده بارهای شهر همدان هستید در ادامه به صورت سه جدول به صورت کامل و جامع بهترین شرکت ها را همراه با نام شماره تماس و آدرس باربری های مجاز آورده شده است.

باربری تریلی همدان

در لیست زیر شما می توانید برای بارهایی که با ماشین خاور ایسوزو ۹۱۱ تک جفت تریلی ارسال می شود تماس بگیرید .اکثر باربری هایی که بار سنگین ارسال می کنند واقع در پایانه باربری همدان هستند.

نام باربریشماره تماسآدرس باربری
کامیونت داران۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵
۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲
پایانه بار انواع ماشین های سبک و سنگین (پوشش سراسری)
اتوبار فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶وانت نیسان تا انواع تریلی متصدی فرزانه
یاسین بار همدان۰۸۱۳۴۳۸۵۲۰۸همدان جاده تهران روبروی پلیس راه پایانه کالا غرفه ۳۷
ترابر تجارت۰۸۱۳۴۳۸۵۲۱۱پایانه کالاپلاک۴۳
صداقت همدان۰۸۱۳۲۶۷۹۸۰۰همدان جاده تهران روبروی پلیس راه پایانه کالای همدان
حمل و نقل بین المللی هاگ بار شعبه همدان۰۹۱۹۸۱۴۹۰۴۶همدان پایانه عمومی همدان
شرکت حمل ونقل نسیم بارشعبه همدان۰۸۱۳۲۲۲۲۷۹همدان کیلومتر ۱۷ جاده تهران جنب انبار نفت ایثارگران همدان
تعاونی نفتکشهای همدان۰۸۱۳۲۶۷۷۴۵۵همدان کیلومتر ۱۸جاده تهران انبارنفت ایثارگران
زرین بار الوند۰۸۱۳۴۵۰همدان – جاده تهران – پایانه حمل کالا
آبادان (همدان )۰۸۱۱۲۶۵۱۸۴همدان پلیس راه پایانه حمل و نقل کالا همدان
خرمدشت بهار۰۸۱۳۴۳۸۵۳۲۶همدان پلیس راه همدان قزوین همدان روبروی پلیس راه پایانه عمومی کالا
بهرام (همدان )۰۸۱۳۳۲۲۱۰۹۲میدان آزادگان انتهای خیابان ۱۵ خرداد
خلیج فارس (همدان )۰۸۱۳۸۳۷۷۲۵۲کیلومتر ۲۰ جاده همدان تهران روبروی پلیس راه پایانه حمل ونقل کالا
طلوع بار۰۸۱۵۸۱۱۰۴۰۰همدان جاده تهران روبروی پلیس راه
متین بار۰۸۱۳۴۲۶۲۱۹۰همدان – جاده تهران – پایانه حمل کالا
اتحاد روستا باربروز رسانیهمدان کیلومتر ۱۰جاده تهران ابتدای جاده روستای نهران
همدان بار۰۸۱۳۴۳۸۵۴۳۴همدان جاده تهران روبروی پلیس راه
سهند الوند همدان۰۸۱۳۵۳۷۸۷۴۰کیلومتر ۴۵ جاده همدان تهران، بعد از نیروگاه شهید مفتح، روبروی روستای روعان
شکوه بار همدان۰۹۱۸۸۱۱۰۹۱۹همدان – جاده تهران – پایانه حمل کالا
سینا بار الوند۰۸۱۳۴۳۸۵۳۲۷همدان – جاده تهران – پایانه حمل کالا
پیام لاله جین۰۸۱۳۴۵۲۱۴۸۹جاده تهران – روبروی پلیس راه – پایانه
تضمین بار(همدان )۰۸۱۳۴۳۸۵۳۷۹همدان – جاده تهران – پایانه حمل کالا
همت بار۰۸۱۳۴۲۶۴۱۷۰۰همدان – جاده تهران – پایانه حمل کالا
فرآورده نفتی کیهان پیمان۳۲۶۴۴۸۴۹همدان کیلومتر ۱۸جاده تهران انبار نفت
پخش رازی (همدان)بروز رسانیهمدان -ابتدای بلوار فرودگاه جنب شرکت قاسم ایران
سنگین بارصالح آباد۳۴۵۰همدان – جاده تهران – پایانه حمل کالا
همراهان سفر همدان۳۴۲۷۷۹۰۱پایانه بار همدان
کشاورز بار همدان۰۸۱۳۴۵۳۱۷۱۹همدان – جاده تهران – پایانه حمل کالا
سبز دشت۰۸۱۳۴۳۸۵۲۴۸همدان جاده تهران پایانه کالا غرفه ۳
نوبهار۰۸۱۳۴۵۰۰۶۰۰همدان شهرستان بهار کیلومتر ۲ کمربندی جدید الاحداث
راهداران همدان۰۸۱۳۴۳۸۵۳۵۹همدان – جاده تهران – پایانه حمل کالا
خاورداران همدان۰۸۱۲۴۲۲۷۴۷همدان – جاده تهران – پایانه حمل کالا
کاوه ترابر۰۸۱۱۲۶۵۲۷۸جاده تهران روبروی پلیس راه پایانه حمل و نقل غرفه ۲
هجران بار۰۸۱۳۴۳۸۵۳۲۷همدان جاده تهران روبروی پلیس راه
نوشستان همدان۰۸۱۳۲۵۴۵۴۴۴همدان ک ۳جاده تهران شرکت خوش نوش همدان (شرکت نوشستان)
تعاونی ک همدان۰۸۱۳۴۲۶۵۴۸۸پایانه حمل و نقل کالا
شرکت حمل ونقل آبادان شعبه همدان۰۹۳۵۷۹۳۸۹۲۲همدان – محور همدان – تهران روبروی پاسگاه پلس راه شهید خرمرودی – پایانه حمل ونقل کالای شهرستان همدان وحومه
راهیان هکمتانه۰۸۱۳۴۳۸۵۳۵۳همدان جاده تهران پایانه حمل و نقل کالا
طلوع غرب زاگرس**همدان
شرکت حمل ونقل فرآورده های نفتی سوخت بران آریا هگمتانه۰۹۱۸۱۱۱۲۵۵۳همدان – کیلومتر ۱۷جاده تهران -جنب انبار نفت ایثارگران همدان
امید بار**همدان
گندم وآرد همدان**همدان

