آی آر بار

لیست باربری های شهرکرد

لیست باربری های شهرکرد

اگر به دنبال باربری شهرکرد و لیست باربری های شهرکرد همراه با شماره تماس باربریها و ادرس آنها هستید در جدول پایین لیست همه باربری های بین شهری استان چهار محال و بختیاری آمده است در ادامه با ما باشید.

باربری شهرکرد

باربری‌ها به عنوان مراکزی برای انتقال کالا و ارسال بسته‌ها به مقاصد مختلف، در شهرکرد و سایر شهرهای کشور از اهمیت بسیاری برخوردارند.

در شهرکرد نیز، تعدادی باربری فعال هستند که با ارائه خدمات متنوع، در انتقال کالا و بسته‌های مختلف به مقاصد داخلی و بین المللی، به افراد و شرکت‌ها کمک می‌کنند. این باربری ها، خدماتی از جمله بسته‌بندی، بارگیری و تخلیه، حمل و نقل درون شهری و بین شهری، حمل و نقل بین المللی، حمل و نقل اثاثیه‌ منزل و غیره را ارائه می‌دهند.

باربری‌های شهرکرد، با توجه به محدودیت‌های فضایی و محدودیت در دسترسی به خدمات لازم، به دنبال بهبود و توسعه خدمات خود هستند. برخی از باربری‌های شهرکرد، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، بهبود کیفیت خدمات خود را در برگیرند.

در شهرکرد نیز، باربری‌های متعددی فعال هستند که با ارائه خدمات متنوع و برخورداری از توانایی‌های لازم، توانسته‌اند به نیازهای افراد و شرکت‌ها پاسخ دهند.

