آی آر بار

لیست همه باربری های بندرعباس

لیست باربری های بندر عباس

اطلاعات کامل لیست باربری های بندر عباس را می توانید در جدول پایین مشاهده نمایید. نام باربری شماره تماس و آدرس شرکت . همراه با تعرفه جدید از مبدا بندرعباس به همه شهرهای ایران

لیست باربری های بندر عباس

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
جبرين ترابر جنوب۰۷۶۳۳۵۳۲۵۶۲بندرعباس-شهرك جديد حمل و نقل- قطعه ۷۳
مهرگان كيش۰۷۶۴۴۴۳۲۹۱۵جزيره كيش فاز سه صنعتي قطعه ۱۱۶
پرستوهاي مهاجرهرمز۰۷۶۳۳۳۷۹۰۱۷محور بندرعباس اسكله شهيدرجايي – باغستان- نرسيده به توانير
آريا بارخاورميانه۰۷۶۳۲۲۵۰۶۵۹-۶۳بندرعباس -پايانه عمومي بار
بندرجنوب۳۲۵۸۹۲۰۹بندرعباس پايانه بار ۲۴ دستگاه
خاوران رودان زمين۰۷۶۴۲۸۶۲۰۹۱استان هرمزگان شهرستان رودان بعداز پل آبنما بطرف جاده جغين دوراهي قلعه كميز
سروش ترابرخليج فارس۳۳۵۳۲۷۸۱شهرك حمل و نقل بندر عباس (نگين ترابران ) قطعه ۶۱
آتشين ترابرهرمزگان۳۳۵۵۳۵۹۵پايانه بار بندرعباس ساختمان ۳۲ دستگاه پلاك ۳۳
سپهر ترابر هرمزگان۰۷۶۳۳۲۲۱۷۷۸بندرخمير – كيلومتر ۵ جاده بندرلنگه – پايانه بار – غرفه شماره ۷
ميثم بار بندر خمير۰۷۶۳۳۲۳۷۱۵۵بندرخمير – شهرك پايانه – خ بندرخمير بندرلنگه – غرفه ۴
رضوان سلسبيل۰۷۶۳۳۵۳۲۵۱۱بندرعباس جاده بندر خمير بعد ار مسجد ابوالفضل ورودي ۱ شهرك حمل و نقل نگين ترابران خليج فارس قطعه ۲۴
گوهر بار چراغ آباد۰۷۶۴۲۳۹۲۳۹۲شهرستان ميناب -شهرهشت بندي -روستاي چراغ آبادجنوبي
بندرترابر۳۲۵۸۹۲۲۴-۵پايانه باربري غرفه ۲۵ ۳۲مجموعه ۳۲ دستگاه
هدايت بار بندر۰۷۶۳۳۲۲۱۷۵۹بندرخمير-جاده بندرلنگه-پايانه بار -غرفه شماره ۲
گسترش ترابرشميم۰۷۶۳۳۵۳۲۸۴۲-۴بندرعباس/ شهرك جديدنگين ترابران خليج فارس-ساختمان شماره۶۴
سهندترابركارا۰۷۶۳۳۶۶۴۰۱۱بندرعباس – پايانه عمومي بار
پيك دشت شميل۰۷۶۳۴۲۶۳۴۴۰حاجي اباد روستاي شميل
آسايش (بندرعباس )۰۷۶۳۲۵۸۹۲۶۴بندرعباس پايانه عمومي بار
شاهين بار چراغ آباد۰۷۶۴۲۳۹۲۵۶۵ميناب -هشتبندي – بخش تو كهور روستاي چراغ آباد
آتيه گستر همكاران۰۷۶۳۲۵۸۹۳۷۶بندرعباس پايانه بار پاساژ پارس غرفه شماره ۱۳
دنيز ترابرخليج فارس۰۷۶۳۲۲۴۰۰۲۱بندرعباس پايانه عمومي بار پايانه قديم سازمان حمل و نقل راهداري و جاده اي بازارچه پارس غرفه شماره ۱۹
كاوه فرازآسيا۰۷۶۳۲۵۸۹۴۹۳بندرعباس – پايانه عمومي بار غرفه ۲۰۲
آرش ترابرهرمزگان۰۹۱۷۷۶۰۶۶۳۶بندرعباس خيابان اسكله شهيدرجايي خونسرخ انبارنفت شهيدرجايي جنب استراحتگاه رانندگان
ايلياترابرخليج فارس۰۹۱۷۳۶۶۰۰۳۹بندرعباس انبار شهيد رجايي جنب استراحتگاه رانندگان
وليعصر(اعتماد شميل )۷۶۳۴۲۶۳۲۹حاجي اباد هرمزگان روستاي شميل بالا
خميرهرمزگان۰۷۶۳۳۲۲۱۷۵۷بندرخمير كيلومتر۵ جاده بندرلنگه پايانه بار غرفه شماره ۹
عروج بارنوين۴۴۲۳بندركنگ پايانه بار
ماهان ترانس بندرعباس۳۳۳۷۹۰۸۶پايانه بار
يخچالداران جنوب۰۷۶۳۳۴۵۴۲۶۹كيلومتر ۲۰ جاده بندرعباس ،گچين – شهرك صنعتي خليج فارس
توكا (هرمزگان )۰۷۶۳۳۵۳۲۵۲۴شهرك حمل و نقل نگين ترابران خليج فارس-قطعه شماره۵-ساختمان حمل و نقل توكا
جمشيدباربندر۰۲۵۳۳۶۷۴۰۲۰بندرعباس – شهرك صنعتي خليج فارس – جنب مجتمع كشتي سازي – قطعه B۹
تجارت باربندر۳۳۳۷۹۲۹۴بندرعباس -محله باغستان – اسكله شهيد رجايي-جنب توانير
توحيدهرمزگان۰۷۶۹۱۳۱۴۱۴۵بندرعباس-شهرك نگين ترابران خيابان گمبرون سوم غربي شركت توحيد
كوثرهرمزگان۱۳۹۶/۰۶/۰۱بندرعباس-شهرك حمل و نقل بندر عباس-فاز سه-قطعه۱۳
كنكاش ترابر بندرخمير۰۷۶۳۳۲۲۱۷۶۴بندر خميربايانه بار بندر خمير غرفه شماره ۸
لاوان ترابرساحل۴۴۲۳۴۱۱۸بندركنگ جاده بستك
مرواريد ثمين خليج فارسبندرعباس شهرك حمل و نقل نگين ترابران واحد ۴۲
ايمن بارفجر۰۷۶۳۲۵۸۹۵۴۴بندرعباس-پايانه عمومي بار
آرش بارنوين هرمزگان۳۳۵۱۴۵۴۶بندرعباس-پايانه هاي عمومي بار
ايثارگران فعال۰۷۶۳۳۵۳۲۵۴۰بندرعباس-جاده اسكله شهيد رجائي-شهرك حمل و نقل-قطعه ۴۵
شاهان ترابرخليج فارس۰۹۱۳۱۴۵۴۷۰۴بندرعباس پايانه عمومي بار
ايمن بارخليج فارس۳۳۵۳۲۶۹۱بندرعباس شهرك حمل ونقل قطعه ۸۴
ت رانندگان ترابري تهران۰۷۶۳۳۵۱۳۲۶۹بندرعباس پايانه عمومي بار
سراسري كارن ترابرخليج فارسبندرعباس شهرك نگين ترابران ساختمان ۶۷
كيمياترابرخليج فارس۰۷۶۳۲۵۸۹۴۹۴بندرعباس پايانه بار
حراپوياي قشم۰۷۶۳۲۲۴۲۴۲۰قشم .شهرك صنعتي طولا
شهاب بار بندر خمير۰۷۶۳۳۲۲۱۷۶۷بندرخمير – پايانه بار – غرفه شماره ۵
قائم ميناب۰۷۶۴۲۲۸۲۰۸۳هرمزگان-ميناب بلوار دانشگاه روبروي منازل ۹۵ دستگاه
جاسك ساحل۰۹۱۷۳۶۶۹۰۱۱بندرجاسك – سه راهي جاسك – ميناب – چابهار
آرا ن ترابرخليج فارس۳۳۳۱۳۰۹۸بندرعباس پايانه عمومي بار
جنوب بار بندرخمير۰۷۶۳۳۲۳۷۱۸۷بندرخمير- پايانه بار – غرفه شماره ۲۲
