آی آر بار

فهرست باربری های مجاز ایران339 شهر

رتبهشهراستان
۱تهرانتهران
۲مشهدخراسان رضوی
۳اصفهاناصفهان
۴کرجالبرز
۵شیرازفارس
۶تبریزآذربایجان شرقی
۷قمقم
۸اهوازخوزستان
۹کرمانشاهکرمانشاه
۱۰ارومیهآذربایجان غربی
۱۱رشتگیلان
۱۲زاهدانسیستان و بلوچستان
۱۳همدانهمدان
۱۴کرمانکرمان
۱۵یزدیزد
۱۶اردبیلاردبیل
۱۷بندرعباسهرمزگان
۱۸اراکمرکزی
۱۹اسلامشهرتهران
۲۰زنجانزنجان
۲۱سنندجکردستان
۲۲قزوینقزوین
۲۳خرم‌آبادلرستان
۲۴گرگانگلستان
۲۵ساریمازندران
۲۶شهریارتهران
۲۷قدستهران
۲۸کاشاناصفهان
۲۹ملاردتهران
۳۰دزفولخوزستان
۳۱نیشابورخراسان رضوی
۳۲بابلمازندران
۳۳خمینی‌شهراصفهان
۳۴سبزوارخراسان رضوی
۳۵بهارستانتهران
۳۶آملمازندران
۳۷پاکدشتتهران
۳۸نجف‌آباداصفهان
۳۹بروجردلرستان
۴۰آبادانخوزستان
۴۱قرچکتهران
۴۲بجنوردخراسان شمالی
۴۳ورامینتهران
۴۴بوشهربوشهر
۴۵ساوهمرکزی
۴۶قائم‌شهرمازندران
۴۷بیرجندخراسان جنوبی
۴۸نسیم‌شهرتهران
۴۹سیرجانکرمان
۵۰خویآذربایجان غربی
۵۱یاسوجکهگیلویه و بویراحمد
۵۲ایلامایلام
۵۳بوکانآذربایجان غربی
۵۴شهرکردچهارمحال و بختیاری
۵۵سمنانسمنان
۵۶فردیسالبرز
۵۷مراغهآذربایجان شرقی
۵۸شاهین‌شهراصفهان
۵۹ملایرهمدان
۶۰مهابادآذربایجان غربی
۶۱سقزکردستان
۶۲بندر ماهشهرخوزستان
۶۳رفسنجانکرمان
۶۴گنبد کاووسگلستان
۶۵شاهرودسمنان
۶۶مرودشتفارس
۶۷کمال‌شهرالبرز
۶۸جهرمفارس
۶۹تربت حیدریهخراسان رضوی
۷۰مریوانکردستان
۷۱اندیمشکخوزستان
۷۲شهرضااصفهان
۷۳زابلسیستان و بلوچستان
۷۴میاندوآبآذربایجان غربی
۷۵خرمشهرخوزستان
۷۶مرندآذربایجان شرقی
۷۷جیرفتکرمان
۷۸بمکرمان
۷۹بهبهانخوزستان
۸۰دورودلرستان
۸۱نظرآبادالبرز
۸۲محمدشهرالبرز
۸۳ایذهخوزستان
۸۴بندر انزلیگیلان
۸۵اندیشهتهران
۸۶ایرانشهرسیستان و بلوچستان
۸۷فسافارس
۸۸برازجانبوشهر
۸۹بانهکردستان
۹۰چابهارسیستان و بلوچستان
۹۱رباط‌کریمتهران
۹۲کاشمرخراسان رضوی
۹۳شوشترخوزستان
۹۴قوچانخراسان رضوی
۹۵لاهیجانگیلان
۹۶اهرآذربایجان شرقی
۹۷مسجدسلیمانخوزستان
۹۸تربت جامخراسان رضوی
۹۹ابهرزنجان
۱۰۰میانهآذربایجان شرقی
۱۰۱پرندتهران
۱۰۲دوگنبدانکهگیلویه و بویراحمد
۱۰۳کازرونفارس
۱۰۴بهشهرمازندران
۱۰۵الوندقزوین
۱۰۶پارس‌آباداردبیل
۱۰۷سلماسآذربایجان غربی
۱۰۸صدرافارس
۱۰۹پیرانشهرآذربایجان غربی
۱۱۰اسلام‌آباد غربکرمانشاه
۱۱۱محمدیهقزوین
۱۱۲الیگودرزلرستان
۱۱۳کوهدشتلرستان
۱۱۴فولادشهراصفهان
۱۱۵بنابآذربایجان شرقی