لیست باربری های شهرکرد

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
سنگين سازه حمل۰۳۸۳۳۳۴۵۳۵۱شهركرد- ميدان قمر بني هاشم -پايانه ۲۶ آذر
وحدت بارچهارمحال۰۳۸۳۳۳۳۹۰۳۵شهركردپايانه ۲۶آذر رديف يك غرفه ۲
رفاه بار۳۳۳۹۰۲۸شهركرد پايانه بار ۲۶آذر -رديف يك غرفه ۵
ايل بار بختياري۰۳۸۳۳۲۷۶۵۵۵فارسان روستاي فيل اباد جنب كارواش
قانع بارالبرز۳۳۳۳۱۱۰۲شهركرد پايانه ۲۶ آذرقرفه۱۴
اميدوار۳۳۳۳۹۰۲۷شهركرد پايانه بار ۲۶آذر
مهرين بار زرد شير۰۳۸۳۳۳۵۴۲۵۰شهركرد- ميدان قمربني هاشم- پايانه ۲۶ آذر- غرفه شماره ۲۱
گلبار رخشهركرد/ پايانه ۲۶ آذر/ رديف سوم/غرفه دوم
ايمان (بلداجي )۳۴۲۶۳۰۶۶سفيددشت بروجن – كيلومتر ۷ جاده سفيددشت -زرين شهر
توسعه ترابري كهن سواران۰۹۱۰۰۸۲۳۲۰۸چهارمحال و بختياري – سفيددشت – شهرك صنعتي شهر سفيددشت – بلوار كارآفرين – فرعي ۴ .
كاميونداران استانشهركرد – پايانه بار ۲۶ آذر شهركرد – غرفه ۱
حجت بارشهركرد -پايانه ۲۶ اذر
هفت لنگ۰۳۸۳۴۳۴۲۷۵۷اردل ميدان عشاير
زاگرس فرادنبه۰۳۸۳۴۵۲۴۲۴۸فرادنبه- كيلومتر ۵ جاده بروجن- شهركرد
اطمينان بار اطلس سفيددشت۰۹۱۳۰۷۹۳۳۱۸بروجن سفيد دشت جعفراباد خ حافظ خ ازادگان پ۵۲
پيروزي سفيددشت۰۳۸۳۴۲۶۳۶۵۹سفيددشت- جاده بروجن شهركرد
وليعصر سفيددشت۰۳۸۳۴۲۶۳۶۷۳سفيددشت-كيلومتر۴ جاده زرين شهر-جنب كارخانه تعاوني فولاد سفيددشت
نادرسامان شهركرد۰۳۸۳۳۵۲۳۸۶۶شهركرد-سامان-جنب پليس راه
افق كالاي اعتمادشهركرد۰۳۸۳۴۲۶۴۱۹۵صنايع سيمان شهركرد
عدل فرادنبه۰۹۱۳۳۸۲۸۳۶۹فرادنبه جاده بروجن- شهركرد جنب پمپ بنزين و CNG
ت ك مرواريد شلمزار۰۳۸۳۲۶۲۳۸۵۰شلمزاركيلومتر۳ جاده خوزستان
هادي۳۳۳۳۹۰۲۶شهركرد پايانه ۲۶آذر غرفه ۷
زردكوه كوهرنگ۰۳۸۳۳۶۲۲۵۶۵كوهرنگ سه راه ديمه جنب هتل زردكوه
كاميونداران چنار۰۳۸۳۴۴۲۹۱۱۹لردگان روستاي چنار محمودي روبروي كارخانه سيمان خاور پارسيان
امين (فرادنبه )۰۳۸۳۴۵۲۳۹۹۹فرادنبه- جاده بروجن شهركرد جنب ميدان ورزش
متين بار چهارمحال۰۳۸۳۳۳۵۱۴۵۴شهركرد-پايانه ۲۶ اذر جنب مسجد
اميدواربار(چهارمحال و بختياري)۰۹۱۳۲۸۲۱۴۸۱پايانه ۲۶ اذر شهركرد غرفه شماره ۱۰
نگين ترابر بروجن۳۴۲۲۷۵۱۰شهرك صنعتي خادم القراني بروجن
شهاب بار خانميرزاچهارمحال وبختياري شهرستان لردگان ۱كيلومتري شهرآلوني
سعادت۳۳۳۹۰۳۰شهركرد پايانه ۲۶ آذر رديف اول غرفه سوم
اطمينان گندمان۰۳۸۳۴۶۲۳۰۶۴گندمان جاده لردگان بروجن قطب صنعتي گندمان فاز۲
شهركرد ترابرشهركرد پايانه ۲۶اذر
عادل عماد۰۳۸۳۲۷۲۲۱۲۲استان چهارمحال و بختياري-شهرستان كوهرنگ-بخش بازفت-شهرك تلورد
پيوسته رانان محبيان زاده۰۳۸۳۳۳۳۳۰۲۰شهركرد پايانه بار ۲۶ آذر غرفه ۲۰
توحيدبار۰۳۸۲۷۲۳۵۲۹۰فارسان ميدان شير عليمردان
شتاب بار سفيددشت۰۹۱۳۱۸۳۶۶۰۶سفيددشت شهرك صنعتي بلوار صنعت كارافرين۴ قطعه۲
شاهينچهارمحال وبختياري شهرستان لردگان۵۰۰متري شهرآلوني جاده لردگان بروجن
سبحان بارچهارمحالشهركرد جنب ميدان تره بار پايانه ۲۶ آذر
شقايق پيشرو۰۳۸۳۴۲۲۸۵۰۰بروجن-محله سگ سلف-جاده مباركه-بلوارامام رضا
امير ترابر نگين چهارمحال۳۳۳۵۴۷۰۰-۱شهركرد پايانه بار ۲۶ آذر غرفه ۳-۳
آذين بارچهارمحالشهركرد پايانه ۲۶ آذر
بزرگ سپهر شهركرد۳۳۳۳۹۰۳۳شهركرد پايانه ۲۶ آذر غرفه ۱۲
پيوند بار شهركردشهركردپايانه ۲۶آذر رديف دوم غرفه ۱۱
فرآورده هاي نفتي اعتصامي شهركردشهركرد
فرآورده هاي نفتي ميلادنگين شهر۰۳۸۳۳۳۳۵۸۵۶شهركرد، كيلومتر ۵ جاده فرخشهر، پاركينگ شركت نفت شهركرد، دفتر شركت ميلاد نگين شهركرد
اطمنيان فولاد بران۰۳۸۳۴۲۶۴۳۱۳سفيد دشت شهرك صنعتي بلوار صنعت خيابان كار افرين ۴ قطعه ۱
ايمن بار سفيددشت۰۹۱۳۸۸۵۷۰۰۹سفيد دشت شهرك صنعتي بلوار كار افرينان نبش فرعي ۲
آبادان (شهركرد)فرخشهرجنب سيلوي شهيداستكي
شباهنگ۰۳۸۳۴۲۲۱۶۴۰بروجن كيلومتر ۳ جاده مباركه
شاهين عشايرشهركرد-پايانه۲۶آذر-غرفه۸
ت ح فرآورده هاي نفتي شهركرد
مهران بار۰۳۸۳۴۲۶۶۴۳۵بروجن-جنب پليس راه بروجن اصفهان
بروجن سعادت۰۳۸۲۴۲۲۳۷۱۷بروجن-كيلومترجاده ۱مباركه-روبروي ايران خودرو ديزل
پرديس بار كوهستان۰شهرستان بروجن بخش مركزي شهر سفيددشت محله شهرك صنعتي كوچه كارافريني۱ ك فرعي ۴
افق شهركرد۰۳۸۳۳۳۳۴۹۳۰پايانه ۲۶ آذر شهركرد-روبروي اعلام بار-غرقه ۱۵
ت ك بروجن
گوهرباركهرو۱۱۱۱۱۱۱۱
افشين بارسه دهستان
شيخ عليخان
احسان فلارد
عرفان بار زاگرس۰۹۱۳۱۸۱۴۲۸۷شهركرد – پايانه ۲۶ آذر
آزاد
نويد طلوع سپيد ه اميد گندمان۰بروجن گندمان خ سعدي ك۵۹ پ۳۱
اسلامي فارسان
عشاير زردكوه۰۹۱۶۷۳۹۷۸۶۴كوهرنگ روستاي شيخ علي خان
زرين بار سفيددشت۰۳۸۳۴۲۶۳۲۱۲سفيد دشت بروجن.ابتداي جاده زرين شهر.۲كيلومتري شهرك صنعتي.
نننننننننننن
عبرت بار ناغان
مهاجربار شهركرد۰۹۱۳۱۸۱۵۴۸۷پايانه بار ۲۶ ﻻذر شهركرد
فولاد بار سفيددشت۰۹۱۳۸۸۷۲۸۷۷سفيددشت
زردكوه بروجن