جهان فارس بندر۰۷۶۳۳۲۵۶۴بندرعباس جاده خمير بعد از مسجد ابوالفضل شهرك حمل و نقل بندرعباس
كامكاران بندر۰۷۶۳۳۳۷۹۳۱۴بندرعباس خونسرخ جاده پالايشگاه قبل از نفت ستاره جمال احمد قديم
لطيف ترابر بندر۰۷۶۴۴۳۹۱۱۷۵استان هرمزگان-شهرستان بستك-دهستان هرنگ
ستاره ماندگارخوزستان۰۹۱۶۶۹۱۰۲۸۴بندرعباس – پايانه بار – غرفه حمل و نقلي شماره ۲۰۴
ايمان ترابرخليج فارس۰۹۱۷۳۶۸۶۸۶۶بندر عباس جنب استراحتگاه رانندگان – انبار نفت شهيد رجائي
محبوب ترابر۳۳۵۳۲۵۹۶بندرعباس -شهرك حمل و نقل – خيابان هنگام ۳ – قطعه ۵۶
محيابندر۳۳۵۱۴۵۴۱بندرعباس – شهرك حمل ونقل
زرين بارلمزان۰۷۶۳۳۲۲۱۷۶۰بندرعباس-پايانه بار – غرفه شماره ۲۳۱
كبيردشت آشكارا۰۷۶۳۳۳۳۳۳۳حاجي آباد-روستاي آشكارا
فرآورده نفتي حسن پوري ترابر۰۹۱۷۴۹۸۴۵۷۹بندرعباس-پاركينگ شركت فراورده هاي نفتي-منطقه هرمزگان
آناميس بار(پيروزي)۰۹۱۷۷۶۵۵۷۱۸ميناب – شهر هشتبندي – روستاي چراغ آباد
پيام راه هرمز۰۷۶۳۳۵۳۲۵۴۶شهرك حمل و نقل بندرعباس – قطعه شماره ۲
كهكشان بارميناب۰۹۱۷۳۶۵۰۲۱۱استان هرمزگان شهرستان ميناب شهر تيرور
آزاده بندر۳۳۵۳۲۵۶۰بندرعباس- جاده اسكله پايانه جديد شهرك حمل ونقل (شركت نگين نرابران ) خيابان هنگام ۱ قطعه ۸۹
پيام صداقت۰۷۶۳۲۵۸۹۳۵۱بندرعباس شهرك حمل و نقل
آسيا سيرخليج فارس۰۹۱۷۱۶۱۲۰۵۹بندرعباس – جاده اسكله شهيد رجايي – شهرك حمل و نقل نگين ترابران خليج فارس – قطعه ۵۸
اميرترابرمهرگان۹۱۰۱۴۱۴۰بندرعباس شهرك حمل و نقل نگين ترابران قطعه ۹۵
دوستان هرمزگان۰۷۶۳۳۵۳۲۸۲۵-۷بندرعباس شهرك حمل ونقل قطعه شماره ۲۰
عظيم سالار۰۷۶۳۵۴۴۲۰۲۷حاجي آباد روستاي شميل بالا
فجرجهاد۳۲۵۸۹۲۱۱بندرعباس پايانه بار غرفه ۲۸ شركت حمل و نقل فجر جهاد
امين ميناب۰۹۱۷۱۶۵۱۲۷۷ميناب روستاي دمشهر
سلامي ترابرهرمز۰۹۱۷۶۲۵۷۶۹۵بندرعباس- پايانه بار بندرعباس -سالن جنب مجتمع تعميرگاهي -طبقه دوم غرفه شماره ۲۱۸
سجادبار(روشي )۰۷۶۳۳۶۶۹۷۴۲هرمزگان بندرعباس رودان شمال جاده بندرعباس كهنوج جنب رستوران نگاران
سرحدباربندرعباس۰۹۱۵۱۴۰۶۵۵۰پايانه عمومي بار بندرعباس
پرسي گازبندرعباس۰۷۶۳۳۵۱۳۱۴۳بندرعباس اسكله شهيد باهنر روبروي تاسيسات گازمايع
كيارش بارلنگه۷۶۴۴۲۳۰۹۶۶بندر كنگ پايانه بار كيارش بار
روغن بار گلزا۰۷۶۳۳۵۳۲۷۵۳بندرعباس شهرك حمل ونقل قطعه ۶
شريف باربندرعباس۰۷۶۳۳۳۴۰۱۶۱بندر عباس جاده اسكله شهيد رجايي بعد از باغستان باند برگشت به طرف شهر نرسيده به قرنطينه نباتي
سما بارهرمزگان۰۹۱۲۴۹۴۵۶۹۰بندرعباس پايانه عمومي بار
راهيان مس بندرعباس۰۷۶۳۲۵۸۹۳۴۶بندرعباس پايانه بار .غرفه شماره۱۰شركت راهيان مس
حامدبارهرمزگان۰۹۱۲۶۶۵۳۳۹۴بندرعباس پايانه عمومي بار ساختمان ۳۲ دستگاه غرفه شماره ۵
لنگرباربندر۰۷۶۳۳۵۳۲۶۱۴بندرعباس- روبه روي اسكله شهيد رجايي _شهرك حمل و نقل
تابش بار بندر۷۶۳۵۴۵۸۲۵۷حاجي آباد روستاي سرچاهان
مرادبندر۴۴۲۳۴۲۰۱بندركنگ-بلوار امام حسين -جنب مصلي امام علي
بي نظير سيرخليج فارس۰۷۶۳۲۵۷۰۶۳۳هرمزگان بندرعباس قريه بوستانو
ستاره خطه جنوب۰۷۶۳۳۵۳۲۵۳۵بندرعباس- شهرك حمل ونقل-شركت نگين ترابران خليج فارس- قطعه ۷ -ساختمان اختصاصي
كشكوئيه بار۰۹۱۷۳۶۳۲۴۹۰جاده بندرعباس – سيرجان روستاي حسين آباد – بخش مركزي شهرستان حاجي آباد
همياران ترابرخليج فارسبندرعباس – پايانه بار عمومي
آواباربندرعباس۰۷۶۳۲۲۵۳۴۶۷بندرعباس – قريه بستانو-انبار آوا بار بندرعباس
تابان راه بندر۰۹۱۷۱۱۳۵۹۴۱بندرعباس – جاده بندر خمير بعد از مسجد ابولفضل ورودي ۱ شهرك حمل نقل نگين ترابران شركت تابان راه بندر
ماهان بار مرواريدبندركنگ كيلومتر يك جاده بستك پايانه بار غرفه ۱۹
طلايه داران پيشكسوت۰۷۶۳۳۲۲۱۷۸۰بندرخمير – كيلومتر ۵جاده بندرخمير بندرلنگه – پايانه بار – غرفه شماره ۱۱
بوتان ران شعبه۰۹۱۲۴۷۲۶۴۶۹بندرعباس جاده اصلي اسكله شهيد رجائي، خون سرخ، روبه روي فولاد هرمزگان جنب معاينه فني
فرآورده نفتي نفتكشداران هرمزگان۰۷۶۳۳۳بندرعباس – بعد از پالايشگاه – جنب انبارنفت شهيد رجايي – شركت تعاوني نفتكشداران هرمزگان
سارينا ترابربندرعباس۰۹۱۷۲۳۲۸۱۷۲بندرعباس پايانه بار باباغلام مجتمع ۲۴ دستگاه غرفه ۷
نيكوخميربار۰۷۶۳۳۲۲۳۰۰۵بندرخمير . كيلومتر ۵ جاده بندرلنگه . پايانه بار . غرفه شماره ۶
آبادان (بندرعباس )بندرعباس پايانه عمومي بار
چندوجهي سايپا بندرعباس۰۷۶۳۳۵۱۴۲۰۹بندرعباس-جاده اسكله شهيد رجايي رو به روي مجتمع فولاد- ساختمان تجاري و اداري خونسرخ
مرواريد جنوب ميلاد۱۱۱۱۱بندركنگ ابتداي جاده بستك پايانه بارغرفه ۱۸
سعادت بندر۳۳۵۳۲۸۳۵بندر عباس -شهرك حمل ونقل -قطعه ۱۴
احسان هرمزگان۰۷۶۳۳۵۶۵۳۲۶بندرعباس ،جاده بندر خمير،بعد از مسجد ابوالفضل،ورودي يك،شهرك حمل و نقل بندرعباس.