لیست باربری های همدان

باربری در همدان به صورت خرده بار اتوبار و حمل اثاثیه منزل و شرکت های حمل ونقل جاده ای و شهرستان را شامل می شوند که خدمات حمل بار شهری و شهرستان ارائه می دهند

باربری همدان
باربری تریلی همدان

لیست اتوبارهای همدان

نام اتوبارشماره تماسآدرس
اتوبار فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶
۰۹۱۰۵۵۲۳۶۳۲
وانت نیسان تا انواع تریلی متصدی فرزانه
موسسه حمل و نقل شریف بار۰۹۱۸۵۰۱۷۹۳۲همدان – جاده ملایر – بزرگراه خلیج فارس – بن بست (گاراژ ایثار۲) – گاراژ حاج حسین خدابنده لو – طبقه همکف – واحد حمل ونقل درون شهری  شریف بار
حمل ونقل کوچ۰۹۱۸۷۱۱۹۰۳۰همدان – شهرک صنعتی الوند – بلوار بهشت – بلوار (شهرک صنعتی الوند) – پلاک بلوک ۵واحد۷۳ – طبقه همکف – واحد خدمات حمل و نقل کالای درون شهری” کــــوچ”
ارم بار۰۸۱۳۴۴۲۵۹۲۰همدان – شهرک صنعتی الوند – بلوار بهشت – بلوار (شهرک صنعتی الوند) – طبقه همکف – واحد ۲۲
گیشا۰۸۱۳۴۳۳۷۰۲۰انصارالامام ، روستای انصارالام خیابان جهاد میدان اول  ، کوچه نشاط ، خیابان جهاد ، پلاک ۸ ، طبقه اول ، واحد “خدمات حمل ونقل کالا بوسیله وانت آسان بار”
حمل ونقل بهروز۰۸۱۳۲۷۴۳۳۴۴همدان – شهرک صنعتی الوند،گاراژ سوگند – بلوار بهشت – بلوار (شهرک صنعتی الوند) – پلاک واحد۵۳ – طبقه همکف – واحد دفتر حمل و نقل کالای  شهری ” بهروز بار”
بوعلی بار همدان۰۸۱۱۸۰۱میدان عاشورا داخل میدان بار مهدیه  جنب مسجدالنبی
امانت بار۰۸۱۳۲۷۲۳۴۰۲همدان – جاده ملایر – خیابان (آزادشهر) – بزرگراه خلیج فارس – داخل گاراژ ولیعصر – طبقه همکف
درسا۰۸۱۳۲۶۵۶۸۶۸همدان – خضر – کوچه دلیران (رودخانه ۱) –  خیابان رسالت – طبقه همکف – واحد خدمات حمل و نقل کالای شهری ” درسا”
شرکت حمل ونقل طاها۰۸۱۳۱۱۱۱۱۱۱مریانج – بلوار ارتش – خیابان ((فرعی پیشه وران)) – خیابان پیشه وران – طبقه همکف – واحد حمل ونقل کالای  شهری”طاها” کد    “
اتوبار تهران همدان۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲حمل اثاثیه منزل با کامیونت و کارگر در مبدا و مقصد
لیست اتوبارهای همدان
لیست اتوبارهای همدان

لیست خرده بارهای همدان

نام تخلیه بارشماره تماسآدرس
وطن بار همدان۰۹۱۸۹۱۲۱۳۱۵همدان، میدان امام حسین، ابتدای بلوار بهشت
باربری همراهان سفر همدان۳۴۲۷۷۹۰۱پایانه بار همدان
ترابر تجارت۳۴۳۸۵۲۱۱پایانه کالاپلاک۴۳
باربری یاسین بار همدان۰۸۱۳۴۳۸۵۲۰۸همدان جاده تهران روبروی پلیس راه پایانه کالا غرفه ۳۷
باربری سینا بار الوند۰۸۱۳۴۳۸۵۳۲۷پایانه کالای همدان

همانطور که مشخص است کار خرده بار یا تخلیه بار ارسال بسته
و چند کارتن بار یا باری که کمتر از یک وانت می باشد , هست.
ارسال بار با خرده بار زمان بر می باشد
و اگر باری را از تهران برایتان فرستاده اند.
نگران نباشید چون حداقل چند روز طول می کشد
تا بار شما به انبار واقع در خرده بارهای همدان تحویل داده شود .

(منبع)

بهترین باربری در همدان

باربری های زیادی در همدان فعالیت می کنند
بنابراین انتخاب بهترین باربری در همدان کار دشواری می باشد.
ولی با توجه به بازخورد مثبت کاربران
در بین باربری های همدان در حال حاضر
بهترین باربری در همدان
اتوبار فرزانه شماره تماس: ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ متصدی خانم فرزانه می باشد.

مطالب پیشنهادی

یک نظر

  • شرکت باربری حمل نقل اثاثیه منزل امیران زیر نظراتحادیه صنف همدان
    ۰۹۱۸۵۰۹**۲۷
    ۰۸۱۳۲۷۲**۸۵
    ۰۹۳۰۱۱۱**۷۹

    فروردین 4, 1403 در 9:19 ق.ظ
  • دیدگاهتان را بنویسید