باربری شهرکرد به تهران

باربری‌های شهرکرد، با ارائه خدمات حمل و نقل درون شهری و بین شهری، امکان ارسال کالا و بسته‌های مختلف را به مقاصد داخلی و بین المللی، برای افراد و شرکت‌ها فراهم می‌کنند. از جمله مسیرهایی که باربری‌ها در شهرکرد به سمت آنها خدمات حمل و نقل ارائه می‌دهند، می‌توان به مسیر شهرکرد به تهران اشاره کرد.

برای ارسال کالا و بسته‌های خود از شهرکرد به تهران، می‌توانید از خدمات باربری‌های شهرکرد استفاده کنید. بسیاری از باربری‌های شهرکرد، خدمات حمل و نقل بین شهری از شهرکرد به تهران را ارائه می‌دهند.

برای انتخاب باربری مناسب برای حمل و نقل کالا و بسته خود از شهرکرد به تهران، بهتر است با مطالعه نظرات و تجربیات دیگران، باربری‌های مختلف را مقایسه کنید و سپس تصمیم‌گیری نمایید. همچنین، می‌توانید با مراجعه به دفاتر باربری‌های مختلف در شهرکرد، اطلاعات دقیق‌تری در این زمینه کسب کنید و سپس تصمیم‌گیری نمایید.

بهترین باربری شهرکرد تهران

هر باربری در زمینه حمل و نقل کالا و بسته‌ها، خدمات متفاوتی را ارائه می‌دهد و بهترین باربری برای هر شخص بسته به نیاز و معیارهای او می‌تواند متفاوت باشد. با این حال، اگر شما برای حمل و نقل از شهرکرد به تهران به دنبال باربری با سابقه و تجربه، خدمات با کیفیت و قیمت مناسب هستید، می‌توانید به باربری فرزانه مراجعه کنید.

باربری فرزانه با داشتن تیمی از کارشناسان حرفه‌ای و با تجربه، خدمات حمل و نقل کالا و بسته‌های مختلف را ارائه می‌دهد. این باربری، خدمات حمل و نقل اثاثیه منزل، حمل و نقل اثاثیه منزل، حمل و نقل بین استانی و خدمات جانبی مانند بیمه و بارگیری را ارائه می‌دهد.

باربری فرزانه با داشتن خودروهای مناسب و تجهیزات مورد نیاز، بسته‌ها و کالاهای مشتریان را با امنیت و سرعت لازم، از شهرکرد به تهران منتقل می‌کند. همچنین با ارائه خدماتی با کیفیت و قیمت مناسب، توانسته‌اند رضایت مشتریان خود را جلب کنند.

۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶

قیمت باربری شهرکرد
اتحادیه باربری شهرکرد
باربری نیسان شهرکرد
پایانه باربری شهرکرد
اعلام بار شهرکرد
باربری پیام شمس شهرکرد
باربری کارون شهرکرد

لینک های پیشنهادی

لیست باربری های شهرکرد

یک نظر

  • سلام وقت بخیر
    تشکر از آی آر بار بابت لیست باربری هوایی که در اختیار قرار داده

    فروردین 15, 1403 در 9:13 ب.ظ
  • دیدگاهتان را بنویسید