امجدپوشش۳۲۲۳۳۱۲۳بندر عباس جاده بندر خمير شهرك حمل ونقل نگين ترابران قطعه۹۳ شركت حمل و نقل امجد پوشش
نيكراه بندر۰۷۶۳۳۵۳۲۶۶۹بندرعباس شهرك حمل ونقل خليج فارس
كالابر قشم۳۵۲۴۲۱۰۲قشم سه راهي رمچاه شركت كالابر قشم
امين ترابر سواحل جنوب۰۷۶۳۳۵۳۲۶۸۸بندرعباس شهرك حمل و نقل نگين ترابران قطعه شصت
اعتمادبارخليج فارس۰۹۱۷۳۳۰۰۸۸۷بندرعباس – ميدان باهنر – به سمت اسكله باهنر – سمت راست جاده – پايانه اختصاصي شركت اعتماد بار خليج فارس
مه آور بندر۰۷۶۳۳۵۳۲۵۴۱بندرعباس جاده كشتي سازي شهرك حمل و نقل نگين ترابران قطعه شماره ۱۷
همراهان ميناب۰۹۱۷۱۶۵۴۳۹۳ميناب روستاي چاه اسماعيل
رشيدبار بندر۰۷۶۳۳۵۳۲۶۸۲بندرعباس – جاده اسكله شهيدرجايي -شهرك حمل و نقل قطعه شماره ۱۸
جهش ترابر جنوب۰۷۶۳۲۵۶۰۱۴۵بندرعباس، كيلومتر ۱۷ جاده سيرجان، بعد از پليس راه، جنب شهرك صنعتي، شماره ۱
افشارباربندر(ميهن )۰۷۶۳۳۵۳۲۶۶۵بندرعباس شهرك حمل ونقل نگين ترابران خليج فارس
مرواريد بهار۰۷۶۴۴۶۷۱۲۷۰پارسيان – كيلومتر ۴ جاده عسلويه به پارسيان
ممتازترابرساحل خليج فارس۰۷۶۳۲۲۴۲۴۲۰بندرعباس .شمال اسكله شهيد رجايي شهرك حمل ونقل بندرعباس
بندرشراعت۰۷۶۳۲۵۸۹۲۱۸بندرعباس -پايانه بار-۲۴ دستگاه غرفه ۱۱
گلرنگ ترابر(شعبه)۰۷۶۳۳۵۳۲۷۶۳بندرعباس، شهرك نگين ترابران ايران، قطعه ۵۷
طاووس ترابرنصر۰۹۱۰۸۵۱۳۴۳۹بندر عباس ضلع شمالي اسكله شهيدرجايي شهرك حمل و نقل بندر عباس قطعه ۴۷
نجم بندر۰۷۶۳۲۵۸۹۳۱۷بندرعباس.جاده سيرجان .بندرعباس پايانه كاميون ۳۲دستگاه غرفه ۷
بندرخمير۰۷۶۳۳۲۲۱۷۸۱بندرخمير-كيلومتر۵جاده بندرلنگه – پايانه بار – غرفه شماره ۱۲
ساحل رانان بندرلنگه۰۷۶۴۴۲۳۳۰۴۴بندرلنگه بندركنگ جاده بستك پايانه بار
ابوذربار رودان۰۷۶۴۲۸۸۱۰۱۹رودان نرسيده به اداره راه جنب تعميرگاه حقيقت
ميلاد جغين۰۷۶۴۲۳۹۲۲۴۲ميناب – چراغ آباد- بالا تر از از سه راهي اميري
عطاربار بندر۳۳۵۳۲۶۶۳بندرعباس شهرك نگين ترابران خليج فارس
هجران بار نوين۰۷۶۴۴۲۳۳۲۳۶بندرلنگه بندركنگ جاده گزير پايانه بار غرفه شماره۱
جهادنصر(هرمزگان )۰۷۶۳۳۴۲۳۲۶۰بندرعباس شهركهاي حمل ونقل قطعه۱۹شركت حمل ونقل جهاد نصر
مهرترابرخليج فارس۰۷۶۳۳۵۳۲۷۹۵-۸بندرعباس -شهرك حمل و نقل
موج كيش۴۴۲۳بندركنگ پايانه بار
اميدباربندرعباس۳۲۵۸۹۳۹۰پايانه بار بندرعباس بازارچه غرفه شماره ۴۱/۷
گامرون ترابر۳۳۵۳۲۵۳۷بندرعباس شهرك حمل و نقل ضلع شمالي اسكله رجايي قطعه ۲۳
سلمان جنوب۳۳۵۳۲۶۲۸بندرعباس – شهرك حمل و نقل نگين ترابران – قطعه ۸۰
آرياترابر بندر۳۲۲۳۰۷۲۳بندرعباس _ بزرگراه بندرخمير شهرك حمل و نقل
پيوندبندر۳۳۵۳۲۵۴۵بندرعباس – جاده بندرعباس به خمير – شهرك حمل و نقل بندرعباس قطعه ۱۵
پويا بار ميلاد۰۷۶۳۳۳۷۹۴۲۴بندرعباس جاده كشتي سازي جنب مسجد و حسينه ابوالفضل ع شركت حمل ونقل كالاي پويابار ميلاد
خليج فارس (بندرعباس )۱۱۱۱۱۱پايانه بار بندرعباس – غرفه شماره ۱۳ مجموعه ۳۲ دستگاه
وفاترابربندر۰۹۱۲۵۲۰۱۹۸۴بندر عباس پايانه قديم سالن دوازده دستگاه غرفه شماره۳
بين المللي خط صبا۰۹۱۷۱۵۷۳۹۸۳بندرعباس پايانه عمومي بار
فرآورده هاي نفتي نصرترابرآريا۰۷۶۳۳۳۷۹۲۲۰بندرعباس-انبار ۲ شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هرمزگان
پايانه بار۰۷۶۳۳۵۳۲۸۱۷-۱۹بندرعباس- روبه روي اسكله شهيد رجايي _شهرك حمل و نقل
هشتبندي۰۷۶۴۲۵۱۲۱۲۳استان هرمزگان -شهرستان ميناب – بخش توكهور – روستاي هشت بندي ۲ – جنب سوگرماركت بهرامي
حراترابربندر۰۷۶۲۵۷۰۶۴۱بندرعباس-جاده كشتي سازي بوستانو به طرف بوستانو بعد از پمپ بنزين رويال انبار اختصاصي شركت حراترابر
ستايش ترابرپارس۷۶۳۲۵۸۴۳۹۴هرمزگان-بندرعباس- بندر خمير- سرريگ سوم- خيابان پاتل ايسين- كوچه محمودي
سهيل باربندر۰۷۶۳۵۴۴۴۱۹۱هرمزگان شهرستان حاجي آباد دهستان آشكارا
پروازبام۰۷۶-۳۳۵۳۲۷۹۰بندرعباس شهرك حمل ونفل نگين ترابران قطعه ۹
اتحادنيكوبندر(اميني لارسابق )۳۳۵۶۳۹۹۹بندرعباس پايانه بار ۲۴ دستگاه غرفه شماره ۳
يامي ترابر۳۲۲۵۰۵۶۰بندرعباس – پايانه عمومي بار
رهنورد (بندرعباس )۰۷۶۳۲۵۸۹۳۳۷يندرعباس پايانه عمومي بار
جاده رانان سرمست۰۷۶۳۳۵۱۱۱۹۹بندرعباس جاده بندر خمير بعد از كشتي سازي پايانه اختصاصي
سلامت بندر۰۹۱۷۳۶۳۱۵۷۹پايانه قديم ۱۲دستگاه
گيشا ترابر۰۷۶۳۳۵۳۲۶۰۳بندرعباس- جاده خمير شهرك حمل و نقل – هنگام ۲ غرفه ۲۸
پيشگاه ترابر خليج فارس۰۹۱۷۳۶۱۹۳۰۷بندرعباس – كيلومتر ۵ جاده سيرجان – پايانه بار – غرفه ۲۰۵ جنب مجموعه تعمير گاهي
فريد بار كاروان۰۹۱۷۱۵۷۴۲۹۰ميناب روستاي چاه اسماعيل رو به رو كارواش همراهان
وزين بار(ايرانپورسابق )۳۲۵۸۹۲۳۶بندرعباس : پايانه بارعمومي ۳۳ دستگاه غرفه ۱۹
مرواني۰۷۶۳۳۵۵۴۳۷۵بندرعباس .پايانه بار .سالن ۳۳دستگاه غرفه شماره۶