۱۱۶باغستانتهران
۱۱۷شیروانخراسان شمالی
۱۱۸سهندآذربایجان شرقی
۱۱۹نقدهآذربایجان غربی
۱۲۰میبدیزد
۱۲۱تاکستانقزوین
۱۲۲لنگرودگیلان
۱۲۳بومهنتهران
۱۲۴بهارستاناصفهان
۱۲۵بندر امام خمینیخوزستان
۱۲۶قروهکردستان
۱۲۷شوشخوزستان
۱۲۸نهاوندهمدان
۱۲۹اردکانیزد
۱۳۰رامهرمزخوزستان
۱۳۱مشگین‌شهراردبیل
۱۳۲بندر گناوهبوشهر
۱۳۳پردیستهران
۱۳۴مینابهرمزگان
۱۳۵خمینمرکزی
۱۳۶دارابفارس
۱۳۷مبارکهاصفهان
۱۳۸امیدیهخوزستان
۱۳۹نورآبادلرستان
۱۴۰فیروزآبادفارس
۱۴۱آران و بیدگلاصفهان
۱۴۲باقرشهرتهران
۱۴۳چالوسمازندران
۱۴۴ماهدشتالبرز
۱۴۵لارفارس
۱۴۶مشکین‌دشتالبرز
۱۴۷نکامازندران
۱۴۸زرندکرمان
۱۴۹بندر کنگانبوشهر
۱۵۰آبیکقزوین
۱۵۱سراوانسیستان و بلوچستان
۱۵۲بابلسرمازندران
۱۵۳اسفراینخراسان شمالی
۱۵۴پیشواتهران
۱۵۵آبادهفارس
۱۵۶دامغانسمنان
۱۵۷گلپایگاناصفهان
۱۵۸صالحیهتهران
۱۵۹کامیارانکردستان
۱۶۰بروجنچهارمحال و بختیاری
۱۶۱نورآبادفارس
۱۶۲دهدشتکهگیلویه و بویراحمد
۱۶۳خاشسیستان و بلوچستان
۱۶۴تایبادخراسان رضوی
۱۶۵کوت عبداللهخوزستان
۱۶۶زرین‌شهراصفهان
۱۶۷اسدآبادهمدان
۱۶۸هشتگردالبرز
۱۶۹تنکابنمازندران
۱۷۰خرمدرهزنجان
۱۷۱اقبالیهقزوین
۱۷۲جوانرودکرمانشاه
۱۷۳هشتپرگیلان
۱۷۴صباشهرتهران
۱۷۵بندر ترکمنگلستان
۱۷۶چنارانخراسان رضوی
۱۷۷علی‌آباد کتولگلستان
۱۷۸کهنوجکرمان
۱۷۹حمیدیایزد
۱۸۰شهربابککرمان
۱۸۱آستاراگیلان
۱۸۲سوسنگردخوزستان
۱۸۳کنگاورکرمانشاه
۱۸۴تویسرکانهمدان
۱۸۵بیجارکردستان
۱۸۶چهاردانگهتهران
۱۸۷نی‌ریزفارس
۱۸۸تکابآذربایجان غربی
۱۸۹نوشهرمازندران
۱۹۰چهارباغالبرز
۱۹۱گرمسارسمنان
۱۹۲دماوندتهران
۱۹۳درچهاصفهان
۱۹۴ازنالرستان
۱۹۵صومعه‌سراگیلان
۱۹۶ماکوآذربایجان غربی
۱۹۷سردشتآذربایجان غربی
۱۹۸سرپل ذهابکرمانشاه
۱۹۹بافقیزد
۲۰۰سرابآذربایجان شرقی
۲۰۱آستانه اشرفیهگیلان
۲۰۲آذرشهرآذربایجان شرقی
۲۰۳اقلیدفارس
۲۰۴سنقرکرمانشاه
۲۰۵هرسینکرمانشاه
۲۰۶حسن‌آبادتهران
۲۰۷آزادشهرگلستان
۲۰۸کنارکسیستان و بلوچستان
۲۰۹محلاتمرکزی
۲۱۰شاهین‌دژآذربایجان غربی
۲۱۱قائنخراسان جنوبی
۲۱۲سرخسخراسان رضوی
۲۱۳شهر جدید مهستانالبرز
۲۱۴شادگانخوزستان
۲۱۵دولت‌آباداصفهان
۲۱۶دلیجانمرکزی
۲۱۷گنابادخراسان رضوی
۲۱۸خورموجبوشهر
۲۱۹قشمهرمزگان
۲۲۰لردگانچهارمحال و بختیاری
۲۲۱کردکویگلستان
۲۲۲کیشهرمزگان
۲۲۳اشنویهآذربایجان غربی
۲۲۴طبسخراسان جنوبی
۲۲۵فریمانخراسان رضوی
۲۲۶خلخالاردبیل