حاتم بار گور بند۰۹۱۷۱۶۱۷۸۸۲ميناب – كليومتر ۲۲ جاده ميناب بندرعباس دوراهي تيرور
بهمن بار كنگبندركنگ پايانه بار
مرواريد جنوب ميلاد(شعبه)۳۳۵۳۲۸۵۸بندرعباس شهرك حمل و نقل قطعه ۵۳
پگاه بار۰۹۱۷۹۰۰۶۶۸۴استان هرمزگان -شهرستان بندرعباس – بزرگراه بندر خمير- شهرك حمل و نقل واحد ۵۱ طيقه همكف
مصورباربندر۳۳۵۳۲۸۰۱بندرعباس- كيلومتر۵جاده بندر-خمير شهرك حمل و نقل-قطعه۳۳
كسري سيرهرمزگان۳۳۵۳۲۵۱۲بندرعباس – جاده اسكله شهيد رجايي – بندر خمير – شهرك حمل و نقل بندرعباس – قطعه ۳۰
پيمان رودان۰۷۶۴۲۸۸۵۰۹۱رودان جاده كهنوج بندر جنب اداره راه وترابري
توزين بار بندربندرعباس شهرك حمل و نقل- قطعه ۷۹-شركت حمل و نقل توزين بار بندر
گنو ترابربندرعباس۰۹۳۹۷۶۸۲۳۱۰بندرعباس مجتمع كشتي سازي شهرك صنعتي خليج فارس
تدبير ترابر خليج فارس۰۷۶۹۱۰۱۵۰۰۱بندرعباس پايانه جديد شهرك نگين ترابران قطعه ۴۱
آذرخش ترابر زاگرس۰۷۶۳۳۵۱۵۹۰۰بندرعباس قريه بوستانو
قائم خيرآباد۰۷۶۴۲۸۶۵۵۹۱استان هرمزگان شهرستان رودان ضلع شمالي جاده بندرعباس كهنوج جنب پست برق ۲۳۰ كيلو ولت
باستان بندر۳۲۲۴۵۵۵۵بندرعباس-جاده اسكله-شهرك حمل و نقل-نگين ترابران
فرآورده نفتي طوفان سيرخليج فارس۰۷۶۳۳۳۷۹۲۱۰بندر عباس-انبار نفت شماره۲-جنب پالايشگاه
شريف بار اطمينان۴۴۲۳بندركنگ پايانه بار
سيروان ترابربندر۳۳۳۳۳۳۳۳بندرعباس پايانه بار ۸-۱۲
سورنا بار بندر۰۷۶۴۴۲۳۱۰۹۶بندرلنگه بندركنگ پايانه بار
ره سپارخليج فارس۰۷۶۳۳۵۵۲۹۴۲بندرعباس پايانه بار بندرعباس غرفه شماره ۱۵۲
شمال گرگان نوين۰۷۶۳۲۵۸۹۳۱۲بندر عباس پايانه بار دوازده دستگاه غرفه شماره نه شركت شمال گرگان
پرستو ناب بندر۴۴۲۳۳۲۰۶بندركنگ پايانه بار
هاگ بارشعبه بندرعباس۰۹۱۷۱۵۷۰۴۴۶پايانه بار بندر عباس
مرواريدترابرهرمزگان۰۹۱۷۱۶۳۵۵۴۵بندر عباس -جاده بندر خمير -بعد از مسجد ابوافضل -ورودي يك – شهرك حمل و نقل بندر عباس
نجات بندر۹۱۳۱۳۴۳۴بندرعباس – كيلومتر۱۰ جاده بندر خمير – شهرك حمل و نقل بندرعباس
جهان بار بندر۳۳۵۳۲۵۵۳بندرعباس شهرك حمل ونقل (نگين ترابران خليج فارس) قطعه ۳۵
آسان بار جاسك۰۷۶۳۲۲۵۱۴۴۴بندرجاسك كيلومتر ۳ جاده جاسك ميناب روستاي كهوتي
توشه بران بندر۰۷۶۴۴۲۳۴۲۰۵بندركنگ پايانه بار
ايمن بارسيرمچ۰۹۱۷۱۶۵۴۰۲۷شهرستان جاسك ۵۰ كيلومتري جاده جاسك كنارك روستاي سرمچ
ميناب كشاورز۰۹۱۷۳۶۵۵۲۳۵ميناب – بلوار دانشگاه – بعداز شركت آبليمو گيري
البرزبار هرمزگانبندرعباس- شهرك نگين ترابران – شركت البرزبارهرمزگان
هرمزبار بندرلنگه۴۴۲۳بندركنگ جاده بستك
لنگه ترابر آسيا۰۷۶۴۴۲۳۴۴۵۵بندركنگ پايانه بار
داخلي صنايع۰۷۶۳۵۳۲۵۸۰بندرعباس – جاده خمير – شهرك حمل و نقل نگين ترابران خليج فارس – قطعه ۸۸
سهراب سحراسدآباد(بندرعباس )۰۷۶۳۲۵۸۹۳۸۶بندرعباس كيلومتر۵جاده سيرجان پايانه بار غرفه۱۶-۴۱
آسان بارسبحان۰۹۱۷۳۶۴۰۹۲۴پارسيان دو كيلومتر بعد سه راهي كوشكنار به طرف عسلويه
عرفان ترابرهرمزگان۰۹۱۳۳۴۷۱۷۳۳ابتداي جاده اسكله باغستان قبل از پل عابر پياده سمت راست
لياقت بار جنوب۰۷۶۳۳۲۲۱۷۸۵بندرخمير پايانه بار
نسيم ترابر بندر۷۶۳۳۵۳۲۵۲۲بنرعباس جاده بوستانو شهرك حمل ونقل بندرعباس
ترابري تهران ( تي بي تي )۰۷۶-۳۲۵۸۹۲۶۱بندرعباس -شهرك حمل و نقل نگين ترابران خليج فارس قطعه ۱۰
هدف بارهرمزگان۰۹۱۷۳۶۹۹۹۵۱شهرك صنعتي ميناب خيابان اصلي فاز يك لاين يك بلوك خدماتي دفتر و انبار شركت
ايمن ترابركهورستان۰۷۶۳۴۲۳۵۴شهرستان بندر خمير _روستاي كهورستان
فروباربندر۳۳۵۳۲۵۲۳شهرك حمل و نقل بندرعباس-قطعه زمين شماره ۳۱
فجراختر۳۳۳۷۹۱۹۵بندرعباس كيلومتر۶جاده اسكله نرسيده به پل عابرپياده منطقه باغستان ترمينال مبين
نيك ترابر بندر۳۳۵۵۳۵۴۳بندرعباس- شهرك حمل و نقلي نگين ترابران خليج فارس قطعه ۸
آذرترابرهرمز۰۷۶۳۳۵۳۲۶۲۰بنذرعباس جاده اسكله شهيدرجايي شهرك حمل و نقل بلوارهنگام – هنگام ۳ قطعه ۵۹
صدف ترابر لنگه۴۴۲۳۳۹۰۸شهرستان بندرلنگه.شهر بندركنگ.پايانه بار.غرفه ۱۷
ماندگار بار بندر۰۷۶۳۳۲۲۱۷۶۳كيلومتر۴جاده بندرخمير بندرلنگه پايانه باربندرخمير غرفه شماره۳
فريختگان قشم۰۷۶۳۳۶۸۴۵۰۴استان هرمزگان:شهرستان قشم:بخش مركزي-دهستان حومه-روستا كووه اي
ناوگان گستررضوان۰۹۳۰۷۶۶۰۰۹۰سه راهي ورودي شهر جاسك
بندرپيشتارهرمزگان۰۷۶۳۲۵۸۹۲۵۵بندرعباس بابا غلام پايانه كاميون ها ۳۲ دستگاه غرفه ۳
بيجادباركهورستان۰۷۶۳۳۲۴۰۲۴۴كهورستان جنب پاسگاه انتظامي
آرشام ترابربندرعباس۰۷۶۳۲۵۸۹۵۷۵استان هرمزگان بندر عباس باباغلام پايانه بار عمومي بندر عباس
كيهان بارنامداررودان۰۹۱۷۳۶۰۵۹۸۱رودان-روستاي كميز.بازارچه حضرت
پارسان ترابر جنوب۰۹۱۳۳۴۷۱۷۳۳اتوتاج.باوار قوام ك قوام۳
اطمينان راه خليج فارس۰۹۱۷۱۶۳۰۹۲۸بندرعباس ..
مهربارساحل هرمزگان۰۹۱۷۳۶۱۴۴۵۹بندرعباس ..
شركت حمل ونقل جاده اي كشتيراني۰۹۱۲۱۳۸۳۱۹۹بندرعباس منطقه سورو نرسيده به هديش ساختمان كشتيراني طبقه اول
ارجان بار بندر۰۹۱۲۱۳۱۱۴۷۹خ ترمينال – ميدان ۹ دي – كوچه امامت ۴ – سمت چپ – نبش فرعي ۲
كالابارهرمز
پاك راه هرمزگان۰۹۱۷۳۶۱۴۴۶۹بندرعباس خيابان امام موسي صدرشمالي خيابان گرمساري
ايران گاز(بندرعباس )
رائين ترابرهرمزگان۰۹۱۷۰۰۷۵۸۶۷بندرعباس خيابان شلمچه كوچه فروزان ۱۵ روبروي ساختمان آيدين ۳ طبقه ۴ پلاك ۴
سرحد بار بندرعباس۰۹۱۵۱۴۰۶۵۵۰بلوار دانشگاه ۱۱ – ساختمان جم طبقه اول واحد۳
محسن بارجنوب ايرانيان۰۹۱۷۷۶۱۴۸۶۹بندرعباس ساختمان نواكو طبقه هفتم باقري
كالايارترابر۰۹۱۲۸۴۹۱۹۱۵بندرعباس سه راه گمرك طبقه فوقاني آجيل تارا
اميدوارتكتازكيش۰۹۱۷۶۴۶۵۸۵۰شهرستان كيش –
سريع بارهژيربندر۰۹۱۲۰۸۷۴۹۵۰بندرعباس ..
مهرترابرايرانيان۰۹۱۲۱۵۴۱۳۰۱بندرعباس ..
بهاربارميناب۰۹۱۷۱۶۱۷۰۲۸ميناب..
غزال پيشتازان قشم۰۹۱۲۶۴۵۶۴۳۵قشم …
نگاران بندرساحل خليج فارس۰۹۱۷۳۶۷۵۹۱۰بندرعباس..
اميرترابرخليج فارس۰۹۱۲۶۱۱۱۱۵۲بندرعباس خيابان امام خميني مجتمع ستاره بندر طبقه۲
كيش نما
آرياترابرساحل مهر۰۹۱۷۳۶۸۷۰۵۸بندرعباس بلوارقائم مقام فرهاني ك شهيدرضا پلاك شش
اميرترابرخليج فارس۰۹۱۲۶۱۱۱۱۵۲بندرعباس خيابان امام خميني مجتمع ستاره بندر طبقه۲ واحد۱۱
باعستان بارهرمزگانيان۰۹۱۲۱۱۳۸۰۸۵بندرعباس چهارراه بلوكي ساختمان پرتوطبقه ۵واحد۵۰۱
مهري بار
غفورترابربندر
حميدترابرخليج فارس۰۹۱۷۱۳۲۳۱۶۹بندرعباس كوي فرهنگيان كوچه رازي پلاك ۱۰
ليموبارجنوب هرمزگان۰۹۱۳۳۴۹۶۱۶۹شهرستان ميناب روستاي هشتبندي
مهزيار
طيب بارهرمزگان۰۹۱۷۲۳۱۹۱۲۱بندرعباس
مرجان پيشروقشم۰۷۶۳۵۲۲۵۹۳۰قشم – شهرك تجاري خدماتي تولا
پرشياترابرلنگه۰۷۶۴۴۲۳۴۵۳۶بندركنگ كيلومتر يك جاده بستك- پايانه بار
يگانه پيشرو مكران۰۹۱۲۸۷۶۰۹۱۰پايانه بارعمومي بندرعباس
كلهرترابربندر۰۹۱۷۳۶۷۷۴۸۸بندرعباس پايانه عمومي بار غرفه ۲۲۲ واقع در جنب مجموعه تعميرگاهي
پخش رازي۳۲۵۶۰۰۲۴بندرعباس – شهرك صنعتي شماره ۱ – خيابان ناصر خسرو – فرعي اول – شركت پخش رازي
تركيبي موادمعدني گهرترابر۰۷۶۳۰۰۰۰۰بندرعباس كيلومتر ۱۵ بزرگ راه شهيدرجايي جنب درب ورودي منطقه ويژه اقتصادي معدني و فلزي خليج فارس
زاگرس ترابرساحل هرمزگان۰۹۱۸۳۴۲۰۵۹۸بندرعباس پايانه عمومي بار بندرعباس
حميد ترابر خليج فارس۰۹۱۲۸۰۷۰۵۴۴بندرعباس خواجه عطا بلوار امام خميني مجتمع ضيايي طبقه ۳ واحد ۲۵
ايمن ترابرهرمزگان۰۹۱۳۳۴۱۰۸۹۸بندرعباس سه راه جهانبارساختمان جهانبارطبقه ۴ واحد۸
كيان ترابريزد۰۹۱۹۲۴۰۴۵۲۳بندرعباس خيابان شريعتي ميدان شريعتي نبش كوچه مولود۲۱
فوادترابرخليج فارس۰۹۱۹۷۲۷۲۶۱۰بندرعباس ..
بوتان گاز(بندرعباس )
نسيم بحرهرمز۰۹۱۲۸۱۵۲۲۸۱بندرعباس – اسكله شهيدرجايي جنب خدمات ريلي
پيوند بار جاسك۰۹۱۷۳۶۱۷۳۲۴جاسك –
فريدون بار بندر
ايثار بار ساحل بندر۰۹۱۷۱۶۱۷۷۴۴بندرعباس – ۴ راه رسالت – پشت بانك صادرات مركزي – ك فروردين – پ ۱۷
حميد رضوان
قايم۱۱۱۱۱۱۱۱
لياقت بار جنوب
آتيه گسترهمكاران۰۹۱۲۶۰۱۰۹۱۲بندرعباس…
الماس بارخليج فارس۰۹۱۷۱۵۷۷۷۸۷بندرعباس نرسيده به ميدان قدس جنب بيمارستان مهديه
آراكاترابرخليج فارس۰۹۱۷۳۶۱۲۰۵۷بندرعباس ..
ساب ساحل
فرزاد رودان
آزادگان (بندرلنگه )
صوفي بار۰۹۱۷۳۶۹۸۷۵۹بندرعباس ..
سجادباررودان۱۱۱۱۱۱۱۱
پزشكيان
خورشيدبارسپاهان بندرعباس۰۹۱۷۹۱۷۱۰۹۲بندرعباس
جاده رانان سرمست(شعبه)
طوفان بارهرمزگان۰۹۱۷۷۶۲۷۳۳۱بندرعباس
نهنگ بار
چمن بارالبرز۰۹۱۲۳۱۴۴۱۳۷بندرعباس ..
ايرانيان ترابرمقدس۰۹۱۷۳۶۶۹۰۱۱هشتبندي ورودي شهر
ساربان بار رودان۰۷۶۴۲۸۸۳۸۴رودان-جاده كمربندي رودان بندرعباس -روبروي مسجدابوالفضل
نياز بندر۰۷۶۳۲۵۸۹۲۱۵بندرعباس پايانه بار بندرعباس ۳۳ دستگاه
بازياركنگ۴۴۲۳۰۰۳۲بندركنگ پايانه بار غرفه ش ۳
صادق ترابر بندر۳۲۲۲۲۳۷۷بندرعباس- شهرك حمل و نقل نگين ترابران- قطعه ۹۰
فرآورده هاي نفتي سامان رخش سم
افق بارخليج فارس۰۹۱۷۱۶۱۴۰۸۶بندرعباس خيابان دامائي مجتمع ونوس طبقه ۲
تيزراه آسيا۰۹۱۲۸۸۷۷۰۰۶بندرعباس . گلشهر خ شلمچه فروزان۷ مجتمع اميرواحديك
امواج جاده
پرسي گاز(بندرعباس )
شباهنگ ترابراسپادانا۰۹۱۳۹۲۷۴۳۰۸بندرعباس ..