۲۲۷فریدونکنارمازندران
۲۲۸رودسرگیلان
۲۲۹فلاورجاناصفهان
۲۳۰کهریزکتهران
۲۳۱گلبهارخراسان رضوی
۲۳۲درگزخراسان رضوی
۲۳۳استهبانفارس
۲۳۴شیبانخوزستان
۲۳۵کلالهگلستان
۲۳۶دهبارزهرمزگان
۲۳۷رامسرمازندران
۲۳۸فومنگیلان
۲۳۹صحنهکرمانشاه
۲۴۰آق‌قلاگلستان
۲۴۱قیدارزنجان
۲۴۲بافتکرمان
۲۴۳گراشفارس
۲۴۴هادی‌شهرآذربایجان شرقی
۲۴۵مهریزیزد
۲۴۶قهدریجاناصفهان
۲۴۷فردوسیهتهران
۲۴۸دیواندرهکردستان
۲۴۹عجب‌شیرآذربایجان شرقی
۲۵۰الشترلرستان
۲۵۱چمرانخوزستان
۲۵۲وحیدیهتهران
۲۵۳خوافخراسان رضوی
۲۵۴دهلرانایلام
۲۵۵جویبارمازندران
۲۵۶صفادشتتهران
۲۵۷زرقانفارس
۲۵۸محمودآبادمازندران
۲۵۹فرخ‌شهرچهارمحال و بختیاری
۲۶۰کوارفارس
۲۶۱جمبوشهر
۲۶۲ایوانایلام
۲۶۳فارسانچهارمحال و بختیاری
۲۶۴امیرکلامازندران
۲۶۵بندرلنگههرمزگان
۲۶۶مینودشتگلستان
۲۶۷اشتهاردالبرز
۲۶۸سردرودآذربایجان شرقی
۲۶۹لامردفارس
۲۷۰خورزوقاصفهان
۲۷۱هندیجانخوزستان
۲۷۲حاجی‌آبادهرمزگان
۲۷۳گرمیاردبیل
۲۷۴فردوسخراسان جنوبی
۲۷۵بهارهمدان
۲۷۶نصیرشهرتهران
۲۷۷رودهنتهران
۲۷۸بردسکنخراسان رضوی
۲۷۹ابرکوهیزد
۲۸۰ملکانآذربایجان شرقی
۲۸۱نائیناصفهان
۲۸۲نورمازندران
۲۸۳سمیرماصفهان
۲۸۴صفاشهرفارس
۲۸۵قائمیهفارس
۲۸۶قره‌ضیاءالدینآذربایجان غربی
۲۸۷پلدخترلرستان
۲۸۸باغ‌ملکخوزستان
۲۸۹دهگلانکردستان
۲۹۰پاوهکرمانشاه
۲۹۱بندر دیلمبوشهر
۲۹۲کلیشاد و سودرجاناصفهان
۲۹۳شاهدشهرتهران
۲۹۴شوطآذربایجان غربی
۲۹۵گل‌دشتاصفهان
۲۹۶بردسیرکرمان
۲۹۷آشخانهخراسان شمالی
۲۹۸رامشیرخوزستان
۲۹۹روانسرکرمانشاه
۳۰۰مهدی‌شهرسمنان
۳۰۱گزبرخواراصفهان
۳۰۲گتوندخوزستان
۳۰۳بندر دیربوشهر
۳۰۴آبدانانایلام
۳۰۵گالیکشگلستان
۳۰۶عالی‌شهربوشهر
۳۰۷برواتکرمان
۳۰۸راورکرمان
۳۰۹گرمدرهالبرز
۳۱۰ابریشماصفهان
۳۱۱گیلانغربکرمانشاه
۳۱۲شبسترآذربایجان شرقی
۳۱۳حمیدیهخوزستان
۳۱۴محمودآباد نمونهقزوین
۳۱۵خسروشاهآذربایجان شرقی
۳۱۶دره‌شهرایلام
۳۱۷خوانساراصفهان
۳۱۸مأمونیهمرکزی
۳۱۹بستان‌آبادآذربایجان شرقی
۳۲۰تیراناصفهان
۳۲۱فرون‌آبادتهران
۳۲۲حاجی‌آبادفارس
۳۲۳گلوگاهمازندران
۳۲۴هفشجانچهارمحال و بختیاری
۳۲۵شازندمرکزی
۳۲۶طرقبهخراسان رضوی
۳۲۷خمامگیلان
۳۲۸بوئین‌زهراقزوین
۳۲۹بندرگزگلستان
۳۳۰محمدآبادکرمان
۳۳۱کتالم و سادات‌شهرمازندران
۳۳۲هشترودآذربایجان شرقی
۳۳۳شریفیهقزوین
۳۳۴مهاجرانمرکزی
۳۳۵کبودرآهنگهمدان
۳۳۶فراشبندفارس
۳۳۷نجف‌شهرکرمان
۳۳۸داراناصفهان
۳۳۹قیرفارس