هرمزشيرين كار
شهريارهرمز
خزرتاهرمزگلستان۰۹۱۱۳۷۱۳۲۳۹بندرعباس ..
پل دريا۰۹۱۷۷۶۷۷۲۵۱بندرخمير پايانه بارعمومي
انصار راه بندر
آرش بار نوين
سعيد ترابر ليردف۰۹۱۹۶۷۴۱۰۴۶شهرستان جاسك بخش ليردف
هرمزترابربندر۰۹۱۷۳۶۳۱۵۷۹بندرعباس ..
هومن ترابربندر۰۹۱۷۳۶۸۰۱۴۶بندرعباس – بلوارصيادان -چهار راه ۲۲بهمن
جهان بارترابرهرمزگان۰۹۱۳۳۳۴۳۲۳۹بندرعباس پايانه عمومي بار
ارم ترابرخليج فارس۰۹۱۷۶۹۴۵۲۳۵بندرعباس كوي آزاگان كوچه ۲۹
نويدرودان
كيان بندرنگين قشم۰۹۳۳۲۵۹۱۱۴۶قشم ..
مهسان راه بندر۰۹۱۷۱۶۳۱۸۵۰بلوار پاسداران – سه راه دلگشا- ساختمان آناميس – طبقه نهم – واحد ۹۳۰
سوسنگرد(بندرلنگه )
جمهوري اسلامي (بندرعباس )
ابريشم ترابرپرديس۰۹۱۷۵۴۷۰۰۸۳بندرعباس سه راه جهانباربرج اقتصادطبقه ۳ واحد۱۲
آسان بار بندر
صحراترابرگلستان۰۹۱۷۷۶۱۲۴۵۳بندرعباس ميدان يادبودساختمان ياس طبقه ۴واحد۴۰۳
تنديس ترابر۰۹۱۲۱۴۹۸۳۸۵بندرعباس خيابان طلوع ۱۴
مولودترابرميهن۰۹۱۷۷۶۱۶۷۵۸بندرعباس كوچه آزادگان ۱۱مجتمع الماس طبقه دوم واحد۱۰۴
سامان بار
جنوب بار بندرلنگه۰۷۶۴۴۲۳۳۰۳۱پايانه بار بندرلنگه و كنگ-غرفه شماره ۷
افراترابرخليج فارس۰۹۱۳۹۶۷۵۵۶۷بندرعباس – پايانه عمومي بار
كالاگهگم۰۹۱۷۳۶۱۳۶۶۳هرمزگاه حاجي اباد روستاي گهكم جنب رستوران مهدي
آتي ترابرخليج فارس۳۳۳۳۳۳۳۳بندرعباس شهرك صنعتي خليج فارس
تارخ ترابرهرمزگان۰۷۶۳۲۲۳۷۷۷۵بندر عباس – باغستان – جنب انبار جهان مرواريد
سهند بارهرمزگان۰۹۱۷۱۶۱۷۸۸۲ميناب
يگانه پيشرومكران۰۹۱۲۸۷۶۰۹۱۰بندرعباس خيابان دانشگاه ۸ مجتمع زيتون سبزيك
اطمينان بارمظفري۰۹۱۷۳۶۸۱۸۰۵بندرعباس آزادشهرقدير۱۲ ساختمان دنا
اميدبارخليج فارس۰۹۱۲۶۹۶۷۵۵۱بندرخميربلوارامام خميني جنب ورزشگاه تربيت بدني
سوسنگرد( )
كيارش باربندرعباس۰۹۱۸۹۴۴۷۳۹۶بندرعباس ..
ملي گاز بندر عباس
بين المللي خط صبا(نمايندگي هرمزگان)نداردندارد
شهاب ترابررودان زمين۰۹۱۷۱۶۱۳۴۰۳رودان – ۲۰۰مترمانده به درواهي كميز
تيررانان بندر۰۹۱۲۸۳۰۳۳۶۲بندرعباس اميرآبادخيابان دكترابراهيمي كوچه فرازساختمان سيروان
مشفق ترابرخليج فارس۰۹۱۷۱۶۳۰۸۱۲بندرعباس- ميدان صادقيه
گيلان ترابربندرعباس۰۹۱۷۷۶۰۸۰۰۴بندرعباس ۲۲بهمن نرسيده به سه راه جهانبار
ماهان ترابر خليج فارس۰۹۱۷۶۹۲۱۰۱۸بندرعباس خيابان دامايي گوهران ۵ مجتمع انتيك ۱ ط ۵ واحد ۱۸
آذين ترابربندر۰۹۱۷۱۹۲۶۲۸۷بندرعباس چهارراه رسالت پاساژ آبفا طبقه اول واحد۲۱۱
عرفان ترابر۰۹۱۳۳۴۷۱۷۳۳اتوتاج،باوار قوام ك قوام ۳
فرآورده هاي نفتي عرشياترابر
ارسنجان بار بندر
افتخارترخيص بندرعباس۰۹۱۷۷۶۱۰۰۳۲بندرعباس
باركامل
خليج فارس
عرفان باركيهان۰۹۱۷۴۰۶۲۳۲۳بندرعباس…
حسن نژادباربستانو۰۹۱۷۷۶۳۳۳۹۶بندرعباس ..
كالائ جنوب بندرلنگه
كياناترابرمكران خليج فارس۰۹۱۷۰۷۰۷۵۲۳قشم …
نويد رودان
عدل ترابران توس۰۵۱۳۳۸۲۲۴۴۹بندرعباس شهرك حمل و نقل نگين خليج فارس قطعه ۹۶
فانوس ترابرخليج فارس۰۷۶۹۱۰۹۰۱۳۰بندرعباس – جاده گچين – شهرك صنعتي خليج فارس – ميدان اول سمت راست
لاتيدان ترابربندرخمير۰۷۶۳۳۲۲۱۹۹۹بندر عباس بخش مركزي شهر بندر عباس ۲۲بهمن بلوار شهداي محراب كوچه كوثر ۵ طبقه۴ واحد ۱۰
عدل ترابران توس (نمايندگي بندرعباس)۰۹۱۵۳۰۹۹۱۲۵بندرعباس :جاده اصلي پالايشگاه نفت نرسيده به ميدان صنعت
ماندگارترابرخليج فارس۰۹۱۲۶۲۰۰۹۳۴بندرعباس
ماهان بارخليج فارس۰۹۱۷۶۹۲۱۰۱۸بندرعباس بهشت بندر نواب ۱۷/۳ ساختمان مسيح طبقه۴
جاده ابريشم كيش۰۹۱۲۷۲۷۱۰۵۲شهرستان كيش ..
ايران و روسيه (بندرعباس )
بندراقصي
سهراب سحرخليج فارس قشم۰۹۱۷۷۶۸۶۰۳۶بندرعباس ميدان يادبود كوچه ۲۴
صدف
سعيدترابرخليج فارس۰۹۱۲۲۲۰۰۱۹۷بندرعباس…
كامران ترابرهرمز۰۹۱۷۹۰۱۴۴۰۱بندرعباس
يسناترابر۰۹۱۳۳۵۳۴۸۱۱بندرعباس سه راه جهانبار
گندم وآرد (بندرعباس )
رضا پاسارگادمظفري۰۹۱۷۳۰۵۴۱۷۵بندرعباس سه راه دلگشا جنب كلانتري ساختمان حديث يك
سفيربارهرمزگان۰۹۱۷۱۶۳۳۳۹۱بندرعباس- خيابان اتوبوسراني-ساختمان آتا مركزي طبقه۵ واحد۴۴
كريمي رودان
جوهر ترابر بندر۰۹۱۲۷۷۴۶۰۰۹بندرعباس خيابان دانشگاه كوچه دانشگاه ۱۲ ساختمان فجر ط۴ واحد۳ كد پستي ۷۹۱۵۸۸۴۵۶۵
نامشخص۰۹۱۷۱۶۱۴۹۲۴بندرعباس داماهي گوهران ۴۲ساختمان تابدارطبقه ۳
وحيدبندر
اميد ميناب (بهادرئ هرمزگان )
پاشاكيش
بستان
بين المللي هاگ بار (نمايندگي بندرعباس)نداردندارد
ماني ترابرجنوب هرمزگان۰۹۱۷۱۵۸۶۸۰۱بندرعباس بلوارشهدا محراب كوثر۹ پلاك ۲
مريدي ترابرهرمزگان۰۹۱۷۱۶۱۰۵۴۴بندر عباس – جنب انبار باهنر – پاركينگ شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هرمزگان
سعادت ترابرآسيا۰بندرعباس – پايانه عمومي بار
كارن بارهرمزگان۰۷۶۳۳۲۲۱۷۸۳بندرخمير پايانه بار غ رفه ۱۵شركت حمل ونقل كارن بار هرمزگان
ايمن ترابرآريا۰۱۳۳۳۲۴۳۰۱۲پايانه بار بندرعباس
كنگان ترابربندر۰۷۶۳۲۵۸۹۳۳۹-۴۰بندرعباس پايانه عمومي بار
تينا آفتاب غرب۰۹۱۲۰۱۹۱۸۸۰بندرعباس – ميدان يادبود – ساختمان صيد كيش – واحد ۳۰
زنگان ترابربندر۰۹۱۷۵۴۷۰۰۸۳بندرعباس – سه راه جهانباربرج اقتصادطبقه ۳واحد۱۲
پايا بارجنوب خليج فارس۰۹۱۲۸۸۹۴۷۰۴بندرخمير…
جاموريان سپهرترابر۰۹۱۲۳۲۵۸۶۷۷بندرعباس ..
جهان سير۰۹۱۳۳۶۷۴۳۰۰ميناب بخش توكهور روستاي چراغ آباد پايين ترازسه راه اميري
كالايارترابر۰۹۱۲۸۸۸۸۱۲۰بندرعباس خيابان سه راه گمرك بالاي آجيل فروشي تعارف طبقه اول
بستك باربندر۰۹۱۷۱۶۱۷۹۷۰بندرعباس اوزيها خ سيدجمال الدين اسدآبادي
هميارحمل هرمزگان۰۹۱۳۵۵۶۳۹۷۵بندرعباس جاده مخصوص كشتي سازي
داماش ترابرايرانيان بندرعباس۰۹۱۹۴۶۸۴۴۵۸بندرعباس – شهرك حمل ونقل
شاهكارترابرجنوب۰۹۱۷۱۶۱۰۱۵۱بندرعباس- بهشت بندرخيابان كوشا كوچه ۷ انتهاي كوچه سمت چپ طبقه ۲
صدرترابربندر۰۹۱۷۱۵۸۴۱۲۸بندرعباس …
طاهرباررودان۰۹۱۷۶۱۵۱۱۹۳رودان …
طلايه داران زاگرس۰۹۱۷۷۱۶۸۶۶۰بندرعباس سه راه جهانباركوچه دكترابراهيمي ساختمان بي نظيريك طبقه يك
اريكه صنايع هرمزگان۰۹۱۸۸۳۶۸۴۸۹بندرعباس خيابان اتوبوسراني ساختمان آريا
يكتا سيربندرعباس۰۹۱۲۹۳۴۶۲۲۵بندرعباس ..
فرحان ترابرپارسيان جنوب۰۹۱۲۷۰۰۷۳۱۸بندرعباس خ رسالت جنوبي خ سمدو كوچه والفجر۴ پلاك۳۴ طبقه ۳ واحد۵
دنياگردترابرآريا۰۹۱۲۵۷۷۵۷۷۸بندرعباس ..
آرسا بارهگمتانه۰۹۱۸۳۱۳۳۱۸۸همدان بلواربعثت ۱۲متري اديب انتهاي پاييز
ترابري بين المللي بريس۰۹۱۲۲۵۰۷۲۹۹بندرعباس ميدان يادبود خيابان شهدا ( راه آهن )سيدجمال الدين اسد آبادي ساختمان سپهر
راشاترابرپارس۰۹۱۷۱۵۸۸۸۰۷بندرعباس ..
كالاراه بران
ستاره مرواريدخليج فارس۰۹۱۲۶۰۱۲۵۰۹بندرعباس اميرآباد خيابان عمار عماريك
مرواريدثمين خليج فارس قشم۰۹۱۷۷۶۱۸۹۶۵شهرستان قشم –
آرادترابرپرديس۰۹۱۲۲۴۶۱۷۵۰بندرعباس…
شاكرترابربندر۰۹۱۷۳۶۷۳۲۴۳بندرعباس گلشهرشمالي خيابان سعادت كوچه بهمن ساختمان كيان
عصردقيق
نامشخص۰۹۱۷۱۶۱۳۰۲۴كهورستان جنب بانك صادرات منزل شخصي
گنوترابربندرعباس۰۹۳۹۷۶۸۲۳۱۰بندرعباس سوروقديم ك نام آوران ۸ جنب مسجدملا محمود
يزدايران
آواباربندرعباس۰۹۱۷۱۶۱۶۰۰۲بندرعباس..
ياورسيربارثاوا(نمايندگي)۰۹۱۵۵۶۸۹۶۹۴بندر عباس مجتمع رفاهي آفتاب درخشان قبل ا ز عوارضي
ساجدباربندر۰۷۶۳۳۶۳۸۱۳۰بزرگراه خمير روبروي اسكله شهيد رجايي پايانه بار شركت نگين ترابر
اطلس بارزمين سنگ۰۹۱۷۱۶۰۱۱۰۶بندرعباس بلوار امام حسين شهرك نبوت خيابان ميثم كوچه ميثم۳
آذرماشين (بندرعباس )۶۲۴۴۵۵۴پايانه بار اصفهان غرفه ۲۴-۱
نظام بارهرمزگان۰۹۳۶۳۰۹۰۸۹۳بندرعباس پايانه عمومي بار جنب مجتمع تعميرگاهي
طريقت بارخليج فارس۳۳۳۵۴۴۸۶-۵بندرعباس- فروزان۱۱- به سمت راست رو به روي سوپر حسسني- مجتمع تتا۳- كد پستي : ۷۹۱۵۸۸۹۷۶۴
شركت مهندسي حمل ونقل پتروشيمي۰۲۱۸۸۵۷۶۴۵۸تهران سعادت آبادبلواردرياپلاك ۳۲
پگاه ترابرخليج فارس قشم۰۹۱۷۳۶۸۷۰۵۸شهرستان قشم منطقه صنعتي طولا
آذرترابرخليج فارس۰۹۱۲۶۴۵۶۴۳۵پايانه بار بندرعباس
ايليا تيررانان جاده۰۹۱۴۱۶۳۰۳۳۶بندرعباس ميدان شهداء برج ملكه آسمانها طبقه ۷ واحد۷۰۹
دريائي جاسك
مكران ترابرليردف۰۹۱۷۷۶۶۰۱۶۷شهرستان جاسك
راشا ترابربندر۰۹۱۳۳۴۷۳۹۶۳بندرعباس ..
مسيرگسترخليج فارس۰۹۱۷۳۶۱۸۶۱۶بندرعباس ..
عدالت گستر طاشكوئيه
تهران نسيم۰۹۳۸۲۰۶۳۵۲۱بندرعباس …
فرآورده هاي نفتي همت ترابرآر
هنگام ترابرجنوب۰۹۱۹۱۳۸۰۷۰۰بندرعباس سه راه دلگشا ساختمان كيش واحد۵۰۳
فخار بندرعباس۵۵۵۸۶۶۰پايانه باربندرعباس-غرفه شماره۲۴
نيكان بارمكران۰۹۱۷۳۶۸۴۴۶۱بندرعباس ..
گسترش ونوسازي صنايع
وحدت حاجي آباد۱۱۱۱۱
آسايش (بندرعباس )
فدك بار رودان۰۹۱۷۷۶۱۵۸۰۰رودان –
ترخيص كالائ نفت (بندرعباس )
طيب بارهرمزگان۰۹۱۷۲۳۱۹۱۲۱بندرعباس ..
آوا ترابرخليج فارس۰۹۳۳۳۹۱۸۵۸۱بندرعباس…
ايزد بارخليج فارس۰۹۳۳۲۱۱۴۰۱۳بندرعباس…
قدمگاه بندر
دماوندترابرهرمزگان۰۹۱۷۱۵۹۰۰۲۹بندرعباس بلوارامام حسين
آسان ترابرخليج فارس۰۹۱۷۷۶۲۲۰۰۷بندركنگ- پايانه بار، غرفه شماره ۲۱
پرسي گازبندرعباس۰۷۶۳۳۵۱۳۱۴۳بندرعباس اسكله شهيد باهنر روبروي تاسيسات گاز
كيان ترابرخليج فارس۰۷۶۳۳۵۵۷۴۹۲بندرعباس بلوار سميه بلوار ياسر مجتمع ريواس طبقه ۶ واحد ۱۲
ساحل كيش۴۴۴۲۵۴۲۸كيش بندرگاه دفاتر اداري بندرگاه بلوك۲۲ واحد ۸
رئوف ترابر كارون۰۷۶۳۳۳۳۳۳۳۳بندرعباس پايانه بار عمومي
افق بار خليج فارس۰۹۱۷۵۴۷۰۰۸۳بندرعباس – جنب مجتمع بندري شهيد رجائي – روبروي درب گندمي – شهرك حمل و نقل بزرگ خصوصي بندرعباس
سامان ترابرساحل جنوب۰۷۶۱۱۱۱۱۱۱۱استان هرمزگان شهرستان بندرعباس گلشهر جنوبي خيابان صمدو ساختمان محمد طبقه ۲
خجسته بار جنوب۴۵۲۲۳۰شهر تخت
عزآباد بندرعباس
بيژن بارچراغ آباد۰۹۱۷۵۸۰۵۱۵۶ميناب هشتبندي چراغ آباد
سرآمدگسترعرشيا بندر۰۹۱۳۱۴۵۵۳۹۷بندرعباس انتهاي طلوع بلوارپرديس ساختمان فروهر
كرم باردشت توكهور۰۹۱۷۹۸۵۲۱۴۳شهرستان ميناب بخش توكهور روستاي چاه غربال
فولاد ترابر خليج فارس۰۹۳۷۸۸۶۰۷۰۹بندرعباس- كوي فرهنگيان -ك دهخدا – ساختمان مهر- طبقه اول – واحد ۱
ايساتيس ترابرخليج فارس۰۹۱۳۱۵۷۵۲۵۵بندر عباس بلوارطالقاني ساختمان سفيرطبقه ۴پلاك۵۰۳
اميدسيمان داراب۰۹۱۷۸۰۵۸۵۹۳بندرعباس پايگاه هوايي
حاوي ترابربندر۰۹۱۷۳۶۱۱۴۵۹بندرعباس بلوارپاسداران روبرووي ارشاداسلامي طبقه اول واحديك
صدراترابرپارس۰۹۳۳۰۶۶۷۲۳۰بندرعباس ..
مسيرگسترخليج فارس۰۹۳۵۳۸۴۷۷۶۹بندرعباس خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي بين سه راه سازمان ومسجدبلال روبروي داروخانه پشت لاستيك تالش
مهسان راه بندر۰۹۱۵۳۴۳۹۰۰۲بندرعباس-بلوارامام سراي دلگشا ساختمان آناميس طبقه ۹
پيمان باراطمينان خاطر۰۹۱۳۳۴۰۶۷۱۲بندرعباس…
نيزاربندر
ارجان باز بندر۰۹۱۲۱۳۱۱۴۷۹بندرعباس – خ ترمينال – ميدان ۹ دي – كوچه امامت ۴
راه مرواريدجنوب۰۹۱۲۷۰۴۱۲۹۹بندرعباس اسكله باهنرجنب ترابرب تهران
درخشان راه خليج فارس۰۹۱۲۶۳۳۷۸۴۸بندرعباس خيابان۲۲بهمن – ساختمان سحر
كاوشگران مسيرخليج فارس۰۹۳۹۳۰۰۷۸۱۹۱بندرعباس-رسالت جنوبي كوچه خيبرپلاك۲۳
حمل ونقل داخلي تهران فاصله هرمزگان۰۹۱۸۱۳۱۲۸۲۵بندرعباس پايانه باربري
امين (بندرعباس )
طاها باركميز۰۹۳۸۳۰۱۵۸۴۲شهرستان رودان
رخش ترابرهرمز۰۹۱۷۳۶۸۶۹۳۵بندرعباس بلوارپاسداران سه راه هتل هما پشت بانك سپه
سمنگان ترابرخليج فارس۰۹۱۷۳۶۶۹۰۱۱بندرخمير…
هامورترابرجنوب۰۹۳۶۴۲۴۴۱۱۷حسن لنگي
گنو
اعتماد بار بندر۰۹۳۷۷۶۲۱۶۱۲بندرعباس – گلشهر -خ داماهي – روبروي فروشگاه تاراماركت – مجتمع ياسمن – واحد۴۱
ميهن ترابرخليج فارس۰۷۶۳۲۲۱۲۲۷۰بندرعباس،يادبود خيابان امام كوچه فيروزي طبقه اول
كوشش حمل بندر۰۹۱۷۱۶۳۰۴۱۰بندرعباس ..
كيان باربندر۰۹۱۷۹۰۱۵۴۸۷بندرعباس الهيه جنوبي خيابان رضوان كوچه بعث ۱۱طبقه اول
پايانه حمل ونقل قشم
باد پا رودان
خادم گسترمحب قشم۰۹۱۷۱۲۹۵۰۰۱شهرستان قشم – شهرك صنعتي طولا – خيابان شمس تبريزي
سپهرترابرخليج فارس۰۹۱۷۸۰۲۹۱۹۶بندرعباس ، رسالت شمالي خ ستايش
بردباربندر۰۹۱۷۱۶۱۳۴۸۷بندرعباس ..
توران ترابرآريا۰۹۱۲۳۴۶۱۸۹۲بندرعباس ..
موعدترابر۰۹۱۲۲۰۵۰۵۰۱ميدان دانش آموز خ وليعصركوچه ۱۶
هرمزگان ترابرخليج فارس۰۹۱۲۲۳۸۳۸۶۶بندرعباس ..

لیست باربری ها بر اساس شهرهای استان هرمزگان

 • ابوموسی
 • بالاشهر
 • برنطین
 • بستک
 • بندر
 • بندر جاسک
 • بندر عباس
 • بندر لنگه
 • بندر مغویه
 • بندر مقام
 • بندزرک کهنه
 • بوچیر
 • به ده
 • بیکاه
 • پارسیان
 • پالور
 • پتکوئیه
 • پدل
 • پل شرقی
 • پور
 • پی وشک
 • تازیان پائین
 • تخت
 • توکهور
 • تیاب
 • تیرور
 • جاسک کهنه
 • جزیره تنب بزرگ
 • جزیره سیری
 • جزیره لارک شهری
 • جزیره لاوان
 • جناح
 • چارک
 • حاجی آباد
 • حکمی
 • خراجی
 • خمیر
 • خمینی شهر
 • درپهن
 • درگهان
 • درنگ مدو
 • دژگان
 • دشتی
 • دولاب
 • ده تل
 • دهبارز
 • دهستان بالا
 • دهنگ
 • دهنو
 • راهدار
 • رمکان
 • رودبار
 • رویدر
 • زیارت
 • زیارتعلی
 • سدیج
 • سرخون
 • سردشت
 • سرگز
 • سندرک
 • سوزا
 • سیاهو
 • سیت ماسیتی
 • سیریک
 • سیریک
 • شاهمرادی
 • شمیل
 • شمیل بالا
 • طبل
 • فارغان
 • فاریاب
 • فتویه
 • فین
 • قشم
 • قطب آباد
 • قلعه قاضی
 • کرگان
 • کریان
 • کلور جکدان
 • کمشک
 • کنگ
 • کنگان
 • کوخرد
 • کوخردهرنگ
 • کوشکنار
 • کوهستک
 • کهورستان
 • کیش
 • گچین بالا
 • گروک
 • گزیر
 • گوربند
 • گونمردی
 • گوهران
 • لمزان
 • محله نوایسین
 • میناب
 • نور آباد
 • هرمز
 • هرنگ
 • هشتبندی
 • هنگام جدید

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید